1. TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK:
Dnes máme Tridsiatu tretiu nedeľu cez rok.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni budú v Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine. V piatok o 18.00 hodine za účasti detí a o 19.00 hodine sv. omša pre birmovancov s birmovnou katechézou.

3. CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ:
V pondelok 19. novembra bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v rámci večnej poklony v našej Spišskej diecéze.
Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude po skončení rannej sv. omše a odloženie s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním o 17.30 hodine.

4. OBETOVANIE PANNY MÁRIE:
V stredu 21. novembra máme spomienku na Obetovanie Panny Márie.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.

5. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V stredu – OBETOVANIE PANNY MÁRIE, spomienka,
vo štvrtok – SV. CECÍLIE, panny a mučenice, spomienka,
v sobotu – SV. ONDREJA DUNG-LAKA a spoločníkov, mučeníkov, spomienka.

6. BUDÚCA NEDEĽA – TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK A SÚČASNE SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA:
Budúca nedeľa je Tridsiata štvrtá v cezročnom období a súčasne slávnosť Krista Kráľa, Kráľa neba i zeme.
V závere každej sv. omše sa budeme modliť za ľudské pokolenie k Božskému Srdcu Ježišovmu.
V Bazilike sv. Jakuba táto modlitba na konci sv. omše o 10.00 hodine pri vyloženej Sviatosti Oltárnej.
Design downloaded from free website templates.