1
 
31. dec.
streda
POSLEDNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU - SILVESTER (streda)
Ráno sv. omša o 6.00 hodine vo farskom kostole.
Večerná sv. omša o 18.00 hodine - ďakovná na konci občianskeho roku s chválospevom Teba Bože chválime a krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou, so sviatostným požehnaním.
1. jan.
štvrtok
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY - NOVÝ ROK.
Všelky sv. omše ako každú nedeľu.
2. jan. piatok Prvý piatok v mesiaci januári 2015.
Vianočná sv. spoveď platí aj za prvopiatočnú.
Od 8.00 hod. návšteva chorých z príležitosti prvého piatku.
3. jan.
sobota
Fatimská sobota na Mariánskej hore o 9.30 hodine.
4. jan.
nedeľa
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA.
5. jan.
pondelok
Pondelok vo vianočnom období.
Večerná sv. omša zo slávnosli Zjavenia Pána.
V úvode večernej sv. omši o 18.00 hodine vo farskom kostole posvätenie Trojkráľovej vody.
6. jan.
utorok
SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA.
Všetky sv. omše ako každú nedeľu.
11. jan.
nedeľa
TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA- SVIATOK KRSTU PÁNA.
Dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré potrvá až do Popolcovej stredy - 18. februára 2015.
Sv. omša aj o 11.00 hodine v gymnaziálnom kostole s birmovnou katechézou.
13. jan.
utorok
CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ.
18. jan.
nedeľa
ZAČÍNA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.
28. jan.
streda
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza, spomienka.
31. jan.
sobota
Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.