1. DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK:
Dnes je Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.

2. ĎAKOVNÁ SV. OMŠA ZA BLAHOREČENIE:
V pondelok 17. septembra o 16.00 hodine bude na Mariánskej hore v bazilike ďakovná sv. omša za blahorečenie Matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
Pol hodiny pred sv. omšou, o 15.30 hodine bude možnosť uctiť si relikvie blahoslavenej Matky Alfonzy.
V mene rehoľných sestier Božského Vykupiteľa vás pozývame na túto sv. omšu.

3. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Od pondeloka 17. septembra bude začiatok večerných sv. omší o 18.00 hodine, z dôvodu skoršieho stmievania sa, avšak v soboty a nedele zostáva čas večerných sv. omší o 19.00 hodine.
Večerné sv. omše v tomto týždni v pondelok až štvrtok budú v gymnaziálnom kostole o 18.00 hodine.
V piatok sv. omša za účasti deti o 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

4. NÁUKY PRE BIRMOVANCOV:
V piatok 21. septembra začne príprava prihlásených adeptov birmovania na prijatie sviatosti birmovania v budúcom kalendárnom roku. Táto príprava bude prebiehať tak ako minulý rok, v rámci sv. omše o 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

5. JESENNÉ KANTROVÉ DNI:
V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme jesenné kantrové dni.
Úmysel týchto kantrových dní je poďakovanie za tohoročnú zemskú úrodu.

6. ŠKOLA VIERY:
Vo štvrtok 20. septembra sv. omšou o 15.50 hodine v minoritskom kostole začne cyklus prednášok „Škola viery”.
Po sv. omši, ktorú bude sláviť rektor kňazského seminára doc. Peter Majda bude prednáška a diskusia o sviatosti krstu.

7. LITURGICKÝ KALENDÁR:
Vo štvrtok – Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, korejských mučeníkov, spomienka,
v piatok – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok.

8. BUDÚCA NEDEĽA – DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK:
Budúca nedeľa je Dvadsiata piata nedeľa cez rok.
 
Design downloaded from free website templates.