1
 
1. jan. ppondelok

OKTÁVA NARODENIA PÁNA.
– SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK.

Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu.

5. jan. piatok

PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Ranná sv. omša votívna o Najsvätejšom Srdci Ježišovom.
Večerná sv. omša zo slávnosti ZJAVENIA PÁNA.
V Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omše o 18.00 h. posvätenie Trojkráľovej vody.
Kto si vykonal vianočnú sv. spoveď, platí mu aj za prvopiatočnú. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštivíme v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.

6. jan.
sobota

SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA
Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou zasvätiť tento deň a zúčastniť sa na celej sv. omše.
Všetky sv. omše ako každú nedeľu.

7. jan.
nedeľa

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA.
Všetky sv. omše ako každú nedeľu.
Týmto sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré potrvá do začiatku Veľkého pôstu (Popolcová streda 14. februára 2018).

13. jan. sobota

CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ.
Sviatosť Oltárna bude vyložená v Bazilike sv. Jakuba, apoštola.

18. jan. štvrtok

ZAČÍNA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

25. jan.
štvrtok

OBRÁTENIE SV. PAVLA APOŠTOLA.

26. jan. piatok

34 rokov od povýšenia pútnického kostola Navštívenia Panny Márie na Baziliku menšiu sv. Jánom Pavlom II. 26. januára 1984.
Spomienková sv. omša na túto milú udalosť bude v nedeľu 28. januára 2018 o 14.00 hodine v bazilike na Mariánskej hore.


Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.