1
 
2. feb.
štvrtok
OBETOVANIE PÁNA, (HROMNICE) sviatok.
Sv. omše o 6,00; 8,00 a 18,00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola. Obrad požehnania sviec a procesia v úvode sv. omše o 8.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola.
3. feb. piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Prvopiatočná spoveď v piatok od 17,00 hodiny v Bazilike sv. Jakuba, apoštola. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8,00 hodiny dopoludnia.
Súčasne s prvým piatkom je aj spomienka na SV. BLAŽEJA A MUČENÍKA.
4. feb. sobota FATIMSKÁ SOBOTA.
V Bazilike sv. Jakuba, apoštola fatimská sobota so začiatkom o 9,30 hodine.
11. feb.
sobota
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ.
Dnes je dvadsiaty piaty svetový deň chorých. Sv. omša na Mariánskej hore o 10,00 hodine.
18. feb. sobota PÚŤ K SV. MARTINOVI, PATRÓNOVI SPIŚSKEJ DIECÉZY DO SPIŠSKEJ KATEDRÁLY.
V sobotu 18. februára sa uskutoční púť k sv. Martinovi veriacich z dekanátu Levoča
a Kežmarok do spišskej katedrály v rámci Roku sv. Martina.
Slávnostná sv. omša o 10,00 hodine.
22. feb. streda KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA.
Sviatok, v bazilikách možnosť získania úplných odpustkov.
26. feb.
nedeľa
ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
V Bazilike na Mariánskej hore sv. omša o 14,00 hodine z príležitosti sviatku Katedry sv. Petra apoštola.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.