1
 
2. jún
piatok
Prvý piatok v mesiaci júni.
Sv. spoveď od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
Púť zdravotníkov – sv. omša o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, slúži diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a po sv. omši o 18.00 hodine koncert tiež v Bazilike sv. Jakuba.
Prvopiatočná večerná sv. omša o 19.00 hodine s litaniami k Božskému Srdcu a odprosujúcou pobožnosťou.
3. jún
sobota
Fatimská sobota.
Začiatok o 9.30 hodine na Mariánskej hore.
Pokračuje púť zdravotníkov na Mariánskej hore. Sv. omšu o 10.30 hodine bude slúžiť Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie.
4. jún
nedeľa
SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO.
Vo sv. omši o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba vysluhovanie sviatosti birmovania.
Sv. omšu a sviatosť birmovania vyslúži emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.
Touto slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a začína obdobie cez rok.
Znova sa modlíme ráno, na obed i večer modlitbu Anjel Pána.
5. jún
pondelok
SVÄTODUŠNÝ PONDELOK.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a 19.00 hodine, v minoritskom kostole odpustová slávnosť, sv. omša o 16.00 hodine.
8. jún štvrtok SVIATOK NáŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO a VEČNÉHO KŇAZA.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a 19.00 hodine.
11. jún nedeľa SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.
15. jún
štvrtok
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELa A KRVI.
Je to cirkevne prikázaný sviatok.
Sv. omše o 6.00, 7.00, 8.00 a 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V závere sv. omše o 19.00 hodine Eucharistická procesia na Božie Telo (oltáriky).
23. jún
piatok
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 a 18.00 hodine.
V závere sv. omše o 18.00 hodine odprosujúca pobožnosť.
Na Mariánskej hore štafetová modlitba za kňazov. Modlitba radostného sv. ruženca o 19.45 hodine a po modlitbe sv. ruženca slávnostná sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou, ktorú bude sláviť spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
24. jún
sobota
SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA.
Sv. omša o 6.30 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
Na Mariánskej hore sv. omša o 8.00 hodine a po nej príprava baziliky a areálu Mariánskej hory k hlavnej tohoročnej púti.
25. jún
nedeľa
DVANÁStA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine, ktorou začneme týždeň tohtoročnej hlavnej púte.
Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
26. jún
pondelok
Sv. omša na Mariánskej hore o 17.00 hodine.
27. jún
utorok
Sv. omša na Mariánskej hore o 17.00 hodine.
28. jún
streda
Sv. omša na Mariánskej hore o 17.00 hodine.
29. jún
štvrtok
SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV.
Je to cirkevne prikázaný sviatok.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
Na Mariánskej hore sv. omše v deň slávnosti sv. Petra a Pavla apoštolov o 10.00 a 17.00 hodine.
30. jún
piatok
POSLEDNÝ DEŇ ŠKOLSKÉHO ROKU S POĎAKOVANÍM.
Sv. omša o 8.00 hodine bude spojená s poďakovaním na konci školského roku pre všetky tri cirkevné školy.
Sv. omša o 19.00 hodine bude spojená s poďakovaním na konci školského roku pre všetky stredné a základné školy v našej farnosti.
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine v rámci pútnického týždňa.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.