1. DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK:
Dnes slávime Dvadsiatu nedeľu cez rok.
Sv. omša na Mariánskej hore o 14.30 hodine.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni budú v pondelok až štvrtok v gymnaziálnom kostole, v piatok v Bazilike sv. Jakuba o 19.00 hodine.

3. PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ:
V stredu 22. augusta máme spomienku na PANNU MÁRIUKRÁĽOVNÚ.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť Panny Márie Kráľovnej, slávnostná sv. omša o 19.00 hodine.

4. LITURGICKÝ KALENDÁR:

V pondelok – Sv. Bernarda, opáta, učiteľa Cirkvi, spomienka,
utorok – Sv. PIA X., pápeža, spomienka,
v stredu – PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ, spomienka,
v piatok – Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok.

5. BUDÚCA NEDEĽA – DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK:
Budúca nedeľa je Dvadsiata prvá nedeľa cez rok.
Na budúcu nedeľu na Mariánskej hore bude púť kresťanských demokratov.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná pontifikálna sv. omša o 14.30 hodine. Túto sv. omšu bude sláviť diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.