1
 
28. 8. - 4. 9. SVÄTÉ MISIE V LEVOČSKEJ FARNOSTI POD VEDENÍM PáTROV PALOTÍNOV ZO SMIŽIAN. Misie začínajú 28. 8. (nedeľa) sv. omšou o 8.00 hodine a končia 4. 9. (nedeľa) sv. omšou o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba a požehnaním misijného kríža. Presný program misií je vyvesený na výveskách všetkých našich kostolov. Prosíme o bohatú účasť na tomto duchovnom podujatí a taktiež o modlitby za misionárov a misie, aby spôsobili opravdivú duchovnú obrodu celej našej farnosti.
2 sep. piatok PRVý PIATOK V MESIACI SEPTEMBRI. Misionári navštívia chorých v stredu 31. augusta. Sv. spoveď v rámci celých misií bude súčasne spoveďou prvopiatkovou pre vás všetkých. Možnosti sv. spovede bližšie určia misionári.
3. sep. sobota FATIMSKá SOBOTA. Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
4. sep.
nedeľa
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Záver sv. misií v našej farnosti.
5. sep. pondelok VENI SANCTE na začiatku školského roku so sv. omšou pre všetky cirkevné školy o 8.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
8. sep. štvrtok NARODENIE PANNY MáRIE, sviatok (štvrtok). Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a 19.00 hodine. Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.
12. sep.
pondelok
Najsvätejšieho mena PANNY MáRIE, spomienka (pondelok).
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.
14. sep.
streda
POVýŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok (streda). Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a 19.00 hodine.
PÚŤ VOZIČKáROV A TELESNE POSTIHNUTýCH. Dňa 14. septembra, na sviatok Povýšenia svätého Kríža sa na Mariánskej hore uskutoční tradičná púť vozičkárov a telesne postihnutých z ústavov Východného Slovenska. Program púte: o 9.30 hod. modlitba sv. ruženca a 10.00 sv.
omša. O 21.00 hodine na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša z nasledujúcej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
15. sep. štvrtok SEDEMBOLESTNEJ PANNY MáRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA,
SLáVNOSŤ (štvrtok). Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine. V Závade o 8.00 a v Levočskej Doline o 8.00 hodine. Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
18. sep. nedeľa DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Od 19. septembra (pondelok) večerné sv. omše okrem soboty a nedele budú celé zimné obdobie o 18.00 hodine.
21.. 23, a 24. sep. JESENNÉ KANTROVÉ DNI v stredu, piatok a sobotu.
Úmysel týchto kantrových dní je poďakovanie za tohoročnú zemskú úrodu.
25. sep. nedeľa DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Na Mariánskej hore sa uskutoční púť veriacich zo susedného Zakopaného z Poľska. Sv. omša slovensko-poľská o 14.30 hodine.
29. sep. štvrtok SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA ARCHANJELOV, sviatok.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.