1
 
2. sept. streda VENI SANCTE na začiatku školského roka so sv. omšou pre všetky cirkevné školy o 8.00 hodine v Chráme sv. Jakuba.
VENI SANCTE na začiatku školského roka so sv. omšou pre všetky základné i stredné školy o 19.00 hodine v Chráme sv. Jakuba.
4. sept. piatok Prvý piatok v mesiaci september.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime od 8.00 h. dopoludnia.
Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok od 18.00 a piatok od 17.00 hodiny.
5. sept. sobota Fatimská sobota.
Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
8. sept. utorok NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok (utorok).
Sv. omše o 6.00 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
12. sept. sobota Najsvätejšieho mena PANNY MÁRIE, spomienka (sobota).
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00 hodine.
14. sept. pondelok POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok (pondelok).
Sv. omše vo farskom kostole o 6.00 a 18.00 hodine.
Od dnešného dňa večerné sv. omše okrem soboty a nedele budú o 18.00 hodine.
O 21.00 hodine na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša z nasledujúcej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
15. sept. utorok Sedembolestnej PANNY MÁRIE , patrónkY SLOVENSKA, slávnosť (utorok).
Sv. omše vo farskom Chráme o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
16., 18. a 19. sept. streda, piatok a sobota JESENNÉ KANTROVÉ DNI v stredu, piatok a sobotu.
Úmysel týchto kantrových dní je poďakovanie za tohoročnú zemskú úrodu.
20. sept. nedeľa DVADSIATA piata nedeľa v cezročnom období.
Dňa 20. septembra 2015 na Dvadsiatu piatu nedeľu cezročného obdobia sa v Bratislave uskutoční Národ ný pochod za život .
Program tohto pochodu pre účastníkov zo Spišskej diecézy začne sv. omšou o 10.30 hodine v Kostole sv. Rodiny v Petržalke, na Námestí sv. Jána Pavla II. č. 1.
Kto chce podporiť národný pochod svojou účasťou, má tieto možností dopravy do Bratislavy:
– osobným súkromným autom, parkoviská budú zabezpečené,
– špeciálnym vlakom z Humenného do Bratislavy,
– alebo autobusmi z farnosti.
Záujemci o cestu autobusom nech sa prihlásia počas týchto týždňov v sakristii farského kostola po skončení ranných i večerných sv. omší.
22. sept.. utorok Púť vozičkárov a telesne postihnutých.
Dňa 22. septembra sa na Mariánskej hore uskutoční tradičná púť vozičkárov a telesne postihnutých z ústavov Východného Slovenska.
Program púte: o 10.00 hodine modlitbou sv. ruženca a 10.30 hodine sv. omša.
27. sept.. nedeľa DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA v cezročnom období.
Na Mariánskej hore sa uskutoční púť veriacich zo susedného Zakopaného z Poľska.
Sv. omša poľsko-slovenská o 14.30 hodine.
29. sept.. utotok Sv . Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov, sviatok.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.