1. DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA:
Dnes slávime Druhú adventnú nedeľu.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni budú v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.
V piatok sv. omša za účasti detí.

3. BIRMOVANECKÁ SV. OMŠA:
V piatok 15. decembra o 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s birmovnou katechézou.

4. VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ CHORÝCH A STARÝCH:
V stredu 13. decembra navštívime chorých a starých, ku ktorým nechodíme na prvé piatky, aby si mohli doma vykonať vianočnú sv. spoveď a prijať Eucharistiu. Prosíme, aby ste svojich starých a chorých nahlásili v sakristii Baziliky sv. Jakuba do stredy rána.

5. ZIMNÉ KÁNTROVE DNI:
V stredu, piatok a v sobotu máme zimné kántrove dni.
Obsah zimných kántrovych dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín a za pokoj a spravodlivosť vo svete.

6. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V utorok – Rorátna sv. omša,
v stredu – SV. LUCIE, panny a mučenice, spomienka,
vo štvrtok – SV. JÁNA Z KRÍŽA, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka,
v sobotu – Rorátna sv. omša.

7. BUDÚCA NEDEĽA – TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
(NEDEĽA GAUDETE – RADUJTE SA):
Budúca nedeľa je Tretia adventná nedeľa, nedeľa GAUDETE – Radujte sa.
Na budúcu nedeľu bude hlavná vianočná sv. spoveď v Bazilike sv. Jakuba od 14.00 hodiny. Z tohto dôvodu sv. omša o 16.00 hodine v minoritskom kostole nebude.