1
 
2. júl
štvrtok
Sviatok Navštívenia Panny Márie. Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.00 a 19.00 hodine.
3. júl
piatok
Sv. Tomáša , apoštola , sviatok. Prvý piatok v mesiaci júl.
Sv. spoveď pred prvým piatkom a levočskou púťou počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok od 18.00 hodiny, v piatok od 17.00 hodiny.
4. júl sobota Sv. omše v Chráme sv. Jakuba ráno o 6.30 a večer o 19.00 h.
5. júl
nedeľa
Slávnosť sv . Cyrila a Metoda - SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV.
Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 h.
9. júl štvrtok Púť seniorov na Mariánskej hore s celodenným programom od 8.00 do 15.00 hodiny.
11. júl
sobota
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok.
12. júl
nedeľa
Pätnásta nedeľa cez rok.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine v rámci oktávy levočského odpustu.
16. júl
štvrtok
Panny Márie Karmelskej-škapuliarskej. Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
23. júl
štvrtok
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok.
25. júl
sobota
Slávnosť sv . Jakuba apoštola . Sv. omše o 6.30, 8.00 a 19.00 hodine.
26. júl
nedeľa
Levočský festival Musica sacra v Chráme sv. Jakuba. ku cti sv. Jakuba, apoštola.
26. júla Odpustová slávnosť ku cti sv. Anny v Závade, slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.
30. júl
štvrtok
Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka.
31. júl
piatok
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.