1
 
2. feb. utorok OBETOVANIE PÁNA, (HROMNICE) sviatok
Sv. omše o 6,00; 8,00 a 18,00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola. Obrad požehnania sviec a procesia v úvode sv. omše o 8.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola.
3. feb. streda Spomienka na SV. BLAŽEJA A MUČENÍKA
Vzávere každej sv.omše svätoblažejské požehnanie hrdiel.
5. feb. piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI
Prvopiatočná spoveď v stredu, štvrtok a piatok od 17,00 hodiny v Bazilike sv. Jakuba, apoštola. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatokod 8,00 hodiny dopoludnia.
6. feb. sobota FATIMSKÁ SOBOTA
Na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9,30 hodine. (V prípade nezjazdnej cesty na Mariánsku horu, sa fatimská sobota uskutoční v tom istom čase v Bazilike sv. Jakuba, apoštola).
10. feb. streda POPOLCOVÁ STREDA
Dnešným dňom začíname Veľký pôst, prípravu na tohoročné veľkonočné sviatky. Na Popolcovú stredu sv. omše o 6,00 a 18,00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola, pri ktorých budeme poznačení popolom na znak pokánia a kajúcnosti. V tento deň je prísny pôst. Pobožnosť krížovej cesty počas celého pôstneho obdobia v piatokza účasti detí o 17,30 a v nedele o 17,00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola.
11. feb. štvrtok PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ
Dnes je dvadsiaty štvrtý svetový deň chorých. Sv. omša na Mariánskej hore o 16,00 hodine.
14. feb. nedeľa PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
Vdnešnú nedeľu je jarná zbierka na charitu.
17. feb. streda 17., 19. a 20. februára
JARNÉ KANTROVÉ DNI (streda, piatoka sobota)
Obsah jarných kantrových dní: Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia.
21. feb. nedeľa DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
Sv. omša na Mariánskej hore o 14,00 hodine z príležitosti sviatku KATEDRY SV. PETRA APOŠTOLA (22.februára).
22. feb. pondelok KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA
Sviatok, v bazilikách možnosť získania úplných odpustkov.
28. feb. nedeľa TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
 

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.