1
 
1. máj
piatok
Prvý piatok v mesiaci máj.
Sv. spoveď pred prvým piatkom v stredu a štvrtok od 18.00 hodiny,
v piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
Dnes je začiatok mariánskeho mesiaca máj.
Májové pobožnosti počas týždňa o 19.00 hodine, v soboty, nedele a sviatky o 18.50 hod.
2. máj
sobota
Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
3. máj nedeľa PIATA veľkonočná nedeľa.
9. máj
sobota
MISIJNÁ PÚŤ DETÍ NA MARIÁNSKEJ HORE (sobota).
Začiatok o 8.30 hodine, sv. omša o 13.30 hodine.
11. máj pondelok PROSEBNÉ DNI – pondelok, utorok a v stredu.
V Chráme sv. Jakuba prosebné modlitby v pondelok o 5.45 hodine.
11. mája – Začiatok blízkej prípravy prvoprijímajúcich detí o 17.00 hodine vo farskom chráme.
13. máj
streda
Panny Márie Fatimskej.
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.
14. máj
štvrtok
Slávnosť Nanebovstúp enia Pána.
Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00,
na Mariánskej hore o 14.30 hod., v Závade o 17.00 a Levočskej Doline o 18.00 hodine.
15. máj
piatok
Celodenná poklona k Sviatosti Oltárnej.
Vyloženie Sviatosti Oltárnej po rannej sv. omši v Chráme sv. Jakuba a odloženie o 16.30 hod., kvôli nácviku s prvoprijímajúcimi deťmi.
15. mája – Začina novena k Duchu Svätému.
16. máj
sobota
Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, krstných rodičov a príbuzných bude od 7.30 do 10.30 hodiny v Chráme sv. Jakuba.
17. máj
nedeľa
SIEDMA veľkonočná nedeľa.
Vo sv. omši o 8.00 hodine vo farskom chráme slávnosť prvého sv. prijímania.
Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
19. máj
utorok
Záverečná náuka pre birmovancov v utorok o 17.00 hodine v Chráme sv. Jakuba.
20. máj
streda
20., 22. a 23. Letné kantrové dni.
Úmysel kantrových dní: Prosby za jednotu kresťanov.
23. máj
sobota
Sv. spoveď pred vysluhovaním sviatosti birmovania pre birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a príbuzných od 7.30 do 10.00 hodiny.
24. máj
nedeľa
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVäTÉHO, SLÁVNOSŤ.
O 9.00 hodine v Chráme sv. Jakuba vysluhovanie sviatosti birmovania.
Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie.
28. máj
štvrtok
Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
31. máj
nedeľa
Deviata nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Najsvätejšej Trojice.
Dnešný deň si pripomenieme 29. výročie úmrtia vsdp. Štefana Kluberta, levočského dekana.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.