1. DVANÁSTA NEDEĽA CEZROČNÉHO OBDOBIA:
Na Mariánskej hore začiatok hlavnej levočskej púte sv. omšou o 14.30 hodine podľa programu púte.

2. VEČERNÉ SV. OMŠE:
Večerné sv. omše v tomto týždni v Bazilike sv.Jakuba o 19.00 hodine.

3. SV. SPOVEĎ PRED PÚŤOU:
Pred hlavnou levočskou púťou budeme spovedať počas ranných i večerných sv. omší a v piatok od 18.00 hodiny.
Na Mariánskej hore pred i počas sv. omší, najmä na slávnosť sv. Petra a Pavla.

4. SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV:
Vo štvrtok 29. júna slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou účasti na sv. omši.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine, na Mariánskej hore o 10.00 a 17.00 hodine, v Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
Sv. omša o 8.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba spojená s poďakovaním na konci školského roku pre cirkevné školy a o 19.00 hodine spojená s poďakovaním pre všetky školy – žiakov, študentov, učiteľov i rodičov.

5. PROSBA O POMOC PRI ORGANIZOVANÍ HLAVNEJ LEVOČSKEJ PÚTE:
Srdečne prosíme a súčasne pozývame pomocníkov z radov mužov a mládencov v počte okolo 150 pri organizovaní tohoročnej levočskej púte 1. a 2. júla na Mariánskej hore. Rozdelenie a poučenie službu konajúcich bude vo štvrtok na slávnosť sv. Petra a Pavla po večernej sv. omši, o 20.00 hodine v priestoroch farského úradu.

6. POĎAKOVANIE:
Z úprimného srdca chceme poďakovať všetkým mužom a ženám, ktorí sa zapojili do prípravných prác pred levočskou púťou počas celého tohto týždňa.
Nech vám dobrotivý Pán na príhovor levočskej Panny Márie udelí hojnosť telesných i duševných síl a milostí do ďalšieho vášho života.

7. HLAVNÁ LEVOČSKÁ PÚŤ:
Sv. omše počas celého týždňa na Mariánskej hore podľa programu púte, ktorá vyvrcholí v sobotu a nedeľu 1. a 2. júla.
V sobotu 1. júla v čase od 7.00 do 12.00 hodine bude od firmy Alfena premávať kyvadlová autobusová doprava pre starších a chorých. Pripomíname, iba v sobotu.

8. LITURGICKÝ KALENDÁR:
V stredu – Spomienka na SV. IRENEJA, biskupa a mučeníka,
vo štvrtok – Slávnosť SV. PETRA A PAVLA, apoštolov.

9. BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je trinásta nedeľa cezročného obdobia.
Sv. omše kvôli hlavnej levočskej púti budú takto:
v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.
Design downloaded from free website templates.