b

1. DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
Dnes je Dvadsiata nedeľa v cezročnom období.
Na Mariánskej hore prvá sv. omša o 14.30 hodine.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v pondelok až štvrtok v gymnaziálnom kostole o 19.00 hodine.
V piatok a sobotu v Bazilike sv. Jakuba o 19.00 hodine.

3. PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ:
Vo štvrtok 22. augusta máme spomienku na Pannu Máriu Kráľovnú.
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole slávnosť Panny Márie Kráľovnej, sv. omša o 19.00 hodine.

4. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V utorok – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka,
v stredu – Sv. Pia X., pápeža, spomienka,
vo štvrtok – Panny Márie Kráľovnej, spomienka.

5. BUDÚCA NEDEĽA – DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ:
Budúca nedeľa je Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období.
Na Mariánskej hore púť Kresťanských demokratov.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 hod. Slávnostná sv. omša o 14.30 hodine, ktorú bude sláviť diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Design downloaded from free website templates.