1
 
1. nov. streda

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH (streda).
Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou účasti na sv. omši.

Od 28. do 31. októbra – pred slávnosťou Všetkých svätých a spomienkou na všetkých verných zosnulých budete mať možnosť si vykonať sv. spoveď, potrebnú pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
Možnosť sv. spovedi bude aj počas dnešnej slávnosti, a taktiež 2. novembra.

2. nov. štvrtok

Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky).
Na cintoríne v Dome smútku o 14.00 hodine.
Od obeda 1. novembra do polnoci 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci pri návšteve kostola, modlitby Otčenáš a Verím v Boha, modlitby na úmysel Svätého Otca a splnenia všetkých ostatných podmienok k získaniu odpustkov – sv. spoveď a sv. prijímanie. V dňoch 1. až 8. novembra tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia vyššie uvedených spomienok. V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci.

3. nov.
piatok

Prvý piatok v mesiaci novembri.
Tí, ktorí si vykonali sv. spoveď pred Všetkými svätými a Dušičkami im sv. spoveď platí aj za prvopiatočnú. Napriek tomu príležitosť k sv. spovedi bude počas ranných i večerných sv. omší
a v piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok 3. novembra od 8.00 hod. dopoludnia.

4. nov.
sobota

Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.

5. nov. nedeľa

Tridsiata PRVá nedeľa v cezročnom období.
V úvode sv. omše o 10.00 hodine bude slávnostné zverejnenie dekrétu o duchovnom spojení medzi mariánskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a Bazilikou sv. Jakuba v Levoči.

9. nov. štvrtok

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok.

11. nov.
sobota

Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka, patróna Spišskej diecézy.

19. nov. nedeľa

CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ v rámci večnej poklony Spišskej diecézy.
Vyloženie Sviatosti oltárnej po sv. omši o 10.00 a odloženie o 18.30 hodine s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním.

21. nov.
utorok

Obetovanie Panny Márie, spomienka.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine. (utorok)

26. nov.
nedeľa

Tridsiata Štvrtá nedeľa v cezročnom období, súčasne SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA – posledná nedeľa v cirkevnom roku.
Po skončení sv. omše o 10.00 hodine v Chráme sv. Jakuba predpísaná pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

30. nov.
štvrtok

Sv. Ondreja, Apoštola, sviatok.


Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.