1. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA:
Dnes slávime Prvú pôstnu nedeľu.
Pôstna kázeň a pobožnosť krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni budú v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.
V piatok krížová cesta za účasti detí o 17.30 hodine.

3. NÁUKA PRE BIRMOVANCOV:
V piatok 23. februára o 19.00 hodine sv. omša s birmovnou katechézou.

4. JARNÉ KANTROVÉ DNI:
V stredu, piatok a sobotu máme jarné kantrové dni.
Obsah týchto kantrových dni je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia.

5. KŇAZSKÉ REKOLEKCIE:
Vo štvrtok na sviatok Katedry sv. Petra, apoštola budú v Bazilike sv. Jakuba kňazské
rekolekcie dolnospišských dekanátov na čele s diecéznym biskupom.
Spoločná koncelebrovaná sv. omša, na ktorú vás srdečne pozývame, bude v Bazilike sv. Jakuba o 9.00 hodine.

6. VÝZVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA:
Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

7. PÔSTNA KVAPKA KRVI:
Transfúzne oddelenie našej levočskej nemocnice prosí štedrých darcov krvi s názvom „pôstna kvapka krvi”. Odber krvi, ktorým môžme tiež preukázať skutok lásky a kajúcnosti sa uskutoční v dňoch od 12. februára do 16. marca 2018. Registrácia darcov prebieha každý utorok a štvrtok o 7.30 hodine. V mene transfúzneho oddelenia vám vopred vyslovujeme srdečn Pán Boh zaplať.

8. PÔSTNE KRABIČKY PRE AFRIKU:
Aj tohto roku je možnosť prispieť svojím darom na chudobné deti Afriky cez PÔSTNU KRABIČKU PRE AFRIKU 2018.
Pôstne krabičky sú pri východoch naších kostolov. Vezmite si domov pôstnu krabičku.
Povkladajte do nej vaše pôstne dary a na konci pôstu ich vložte na účet Slovenskej katolíckej charity IBAN SK74 5200 0000 0000 1635 2051.

9. DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Druhá pôstna nedeľa.
Dnes bola zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary v mene biskupského úradu a katolíckej charity ďakujeme.