1. DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK:
Dnes je Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok.
V dnešnú nedeľu 14. októbra na Mariánsku horu si vykonajú svoju tradičnú púť Rytieri Nepoškvrnenej Panny Márie, pod vedením bratov minoritov.
Ich púť k Panne Márii začne modlitbou sv. ruženca o 14.00 a sv. omša bude o 14.30 hodine.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni budú v Bazilike sv. Jakuba. O 18.00 hodine modlitba sv. ruženca a hneď po nej sv. omša. V piatok sv. omša za účasti detí.
O 19.00 hodine sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov.

3. MODLITBOVÁ INICIATÍVA:
Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.
Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete!

4. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V pondelok – Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka,
v utorok – Sv. Margity Márie Alacoque, panny, spomienka,
v stredu – Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka,
vo štvrtok – Sv. Lukáša, Evanjelistu, sviatok.

5. KONCERT V BAZILIKE SV. JAKUBA:
V sobotu počas večernej sv. omše o 19.00 hodine a po nej vystúpi spevácky zbor Discantus z Poľska, z destinácie Gowidlino-Kašuby, so svojím koncertom.
Piesne tohto speváckeho zboru budú sakrálne a ľudové piesne z Kašub.
V mene účinkujúcich vás na tento koncert srdečne pozývame.

6. BUDÚCA NEDEĽA – DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK A SÚČASNE
MISIJNÁ NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Dvadsiata deviata nedeľa cez rok a súčasne Misijná nedeľa. Budeme sa spoločne modliť za šírenie Evanjelia a misionárov, ktorí ohlasujú Božie slovo vo svete.
Na budúcu nedeľu okrem obiet a modlitieb bude aj pri každej sv. omši zbierka na misie vo svete.
Na budúcu nedeľu 21. októbra na Mariánsku horu si vykonajú svoju púť veriaci so svojimi duchovnými pastiermi zo Spišskej Novej Vsi.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 a sv. omša o 14.30 hodine.
Design downloaded from free website templates.