b

1. DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA:
Dnes je Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období.
V dnešnú nedeľu si vykonajú púť k Panne Márii na Mariánskej hore bohoslovci Kňazského
seminára biskupa Jána Vojtaššáka so svojimi predstavenými.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 a slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.
V piatok sv. omša o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine za účasti birmovancov.

3. SPOMIENKA NA RUŽENCOVÚ PANNU MÁRIU:
V pondelok 7. októbra je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu.
Sv. omša na Mariánskej hore o 17.00 hodine.

4. SVÄTOVOJTEŠSKÉ KALENDÁRE:
Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu počas tohto týždňa prevziať na farskom úrade od pondelka do piatku od 17.00 do 18.00, v sobotu od 18.00 do 19.00 a v nedeľu medzi sv. omšami o 8.00 a 10.00 hodine Svätovojtešský kalendár na rok 2020, Podielovú knihu s názvom Plná slávy, Knihu litánii a vreckový kalendár 2020. Taktiež môžu uhradiť členský poplatok na rok 2020 vo výške 8 eur.

5. OZNAM PRE BIRMOVANCOV:
Príprava birmovancov na sviatosť birmovania začne víkendovým kurzom pre birmovancov na Gymnáziu sv. Františka Assiského v termínoch:
– od 11. do 12. októbra pre žiakov ZŠ Štefana Kluberta, ZŠ J. Francisciho a štátneho gymnázia,
– od 18. do 19. októbra pre žiakov ZŠ Gustáva Haina, cirkevného gymnázia a ostatných.
Kurz začína v piatok o 15.45 hodine pred budovou cirkevného gymnázia.

6. OZNAM PRE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ:
Srdečne pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. októbra po skončení večernej sv. omše v Bazilike sv. Jakuba.
Účasť aspoň jedného rodiča je nutná.

7. OZNAM PRE RODIČOV BIRMOVANCOV:
Srdečne poývame na stretnutie rodičov budúcich birmovancov, ktoré sa uskutoční v piatok 11. októbra po skončení sv. omše o 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
Účasť aspoň jedného rodiča je nutná.

8. SYMPÓZIUM KRUCIATY OSLOBODENIA ČLOVEKA:
Aj v tomto roku v dňoch 11. – 13. októbra 2019 sa uskutoční pod vedením Bratov minoritov celoslovenské sympózium Kruciaty oslobodenia človeka. Program tohto podujatia bude v minoritskom
kostole a v učňovskej škole pre nevidiacich.

9. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V pondelok – PANNY MÁRIE RUŽENCOVEJ, spomienka,
v piatok – SV. JÁNA XXIII., pápeža, spomienka.

10. BUDÚCA NEDEĽA DVADSIATA ÔSMA:
Budúca nedeľa je Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období.
Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore celoslovenská púť Rytierov Nepoškvrnenej Panny Márie.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 a sv. omša o 14.30 hodine.

Design downloaded from free website templates.