1
 
1.mar. piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI MARCI.
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho:
vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny.
Návšteva starých a chorých na prvý piatok od 8.00 hodiny.
Chorým a starým v ich príbytkoch udelíme aj sviatosť pomazania chorých.
2. mar.
sobota

POMAZANIE CHORÝCH V KOSTOLE.
V sobotu v rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba udelíme pomazanie nemocných chorým a starým.
K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka.
Preto prosíme tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať, aby sa počas týždňa vyspovedali.
FATIMSKÁ SOBOTA.
V Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.

3. mar. nedeľa

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.

5. mar.
utorok

UTOROK PO ÔSMEJ NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ.
V závere večernej sv. omše pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou na konci fašiangov.

6. mar.
streda

POPOLCOVÁ STREDA.
Začiatok Veľkého svätého pôstu – príprava na sviatky utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána.
Pri sv. omšiach požehnanie popola a poznačenie popolom na znak kajúcnosti.
V tento deň je prísny pôst. Nie je možná náhrada za mäsitý pokrm.

8. mar. piatok

PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.30 hodine za účasti detí.

10.mar.
nedeľa
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.
V dnešnú Prvú pôstnu nedeľu je zbierka na charitu.
13. - 15. mar. JARNÉ KANTROVÉ DNI.
V stredu, piatok a v sobotu a úmysel týchto dni: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia.
V piatok pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.30 hodine za účasti detí.
17.mar.
nedeľa
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.
19.mar.
utorok
SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
23.mar.
sobota
ZMENA ČASU.
V noci z 23. na 24. marca sa mení čas.
O 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.
24.mar.
nedeľa
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.
25.mar.
pondelok
ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
O 17.00 hodine spoločná modlitba sv. ruženca v Bazilike sv. Jakuba a po nej sv. omša za všetkých ruženčiarov.
31.mar.
nedeľa
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (NEDEĽA RADOSTI).
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.