b

1. PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
Dnes je Pätnásta nedeľa v cezročnom období.
Na Mariánskej hore oktáva sviatku Navštívenia Panny Márie.
Sv. omša o 14.30 hodine.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 19.00 hodine.

3. PANNY MÁRIE KARMELSKEJ-ŠKAPULIARSKEJ:
V utorok máme spomienku na Pannu Máriu Karmelskú-Škapuliarsku.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.

4. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V pondelok – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka,
v utorok – Panny Márie Karmelskej-Škapuliarskej, spomienka,
v stredu – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka.

5. BUDÚCA NEDEĽA – ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
Budúca nedeľa je Šestnásta nedeľa v cezročnom období.

Design downloaded from free website templates.