1
 
5. dec.
piatok
Prvý piatok v mesiaci decembri 2014
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omši a okrem toho. v stredu od 17.00, vo štvrtok od 17.00 - predovšetkým birmovanci, v piatok od 16.00 h. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime od 8.00 hodiny dopoludnia. Sv. omše v tento deň budú vo farskom kostole takto: 6.00,16.00 (pre prvoprijimajúcich a birmovancov) a o 16.00 h. prvopiatková sv. omša s eucharistickou poklonou.
6. dec. sobota Fatimská sobota
Na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine
7. dec.
nedeľa
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
ZIMNÉ KANTROVÉ DNI v stredu, piatok a sobotu. Úmysel za obnovu rodin.
V tomto kalendárnom roku posledná sv. omša o 11.00 hodine v gymnaziálnom kostole pre birmovancov. Sv. omše s birmovnými kalechézami budú pokračovať od nedele Krstu Krista Pána 11. januára 2014.
8. dec. pondelok NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE. Slávnosť
Sv. omše vo farskom kostole o6.00. 8.00 a 18.00 hodine, v Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 h., na Mariánskej hore o 16.00 h.
14. dec.
nedeľa
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
17. dec.
 
Druhá časť adventného obdobia - blízka príprava na sviatky Narodenia Pána.
21. dec.
nedeľa
ŠTVRTA ADVENTNÁ NEDEĽA
Vo farskom Chráme sv. Jakuba hlavná vianočná sv. spoveď od 14.00 hodiny.
24. dec.
streda
ŠTEDRÝ DEŇ (streda)
Ranná sv. omša o 6.00 v Chráme sv. Jakuba.
O 16.00 hodine zasadneme celá farnosť k štedrovečernému stolu ako jedná rodina, večeru začneme modlitbou a navzájom sa v duchu spojme.
Sv. omše v noci už z Narodenia Pána: 22.00 hod. v minoritskom, 22.00 hod.
v Závade a v Levočskej Doline.
POLNOČNÁ SV. OMŠA- 24.00 vo farskom Chráme sv. Jakuba.
25. dec.
štvrtok
NARODENIE PÁNA- slávnosť (Štvrtok)
Všetky sv. omše ako v nedeľu.
Jasličková pobožnosť o 15.00 v gymnaziálnom kostole.
26. dec.
piatok
SV. ŠTEFANA. PRVÉHO MUČENÍKA sviatok (piatok)
Všetky sv. omše ako v nedeľu.
27. dec.
sobota
SV. JANA APOŠTOLA, sviatok (sobota)
Sv. omša o 6.30 hodine vo farskom kostole.
Večerná sv. omša už z nasledujúceho sviatku Svätej rodiny.
28. dec.
nedeľa
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA- SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA.
31. dec.
streda
POSLEDNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU - SILVESTER (streda)
Ráno sv. omša o 6.00 hodine vo farskom kostole.
Večerná sv. omša o 18.00 hodine- ďakovná na konci občianskeho roku s chválospevom Teba Bože chválime a krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou, so sviatostným požehnaním.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.