Úvodná stránka
 • 1150. výročie
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 10.02.
  Sv. Školastika
 • 11.02.
  Panna Mária Lurdská
 • 12.02.
  Sv. Eulália
 • 13.02.
  Sv. Benignus
 • 14.02.
  Sv. Cyril
 • 15.02.
  Sv. Faustín a Jovita
 • 16.02.
  Sv. Juliána
 • 17.02.
  Sv. Alexej
Linky

Uplynie 1 150 rokov od smrti svätého Cyrila - spolupatróna Európy
O niekoľko dní si katolícki veriaci pripomenú 1150. výročie smrti svätého Konštantína Cyrila, spolupatróna Európy, ktorý so svojim bratom, svätým Metodom, sprostredkovali našim predkom svetlo viery. Svätý Konštantín Cyril zomrel v Ríme 14. februára 869. Jeho relikvia je vystavená aj v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.
Nitriansky biskup a predseda Rady pre históriu KBS Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti pripomína, že svätý Cyril – Konštantín, že bol veľký vzdelanec. „Priniesol nám písmo a preložil mnohé knihy do reči ľudu, aby boli liturgia a posvätné texty zrozumiteľné. Ale bol to aj človek, ktorý túžil po svätosti, túžil po Bohu. Keď mal možnosť, tak sa utiahol do samoty a vidieť, že aj to ratio sa dá spojiť s túžbou po teológii srdca, že človek každých čias môže byť nielen vzdelaný, (…) ale môže byť aj človekom veriacim, ktorý na prvé miesto postaví Boha. A to urobil Konštantín aj so svojim bratom Metodom“, uviedol nitriansky biskup.
Nitra, Novy rok, biskup Judak
Spomienkové slávnosti sa uskutočnia v Bratislave i v Košiciach. Na liturgickú spomienku sv. Cyrila a Metoda, slávenú v Cirkvi 14. februára, sa v Ríme každoročne koná púť do Baziliky svätého Klimenta, kde je svätý Cyril pochovaný. Spomienka na výročie 1150 rokov od smrti sv. Cyrila sa bude sláviť v Kostole svätého Kríža v Bratislave – Devíne 16. februára 2019. Slávnostnú svätú omšu o 14:00 h bude celebrovať a kázať bude Mons. Marián Gavenda. Po nej bude nasledovať kultúrny program, uctenie relikvií sv. Cyrila, sv. Klimenta Slovenského a sv. pápeža Klimenta a program bude ukončený kladením vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda. Podujatie pripravilo a zastrešuje OZ Dedičstvo otcov, OZ Rastic a Rímskokatolícky farský úrad Bratislava-Devín.
Bratislava, Cyril
Od 10. februára do 17. februára budú v košickej gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky vystavené relikvie sv. Koštantína-Cyrila k verejnej úcte. Počas celého týždňa, kedy bude možnosť pomodliť sa pri relikviách sv. Konštantína-Cyrila, prebehne v košickej katedrále aj duchovná obnova a sprievodný program. Budú ju viesť spolu vladykom Milanom Chauturom vybraní kňazi Košickej eparchie. Vladyka Milan ukončí toto jubileum v nedeľu 17. februára 2019 o 9:00 slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Táto akcia je zároveň súčasťou ponuky pre manželské páry v rámci Národného týždňa manželstva.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
LURDSKEJ PANNY MÁRIE A 27. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH:
VEČERNÉ SV. OMŠE:
BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Šiesta nedeľa v cezročnom období.

Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018


Program púte 2018

Púť seniorov 2018

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.