1
 
1. nov.
utorok
SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH (utorok).
Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou účasti na sv. omši. Od 28. do 31. októbra – pred slávnosťou Všetkých svätých a spomienkou na všetkých verných zosnulých budete mať možnosť si vykonať sv. spoveď, potrebnú pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
2. nov. streda SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH (DUŠIČKY).
Na cintoríne v Dome smútku o 14.00 hodine.
Od obeda 1. novembra do polnoci 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci pri návšteve kostola, modlitby Otčenáš a Verím v Boha, modlitby na úmysel Svätého Otca a splnenia všetkých ostatných podmienok k získaniu odpustkov – sv. spoveď a sv. prijímanie.
V dňoch 1. až 8. novembra tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia vyššie uvedených spomienok.
V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci.
4. nov. piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI NOVEMBRI.
Tí, ktorí si vykonali sv. spoveď pred Všetkými svätými a Dušičkami im sv. spoveď platí aj za prvopiatočnú. Napriek tomu príležitosť k sv. spovedi bude počas ranných i večerných sv. omší . Vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok 4. novembra od 8.00 hod. dopoludnia.
5. nov.
sobota
Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
6. nov. nedeľa TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
9. nov. streda VÝROČIE POSVÄTENIA LATERÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME, sviatok.
11. nov.
piatok
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka, patróna Spišskej diecézy.
19. nov.
sobota
CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ
v rámci večnej poklony Spišskej diecézy. Vyloženie Sviatosti oltárnej po rannej sv. omši a odloženie o 16.00 hodine s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním. O 18.00 hodine slávnostná sv. omša pre celý levočský dekanát v sanktuáriu Milosrdenstva v Smižanoch na záver mimoriadného Svätého roku milosrdenstva.
20. nov.
nedeľa
TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SÚČASNE SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA– posledná nedeľa v cirkevnom roku. Po skončení sv. omše o 10.00 hodine v Chráme sv. Jakuba predpísaná pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.
21. nov.
pondelok
Obetovanie Panny Márie, spomienka.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine. (pondelok)
27. nov.
nedeľa
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA „A” – ZAČIATOK NOVÉHO CIRKEVNÉHO ROKA A PRÍPRAVA NA SVIATKY NARODENIA PÁNA.
30. nov.
streda
Sv. Ondreja, Apoštola, sviatok.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.