1. ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:
Dnes máme Štvrtú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera.
Na Mariánskej hore o 14.00 hod. pobožnosť za kňazské a rehoľné povolania k Dobrému Pastierovi.
Sv. omša o 14.30 hodine.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni v pondelok až štvrtok budú v gymnaziálnom kostole o 19.00 hodine.

3. SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ A PRE BIRMOVANCOV V PIATOK:
Sv. omša za účasti detí v piatok 27. apríla o 18.00 hodine a sv. omša pre birmovancov spojená s birmovnou katechézou tiež v piatok 27. apríla o 19.00 hodine. Obidve sv. omše v Bazilike sv. Jakuba.

4. LIST REKTORA KŇAZSKÉHO SEMINÁRA:
Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera a zároveň je to Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania.
Rektor kňazského seminára vám všetkým ďakuje za modlitby a milodary, ktorými zahŕňate bohoslovcov, budúcich kňazov. Aj naďalej prosí o modlitby pre svojich bohoslovcov, aby sa z nich stali dobrí kňazi.
V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 36 seminaristov, z toho 4 diakoni a do prvého ročníka sa hlási 10 nových uchádzačov.

5. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V pondelok – Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka,
v utorok – Sv. Juraja, mučeníka, spomienka,
v stredu – Sv. Marka, Evanjelistu, sviatok.

6. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Piata veľkonočná nedeľa.