Kostoly a pamiatky
         Kláštor minoritov
  • Postavený v 14. storočí
  • Neskorobaroková stavba
  • Oprava strechy
  • Kontakt

Minoriti prišli do Levoče koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia. V Lányiho kronike sa rok 1308 spomína ako rok založenia prvého minoritského kláštora. Kláštor bol lokalizovaný pri mestských hradbách, aby mohli bratia pôsobiť medzi chudobným ľudom.

V čase reformácie museli minoriti, verní katolíckej viere, odísť z Levoče (v rokoch 1544- 1545). Keďže ich kláštor prechádza do vlastníctva jezuitov, v čase rekatolizácie, v roku 1679, keď sa mohli vrátiť do Levoče, im bol pridelený kostol Ducha Svätého a špitál. Kostol prešiel do vlastníctva rehole v roku 1684. V roku 1747 bol gotický kostol aj kláštor zničený požiarom. Dnešnú neskorobarokovú stavbu začali minoriti stavať v roku 1748. Barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950 zastihla levočských minoritov v kláštore, kde viedli internát pre mužskú mládež.

V období komunizmu bol kláštor rozdelený na dve časti. V jednej časti sa nachádzalo rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých a v druhej, zvlášť v poslednom čase, invalidné výrobné družstvo Báhoň, ktoré vyrábalo elektrické poistky.

Prvým minoritom, ktorý sa po nežnej revolúcii vrátil do kláštora, bol P.Vavrinec Hlavatý. V roku 1993 prichádzajú ďalší bratia z Poľska. V roku 1994 bol rádu prinavrátený celý kláštor a začalo sa s jeho rekonštrukciou. V roku 1995 bol v kláštore zriadený postulát, do ktorého sú prijímaní noví kandidáti na rehoľný život.

Bratia žijúci v levočskom kláštore sa okrem pastorácie v kostole venujú chorým v miestnej nemocnici, pomáhajú ľuďom závislým na alkohole, pracujú s deťmi, mládežou a rodinami.

V Levoči pokračuje rekonštrukcia strechy južného krídla kláštora minoritov. Táto rekonštrukcia zahŕňa výmenu krovu a strešnej krytiny. Jedná sa o strechu, ktorej plocha predstavuje cca 850 m2 a jej dĺžka je 50 m. Predpokladané náklady tvoria vyše sto tisíc eur.

V južnom krídle kláštora do vlaňajška sídlilo detašované pracovisko KU v Ružomberku a predtým tam bolo Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých.

 

Kontakt:
Košická 2,
054 01 Levoča
Tel.:
 053/ 45 14 570
Fax:
053/ 46 99 621
E-mail:
levoca@minoriti.sk
Web:
www.minoriti.sk

Design downloaded from free website templates.