1
 
1. sep. piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI SEPTEMBRI.
Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok od 18.00 a piatok od 18.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime od 8.00 hodiny dopoludnia.
2. sep. sobota FATIMSKÁ SOBOTA.
Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
3. sep.
nedeľa
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Púť kresťanských demokratov na Mariánsku horu.
Sv. omša o 14.30 hodine.
4. sep.
pondelok
VENI SANCTE na začiatku školského roku so sv. omšou pre cirkevné školy o 8.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
VENI SANCTE na začiatku školského roku so sv. omšou pre všetky základné i stredné školy o 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
8. sep. piatok NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok (piatok).
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
12. sep. utorok NAJSVÄTEJŠIEHO MENA PANNY MÁRIE, spomienka (utorok).
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
14. sep.
štvrtok
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok (štvrtok).
Dňa 14. septembra sa na Mariánskej hore uskutoční tradičná púť vozičkárov a telesne postihnutých z ústavov Východného Slovenska.
Program púte: o 10.00 hodine modlitbou sv. ruženca a 10.30 hodine sv. omša.
O 21.00 hodine na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša z nasledujúcej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
15. sep. piatok SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť (piatok).
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
18. sep.
pondelok
Od pondelka – 18. septembra večerné sv. omše kvôli skoršiemu stmievaniu sa budú o 18.00 hodine, okrem sobôt a nedieľ. V soboty a nedele sv. omše o 19.00 hodine.
20., 22. sep.
streda, piatok
JESENNÉ KANTROVÉ DNI v stredu, piatok a sobotu.
a 23. septembra – Úmysel týchto kantrových dní je poďakovanie za tohoročnú zemskú úrodu.
21. sep.
štvrtok
SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELSITU, sviatok.
24. sep.
nedeľa
DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore sa uskutoční 23. púť veriacich zo susedného Zakopaného z Poľska.
Sv. omša poľsko-slovenská o 14.30 hodine.
29. sep.
piatok
SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV, sviatok.
 

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.