1
 
1. apr. piatok Veľkonočný piatok - oktáva Veľkej noci, prvý piatok v mesiaci apríli.
Návšteva chorých a starých z príležitosti prvého piatku v piatok od 8,00 hodiny dopoludnia.
2. apr. sobota Veľkonočná sobota - oktáva Veľkej noci
Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine na Mariánskej hore.
3. apr. nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstv
V gymnaziálnom kostole sv. omša aj o 11.00
hodine s birmovnou katechézou. Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine. V Smižanoch v diecéznom centre slávnosť Božieho milosrdenstva. Zbierka na utečencov a migrantov.
4. apr.
pondelok
Zvestovanie Pána - slávnosť, prenesená z 25. marca
Modlitba sv. ruženca so všetkými členmi ružencových bratstiev, s členmi živého a večného ruženca o 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba. Po sv. ruženci, obnove sľubov sv. omša.
17. apr. nedeľa 4. veľkonočná nedeľa -nedeľa dobrého pastiera
Na Mariánskej hore pobožnosť k Dobrému pastierovi o 14.00 hodine, sv. omša o 14.30 hodine. V dnešnú nedeľu pri všetkých sv. omšiach zbierka na kňazský seminár.
25. apr. pondelok Sv. Marka - evanjelistu - sviatok.
29. apr. piatok Sv. Kataríny Sienskej
panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.