1
 
1. máj
pondelok
SV. JOZEFA, ROBOTNÍKA.
Májové pobožnosti počas týždňa o 19.00 hodine, v soboty, nedele a sviatky o 18.50
hodine.
3. máj
streda
Sv. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok.
5. máj
piatok
PRVÝ PIATOK V MESIACI MÁJI.
Sv. spoveď pred prvým piatkom vo štvrtok a v piatok od 18.00 hodiny. Chorých a starých
z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
6. máj
sobota
FATIMSKÁ SOBOTA na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
7. máj nedeľa ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.
Nedeľa Dobrého Pastiera. Pri všetkých sv. omšiach zbierka na kňazský seminár. Na Mariánskej hore o 14.00 hodine pobožnosť k Dobrému Pastierovi a o 14.30 hodine sv.
omša.
8. máj pondelok Začiatok blízkej prípravy prvoprijímajúcich detí o 17.00 hodine v Bazilike
sv. Jakuba.
13. máj
sobota
PANNY MÁRIE FATIMSKEJ (sobota).
Na Mariánskej hore púť detí pod vedením e-Rka. Celodenný program.
20. máj
sobota
Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, krstných rodičov a prí-
buzných bude od 7.30 do 10.30 hodiny v Bazilike sv. Jakuba.
21. máj
nedeľa
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.
Vo sv. omši o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba slávnosť prvého sv. prijímania.
22. - 24. máj
pondelok, utorok a streda
PROSEBNÉ DNÍ – pondelok, utorok a v stredu.
V Bazilike sv. Jakuba prosebné modlitby v pondelok o 5.45 hodine.
25. máj
štvrtok
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
26. máj
piatok
ZAČÍNA NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU.
28. máj
nedeľa
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. PRVÉ VÝROČIE KONSEKRACIE OBETNÉHO
OLTÁRA A BAZILIKY SV. JAKUBA – SLÁVNOSŤ.
51. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
Zbierka na katolícke masmédiá.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.