1
 
1. jan.
nedeľa
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA, OKTÁVA NARODENIA PÁNA – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY - NOVÝ ROK.
Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu.
5. jan. štvrtok Večerná sv. omša zo slávnosti Zjavenia Pána. V úvode večernej sv. omši o 18.00 hodine vo farskom kostole posvätenie Trojkráľovej vody. Keďže na prvý piatok v mesiaci januári pripadá slávnosť Zjavenia Pána, chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime vo štvrtok 5. januára od 8.00 hodiny dopoludnia.
6. jan. piatok SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA.
Cirkevne prikázaný sviatok. Všetky sv. omše ako každú nedeľu.
7. jan.
sobota
Fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba, apoštola so začiatkom o 9.30 hodine.
8. jan. nedeľa DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SVIATOK KRSTU PÁNA.
Dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré potrvá až do Popolcovej stredy – 1. marca 2017. Sv. omša v gymnaziálnom kostole aj o 11.00 hodine s birmovnou katechézou.
13. jan. piatok CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ.
Sviatosť Oltárna bude vyložená v Bazilike sv. Jakuba, apoštola.
18. jan.
streda
ZAČÍNA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.
25. jan.
streda
OBRÁTENIE SV. PAVLA APOŠTOLA.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.