b

1. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA:
Dnes máme Tretiu pôstnu nedeľu.
Pobožnosť krížovej cesty o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V úvode pobožnosti krížovej cesty pôstna kázeň.

2. SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA:
V pondelok 25. marca je SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a 18.00 hodine, v Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
O 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba spoločná modlitba sv. ruženca s obnovou sľubov.

3. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni budú v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hod.

4. SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETI A BIRMOVANCOV:
V piatok 29. marca pobožnosť krížovej cesty o 17.30, sv. omša za účasti deti o 18.00 a sv. omša pre birmovancov s birmovnou katechézou o 19.00 hodine.

5. ZMENA ČASU:
V noci zo soboty 30. marca na nedeľu 31. marca sa mení zimný čas na letný.
O 2.00 hodine v noci sa posúva čas o jednu hodinu dopredu.

6. BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Štvrtá pôstna nedeľa (Laetare – Nedeľa radosti).

Design downloaded from free website templates.