Úvodná stránka
 • Synoda 2018
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

 • Virtuálna prehliadka Baziliky sv. Jakuba

Liturgické čítania na dnes

 • 13.08.
  Sv. Poncián
 • 14.08.
  Sv. Maximilián Mária Kolbe
 • 15.08.
  Nanebovzatie Panny Márie
 • 16.08.
  Sv. Štefan Uhorský
 • 17.08.
  Sv. Hyacint
 • 18.08.
  Sv. Helena
 • 19.08.
  Sv. Ján Eudes
 • 20.08.
  Sv. Bernard
Linky

Svätý Otec František opäť pozval mladých k účasti na príprave synody 2018
V dnešný deň, ktorý OSN vyhlásilo za Medzinárodný deň mládeže, rozoslal pápež František cez sociálne siete krátky odkaz adresovaný mladým. Pozýva ich zapojiť sa do prípravy blížiacej sa biskupskej synody týmito slovami: „Milí mladí, vy ste nádejou Cirkvi. Ako snívate o svojej budúcnosti? Zapojte sa do #synod18!“
Súčasťou pápežovho odkazu je elektronická adresa online-dotazníka na internetovej stránke, ktorú špeciálne pre nich pripravil prípravný tím synody. Téma najbližšej synody, naplánovanej na október 2018, znie „Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania“. Text Prípravného dokumentu 15. riadneho valného zhromaždenia Synody biskupov vyšiel už v januári a je dostupný v slovenskom preklade na stránke Konferencie biskupov Slovenska.
Podľa slov kardinála Lorenza Baldisseriho, najbližším podujatím v rámci prípravy synody bude stretnutie odborníkov na problematiku mládeže v dňoch 11. – 15. septembra v Ríme. Zhromaždené vedecké i praktické poznatky o problematike mladých ľudí potom poslúžia tým, ktorí sa v pastorácii venujú sprevádzaniu mladých, ako aj samotným mladým ľuďom.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA:
SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE:
Vigília slávnosti NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 14. augusta na Mariánskej hore o 21.00 hodine: Modlitba sv. ruženca, sviečkový sprievod okolo baziliky a sv. omša.
V deň slávnosti 15. augusta sv. omše:
v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine,
na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine,
v Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
Tento sviatok je cirkevne prikázaným sviatkom.
BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Dvadsiata nedeľa v cezročnom období.
Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.00 hodine bude účinkovať Suchotský spevácky zbor zo Suchej nad Parnou.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

Farské listy 2010
Farské listy 2011
ObrázokProgram púte 2017

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.