Púť
         Pútnický a
         exercičný dom
  • Služby počas púte
  • Počas celého roka
  • Ponuka služieb
  • Kontakty

V roku 1994 bol postavený za pomoci mnohých obetavých ľudí pri bazilike pútnický - exercičný dom. Počas hlavnej púte poskytuje služby kňazom, pútnikom a usporiadateľom.
Počas roka v tichom prostredí slúži ako exercičný dom.
Ponúka rôzne alternatívy duchovných cvičení pre kňazov, rehoľníkov, rehoľnice a ostatných veriacich podľa jednotlivých vekových skupin, ako aj duchovné obnovy a duchovné stretnutia laických spoločenstiev či radov.

V priestoroch pútnického - exercičného domu je k dispozicií:

- prednášková miestnosť s kapacitou 40 miest
- celodenné stravovanie
- dvôjložkové izby s príslušenstvom
- kaplnka na osobnú adoráciu

Môžete nás kontaktovať:

Telefón:
053/451 2826

Mobil:
0907 625 432

E-mail:
marianskahora@levoca.sk

Web stránky:
rkc.levoca.sk/putnicky_dom

 


 

Design downloaded from free website templates.