1. DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA:
Dnes máme Dvadsiatu ôsmu nedeľu v cezročnom období.
Na Mariánskej hore modlitba sv. ruženca o 14.00 a sv. omša o 14.30 hodine.

2. POBOŽNOSŤ SV. RUŽENCA:
Počas celého mesiaca októbra, mesiaca ružencovej Panny Márie,
sa budeme modliť modlitbu sv. ruženca spoločne v Bazilike sv. Jakuba.
Cez týždeň o 18.00 hodine, v soboty a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou.

3. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba po modlitbe sv. ruženca.
V piatok sv. omša za účasti detí.

4. KATECHÉZA PRE BIRMOVANCOV:
Katechéza pre birmovancov so sv. omšou v piatok 20. októbra o 19.00 hodine.

5. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V pondelok – SV. MARGITY MÁRIE ALACOQUE, panny, spomienka,
v utorok – SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, biskupa a mučeníka, spomienka,
v stredu – SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok.

6. BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, súčasne Misijná nedeľa, svetový deň modlitieb za ohlasovanie evanjelia vo svete, v zmysle slov Pána Ježiša: „Iďte do celého sveta
a učte všetky národy...”
Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach zbierka na misie.
Na Mariánsku horu si vykonajú púť k Panne Márii veriaci zo Spišskej Novej Vsi spolu so svojími duchovnými pastiermi.