1
 
1. apr.
sobota
FATIMSKÁ SOBOTA. V Bazilike sv. Jakuba o 9.30 hodine.
2. apr. nedeľa PIATA PÔSTNA NEDEĽA.
7. apr. piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI APRÍL. Návšteva chorých a starých od 8.00 hodiny dopoludnia. Sv. spoveď na prvý piatok od 17.00 hodiny.
Krížová cesta o 18.30 hodine, hneď po nej večerná sv. omša. KRÍŽOVÁ CESTA S VÝSTUPOM NA MARIÁNSKU HORU. V piatok večer o 20.00 hodine pobožnosť krížovej cesty pod vedením skautov s výstupom na Mariánsku horu. Prvé zastavenie tejto krížovej cesty začne v Bazilike sv. Jakuba po skončení večernej sv. omše.
9. apr.
nedeľa
KVETNÁ NEDEĽA, NEDEĽA UTRPENIA PÁNA. Touto nedeľou začína Veľký svätý týždeň. Pri všetkých sv. omšiach zaznejú pašie – dejiny umučenia nášho Pána. V úvode sv. omší o 8.00 a 10.00 hodine v južnej predsieni Baziliky sv. Jakuba posvätenie ratolestí
a slávnostný vstup. Od 14.00 hodiny hlavná veľkonočná sv. spoveď v Bazilike sv. Jakuba. Z dôvodu hlavnej veľkonočnej sv. spovede sv. omša v minoritskom kostole o 16.00 hodine nebude.
10. apr. pondelok PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA. Sv. spoveď od 17.00 hodiny.
11. apr. utorok UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA. Sv. spoveď od 17.00 hodiny.
12. apr.
streda
STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA. Sv. spoveď od 17.00 hodiny.
13. apr.
štvrtok
ZELENÝ ŠTVRTOK. V dopoludňajších hodinách sv. omša v Katedrále sv. Martina, pri ktorej budú posvätené tri oleje. VEČERNÁ SV. OMŠA NA PAMIATKU PÁNOVEJ VEČERE V BAZILIKE SV. JAKUBA O 19.00 HODINE.
14. apr.
piatok
VEĽKÝ PIATOK. Obrady Veľkého Piatku začnú v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine. Vo Veľký Piatok je prísny pôst.
15. apr.
sobota
BIELA SOBOTA. Ráno o 7.00 hodine vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe. Posvätné čítanie a ranné chvály pri Božom hrobe. VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA. Začiatok obradov v južnej predsieni Baziliky sv. Jakuba o 19.30 hodine.
16. apr.
nedeľa
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA. Slávnosť s oktávou. Posvätenie jedál o 6.00 hodine ráno v Bazilike sv. Jakuba. Všetky sv. omše ako v nedeľu.
17. apr.
pondelok
VEĽKONOČNÝ PONDELOK – oktáva Veľkej noci. Všetky sv. omše ako v nedeľu, naviac aj na Mariánskej hore popoludní o 14.30 hodine. Touto sv. omšou začíname tzv. letnú sezónu sv. omší každú nedeľu o 14.30 hodine až do konca októbra
18. apr.
utorok
VEĽKONOČNÝ UTOROK – oktáva Veľkej noci
19. apr.
streda
VEĽKONOČNÁ STREDA – oktáva Veľkej noci
20. apr.
štvrtok
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK – oktáva Veľkej noci
21. apr.
piatok
VEĽKONOČNÝ PIATOK – oktáva Veľkej noci
22. apr.
sobota
VEĽKONOČNÁ SOBOTA – oktáva Veľkej noci.
23. apr.
nedeľa
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
V gymnaziálnom kostole sv. omša aj o 11.00 hodine s birmovnou katechézou. Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.
V Smižanoch v diecéznom centre slávnosť Božieho milosrdenstva.
25. apr.
utorok
SV. MARKA, EVANJELISTU, sviatok.
29. apr.
sobota
SV. KATARÍNY SIENSKEJ, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok.
30. apr.
nedeľa
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.