Úvodná stránka
 • Štafeta modlitieb
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

 • Virtuálna prehliadka Baziliky sv. Jakuba

Liturgické čítania na dnes

 • 25.06.
  Sv. Maxim
 • 26.06.
  Sv. Ján a Pavol
 • 27.06.
  Sv. Cyril Alexandrijský
 • 28.06.
  Sv. Irenej
 • 29.06.
  Sv. Peter a Pavol
 • 30.06.
  Prví sv. mučeníci Cirkvi v Ríme
 • 01.07.
  Sv. Oliver Plunkett
 • 02.07.
  Návšteva Panny Márie
Linky

Piata štafetová modlitba za kňazov na Mariánskej hore v Levoči
Piaty ročník štafetovej modlitby za kňazov sa uskutočnil v piatok 23. júna 2017 na Mariánskej hore v Levoči. Vyznel ako pôsobivý prológ nadchádzajúceho veľkého týždňa tohtoročnej hlavnej levočskej púte, ktorá má rámcovanie troch dejinných jubileí: storočnice fatimských udalostí, 770 rokov od vzniku pútí na levočskú horu a 70. výročie zasvätenia Spišskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie biskupom Jánom Vojtaššákom.
Účastníci sa najprv pomodlili radostný sv. ruženec pod liturgickým vedením Mons. Františka Dlugoša, dekana, farára a rektora oboch levočských bazilík. Desiatky ruženca sa predmodlievali generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton Tyrol, kancelár biskupského úradu Peter Majcher, farár z Východnej Stanislav Misál, kapláni levočskej farnosti Tomáš Tarčák a Samuel Štefanides.
Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. V homílii uviedol stručný historický prierez stopäťdesiat ročnou históriou sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Ocenil duchovné premostenie a putá spájajúce túto tradíciu so súčasným životom. Pohľad na Ježišovo srdce neustále pripomína cenu najvyššej obety, akú priniesol Vykupiteľ sveta. V závere kázne Mons. Sečka poďakoval účastníkom za vytvorenie spoločenstva zjednoteného v modlitbách za kňazov.
Levočské pútnické centrum sa do piatej štafetovej modlitby zapojilo s vyše osemdesiatimi mariánskymi svätyňami celého sveta.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
DVANÁSTA NEDEĽA CEZROČNÉHO OBDOBIA:
SV. SPOVEĎ PRED PÚŤOU:
SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV:
PROSBA O POMOC PRI ORGANIZOVANÍ HLAVNEJ LEVOČSKEJ PÚTE:
POĎAKOVANIE:
HLAVNÁ LEVOČSKÁ PÚŤ:

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
ObrázokProgram púte 2017

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.