1
 
1. júl
piatok
Prvý piatok v mesiaci
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a 19.00 hodine, na Mariánskej hore o 17.00 hodine.
2 júl sobota SVIATOK NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.30 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore púť 2016 podľa programu púte (str. 11.). Začiatok o 9.00 hodine fatimským ružencom a ukončenie púte slávnostnou pontifikálnou sv. omšou 3. júla o 10.00 hodine, ktorú bude ako hlavný celebrovať a kázať J. E. Mons. Mário Giordana, arcibiskup, Apoštolský administrátor v SR.
3. júl nedeľa ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine, z dôvodu púte na Mariánskej hore.
5. júl
utorok
SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine. Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
7. júl štvrtok Púť seniorov na Mariánskej hore s celodenným programom od 8.00 do 15.00 hodiny.
10. júl nedeľa PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine v rámci oktávy levočského odpustu.
11. júl pondelok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
16. júl sobota Panny Márie Karmelskej-škapuliarskej
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00 hodine.
22. júl piatok Sv. Márie Magdalény, sviatok
23. júl sobota Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
23. júl sobota LEVOČSKÝ FESTIVAL MUSICA SACRA v Bazilike sv. Jakuba o 16.00 hodine.
24. júl nedeľa LEVOČSKÝ FESTIVAL MUSICA SACRA v Bazilike sv. Jakuba, slávnostná sv. omša o 10.00 hodine.
25. júl pondelok SLÁVNOSŤ SV. JAKUBA APOŠTOLA, patróna farnosti i mesta. Sv. omše o 6.00 a 19.00 hodine.
26. júl utorok Sv. Anny, matky Panny Márie,spomienka, v Závade slávnosť.
30. júl sobota Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka.
31. júl nedeľa OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK
Odpustová slávnosť ku cti sv. Anny v Závade o 10.30 hodine.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.