1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
Dnes je Druhá nedeľa v cezročnom období.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni v pondelok až štvrtok budú v gymnaziálnom kostole o 18.00 hodine.
V piatok v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine sv. omša za účasti detí a o 19.00 hodine sv. omša pre birmovancov s birmovnou katechézou.

3. TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV:
Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

4. VYSLUHOVANIE SVIATOSTI BIRMOVANIA V LEVOČI:
Sviatosť birmovania v Levoči bude v nedeľu 2. júna 2019 o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

5. VÝROČIE VYHLÁSENIA BAZILIKY:
V sobotu 26. januára uplynie 35 rokov od povýšenia pútnického kostola Navštívenia Panny Márie na Baziliku menšiu pápežom sv. Jánom Pavlom II. 26. januára 1984.
Spomienková sv. omša na túto milú udalosť bude v sobotu 26. januára 2019 o 10.00 hodine v bazilike na Mariánskej hore.

6. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V pondelok – Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka,
vo štvrtok – Sv. Františka Saleského, biskupa, spomienka,
v piatok – OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok,
v sobotu – Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka.

7. BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Tretia nedeľa v cezročnom období.

Design downloaded from free website templates.