1
 
1. nov.
sobota
SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH.
Je to cirkevne prikázaný sviatok. Všetky sv. omše v tento deň, ako v nedeľu.
V týždni od 27. do 31. októbra - pred slávnosťou Všetkých svätých a spomienkou na všetkých verných zosnulých budete mať možnosť si vykonať sv. spoveď, potrebnú pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
Spovedať budeme každý deň počas ranných a večerných sv. omší a okrem toho v stredu a vo štvrtok od 17.00 hodiny, v piatok od 16.00 hodiny.
2. nov. nedeľa Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky).
Všetky sv. omše v tento deň, ako v každú inú nedeľu. Na cintoríne v Dome smútku o 14.00 hodine.
Od obeda 1. novembra do polnoci 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci pri návšteve kostola, modlitby Otčenáš a Verím v Boha, modlitby na úmysel Svätého Otca a splnenia všetkých ostatných podmienok k získaniu odpustkov-sv. spovedá sv. prijímanie.
V dňoch 1. až 8. novembra tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia vyššie uvedených spomienok.
V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci.
7. nov.
piatok
Prvý piatok v mesiaci novembrer.
Tí, ktorí si vykonali sv. spoveď pred Všetkými svätými a Dušičkami im sv. spoveď platí aj za prvopiatocnu. Napriek tomu príležitosť k sv. spovedi bude počas ranných i večerných sv. omší v týždni 3. až 7. novembra. Okrem toho v piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok 7. novembra od 8.00 hodiny ráno.
8. nov.
sobota
Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.rvý piatok v mesiaci
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší, a okrem toho v stredu a vo štvrtok od 17.00 hodiny (vo štvrtok predovšetkým birmovanci), v piatok od 16.00 hodiny v Chráme sv. Jakuba.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku pán dekan navštívi svojich vo štvrtok 2. októbra a páni kapláni v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
9. nov.
nedeľa
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - VÝROČIE POSVÄTENIA LATERÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME, sviatok. Sv. omše zo sviatku.
11. nov.
utorok
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka, patróna Spišskej diecézy.
21. nov.
piatok
Obetovanie Panny Márie, spomienka.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.
23. nov.
nedeľa
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA - posledná nedeľa v cirkevnom roku.
Po skončení sv. omše o 10.00 hodine v Chráme sv. Jakuba predpísaná pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.