1
 
1. mar.
stred
POPOLCOVÁ STREDA.
Dnešným dňom začíname Veľký pôst, prípravu na tohoročné veľkonočné sviatky. Na Popolcovú stredu sv. omše o 6,00 a 18,00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola, pri ktorých budeme poznačení popolom na znak pokánia a kajúcnosti. V tento deň je prísny pôst. Pobožnosť krížovej cesty počas celého pôstneho obdobia v piatok za účasti detí o 17,30 a v nedele o 17,00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola.
3. mar. piatok PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE (PRVÝ PIATOK V MESIACI MAREC).
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho: v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hodiny. Návšteva starých a chorých na prvý piatok od 8.00 hodiny. Chorým a starým v ich príbytkoch udelíme aj sviatosť pomazania chorých.
4. mar. sobota POMAZANIE CHORÝCH V KOSTOLE.
V sobotu v rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba udelíme pomazanie nemocných chorým a starým. K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka. Preto prosíme tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať, aby sa počas týždňa vyspovedali.
4. marec – FATIMSKÁ SOBOTA. V Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.
5. mar.
nedeľa
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA.
V dnešnú nedeľu zbierka na katolícku charitu. Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba
o 17.00 hodine.
8., 10. a 11. marec – JARNÉ KÁNTROVÉ DNI. V stredu, piatok a v sobotu budú jarné kántrové dni. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia.
19. mar. nedeľa TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sa prekladá na zajtra – 20. marca. Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine.
20. mar. pondelok SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
25. mar.
sobota
SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA (sobota).
Sv. omša o 6.30 hodine v Bazilike sv. Jakuba apoštola. O 10.00 hodine modlitbové stretnutie ružencového bratstva na spoločnej modlitbe sv. ruženca. Po modlitbe sv. ruženca o 11.00 hodine sv. omša za členov ružencového bratstva. Večerná sv. omša z nasledujúcej Štvrtej pôstnej nedele.
ZMENA ČASU: V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.
26. mar.
nedeľa
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA.
Nedeľa radosti (Laetare).
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.