1
 
1.  nov. nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období a súčasne SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH.
V týždni od 28. do 31. októbra – pred slávnosťou Všetkých svätých a spomienkou na
všetkých verných zosnulých budete mať možnosť si vykonať sv. spoveď, potrebnú
pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
2.  okt. pondelok Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky).
Na cintoríne v Dome smútku o 14.00 hodine.
Od obeda 1. novembra do polnoci 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre
duše v očistci pri návšteve kostola, modlitby Otčenáš a Verím v Boha, modlitby na
úmysel Svätého Otca a splnenia všetkých ostatných podmienok k získaniu odpustkov
– sv. spoveď a sv. prijímanie.
V dňoch 1. až 8. novembra tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve
cintorína a splnenia vyššie uvedených spomienok.
V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci.
6.  okt. piatok Prvý piatok v mesiaci novembri .
Tí, ktorí si vykonali sv. spoveď pred Všetkými svätými a Dušičkami im sv. spoveď
platí aj za prvopiatočnú. Napriek tomu príležitosť k sv. spovedi bude počas ranných i
večerných sv. omší v týždni 2. až 6. novembra. Vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok 6. novembra od
8.00 hodiny ráno.
7.  okt. sobota Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
8.  okt. nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období.
9.  okt. pondelok Výročie posvätenia Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok.
11.  okt. streda Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka, patróna Spišskej diecézy.
21.  okt. sobota Obetovanie Panny Márie, spomienka.
Sv. omša na Mariánskej hore o 10.00 hodine.
22.  okt. nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, súčasne SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA – posledná nedeľa v cirkevnom roku.
Po skončení sv. omše o 10.00 hodine v Chráme sv. Jakuba predpísaná pobožnosť
pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.
29.  okt.. nedeľa Prvá adventná nedeľa „C” – začiatok nového cirkevného roka a príprava na sviatky Narodenia Pána.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.