1
 
4. jún
štvrtok
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine vo farskom kostole.
V závere sv. omše o 19.00 hodine sprievod Božieho Tela.
5. jún
piatok
Prvý piatok v mesiaci jún.
Sv. spoveď od 18.00 hodiny.
Chorých a starých navštívime od 8.00 hodiny dopoludnia.
6. jún sobota Fatimská sobota.
Začiatok o 9.30 hodine na Mariánskej hore.
Posviacka hlavného oltára v Chráme sv. Jakuba po reštaurovaní, slávnostná sv. omša o 15.00 hodine.
12. jún
piatok
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Ranná sv. omša o 6.00 hodine vo farskom kostole.
Večerná sv. omša bude tiež vo farskom kostole, ale o 18.00 hodine, z dôvodu štafetovej modlitby sv. ruženca na Mariánskej hore.
V závere večernej sv. omše odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu s možnosťou získania úplných odpustkov vo farskom chráme.
Výročná celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov na Mariánskej hore v bazilike o 19.45.
Po modlitbe radostného sv. ruženca bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
13. jún sobota SPOMIENKA NA NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE.
Sv. omša na Mariánskej hore o 10.00 hodine.
24. jún
streda
Slávnosť NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine vo farskom kostole.
28. jún
nedeľa
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine, ktorou začneme týždeň tohtoročnej hlavnej púte.
Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
29. jún
pondelok
Slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov.
Je to cirkevne prikázaný sviatok.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine vo farskom kostole.
Sv. omša o 8.00 hodine bude spojená s poďakovaním na konci školského roku pre všetky tri cirkevné školy.
Sv. omša o 19.00 hodine bude spojená s poďakovaním na konci školského roku pre všetky stredné a základné školy v našej farnosti.
Na Mariánskej hore sv. omše v dnešnú slávnosť Petra a Pavla apoštolov o 10.00 a 17.00 hodine.
30. jún
utorok
Návšteva chorých a starých pred júlovým prvým piatkom od 8.00 dopoludnia.
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine v rámci pútnického týždňa.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.