1
 
2. mar. piatok

PIATOK PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI (PRVÝ PIATOK V MESIACI MARCI).
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho: vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny.
Návšteva starých a chorých na prvý piatok od 8.00 hodiny.
Chorým a starým v ich príbytkoch udelíme aj sviatosť pomazania chorých.

3. mar. sobota

POMAZANIE CHORÝCH V KOSTOLE.
V sobotu v rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba udelíme pomazanie nemocných chorým a starým.
K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka.
Preto prosíme tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať, aby sa počas týždňa vyspovedali.
– FATIMSKÁ SOBOTA.
V Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.

4. mar.
nedeľa

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstou kázňou.

11. mar.
nedeľa

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA.
NEDEĽA LAETARE – NEDEĽA RADOSTI.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstou kázňou.

15. mar. štvrtok

VEĽKONOČNÁ SVÄTÁ SPOVEĎ CHORÝCH A STARÝCH.
Veľkonočná sv. spoveď s pomazaním nemocných, ku ktorým nechodievame na prvé piatky
bude 15. marca od 8.00 hodiny dopoludnia.

18. mar. nedeľa

PIATA PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstou kázňou.

19. mar.
pondelok

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.

24. mar. sobota

ZMENA ČASU.
V noci z 24. na 25. marca sa mení čas.
O 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.

25. mar. nedeľa

KVETNÁ NEDEĽA.
Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľký svätý týždeň – dni utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána.
Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu. V úvode sv. omší o 8.00 a 10.00 v Bazilike sv. Jakuba svätenie ratolestí so slávnostným vstupom. Pri všetkých sv. omšiach sa spievajú alebo čítajú Pašie – Dejiny umučenia Pána.
Dnes v Bazilike sv. Jakuba od 14.00 hodiny popoludní hlavná veľkonočná sv. spoveď.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine.

26. mar. pondelok

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA.

27. mar. utorok

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA.

28. mar. streda

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA.
V pondelok, utorok a stredu možnosť si vykonať sv. spoveď počas ranných sv. omší a od 17.00 hodiny.

29. mar. štvrtok

ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK.
Dopoludnia sa sv. omše neslávia v bežných kostoloch, ani v kaplnkách.
Slávi sa sv. omša iba v katedrálnom chráme, pri ktorej sa posvätia oleje na vysluhovanie sviatosti.
ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Slávnostná sv. omša na začiatok SVÄTÉHO TROJDNIA v Bazilike sv. Jakuba o 19.00 hodine.

30. mar. piatok

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA.
V tento deň sa neslávi sv. omša, konajú sa veľkopiatočné obrady.
V Bazilike sv. Jakuba tieto veľkopiatočné obrady začnú o 17.00 hodine.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

31. mar. sobota

BIELA SOBOTA.
Dnes vo dne sa nesmie sláviť nijaká sv. omša.
Cirkev svätá v tento deň zotrváva pri Pánovom hrobe pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
Vyloženie Sviatosti oltárnej v Božom hrobe o 7.00 hodine spojené s modlitbou posvätného čítania a ranných chvál. Odloženie Sviatosti oltárnej v Božom hrobe o 19.00 hodine.
SOBOTA VEČER – VEĽKKONOČNÁ VIGÍLIA.
Obrady Veľkonočnej vigílie začnú hneď po odložení Sviatosti oltárnej o 19.00 hodine.
 


Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.