1
 
1.máj. streda SV. JOZEFA, ROBOTNÍKA.
Májové pobožnosti počas týždňa o 19.00 hodine, v soboty, nedele a sviatky o 18.50 hodine.
3. máj.
piatok

Sv. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok. – PRVÝ PIATOK V MESIACI MÁJI.
Sv. spoveď pred prvým piatkom vo štvrtok a v piatok od 18.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.

4. máj. sobota

FATIMSKÁ SOBOTA na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.

5. máj.
nedeľa

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

11. máj.
sobota

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ, MLÁDEŽE A SPOLOČENSTVO e-Rko.
Začiatok púte o 8.30 hodine pri zimnom štadióne registráciou detí a mládeže,
od 9.00 hodine peší výstup na Mariánsku horu,
od 10.00 do 12.00 hodine program pre detí,
od 12.00 do 13.00 hodine možnosť sv. spovede,
13.00 hodine slávnostná sv. omša, ktorú bude sláviť diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

12. máj. nedeľa

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.
Nedeľa Dobrého Pastiera.
Pri všetkých sv. omšiach zbierka na kňazský seminár.

13.máj.
pondelok
ZAČIATOK PRÍPRAVY DETÍ NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE.
V pondelok až piatok vždy o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
Na prvé stretnutie v pondelok prosíme, aby detí prišli v doprovode aspoň jedného z rodičov.
18.máj.
sobota
SV. SPOVEĎ PRED PRVÝM PRIJÍMANÍM.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre prvoprijímajúce detí, ich rodičov, krstných rodičov, starých rodičov a príbuzných bude v Bazilike sv. Jakuba od 7.30 do 10.00 hodine.
19.máj.
nedeľa
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.
Slávnosť sv. prijímania pre celú farnosť vo sv. omši o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
26.máj.
nedeľa
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.
 
27., 28., 29. máj.
pondelok
utorok,
streda
PROSEBNÉ DNI – pondelok, utorok a v stredu.
V Bazilike sv. Jakuba prosebné modlitby v pondelok o 5.45 hodine.
28.máj.
utorok
TRETIE VÝROČIE KONSEKRÁCIE OBETNÉHO OLTÁRA A BAZILIKY SV. JAKUBA – SLÁVNOSŤ.
– O 17.00 v Bazilike sv. Jakuba stretnutie a nácvik birmovancov na prijatie sviatosti birmovania.
So sebou birmovanci nech donesú birmovné preukazy.
Účasť všetkých birmovancov bezpodmienečne povinná.
30.máj.
štvrtok
SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA.
Cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou účasti na sv. omši.
31.máj.
piatok
ZAČIATOK NOVÉNY K DUCHU SVÄTÉMU.
V dnešný deň si pripomenieme 33. výročie úmrtia vsdp. Štefana Kluberta, levočského dekana.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
         
Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.