1
 
1. apr. piatok Prvý piatok v mesiaci apríl
Návšteva chorých od 8.00 hodiny dopoludnia
5. apr.
sobota
Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine na Mariánskej hore
6. apr.
nedeľa
PIATA PôSTNA NEDEĽA
13. apr.
nedeľa
KVETNÁ NEDEĽA, začiatok Veľkého svätého týždňa
Dnes je dvadsiaty deviaty medzinárodný deň mládeže
Hlavná sv. spoveď od 14.00 hodiny vo farskom kostole sv. Jakuba
14. apr.
pondelok
PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
15. apr.
utorok
UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
16. apr.
streda
STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
17. apr.
štvrtok
ZELENÝ ŠTVRTOK
V dopoludňajších hodinách sv. omša v Katedrále sv. Martina, pri ktorej budú posvätené tri oleje.
Večerná sv. omša na pamiatku pánovej večere v chráme sv. Jakuba o 19.00 hodine.
18. apr.
piatok
VEĽKÝ PIATOK
Obrady Veľkého piatku sa začnú v Chráme sv. Jakuba o 17.00 hodine.
Vo Veľký piatok je prísny pôst.
19. apr.
sobota
Biela sobota
Ráno o 7.00 hodine vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe.
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Začiatok obradov v južnej predsieni Chrámu sv. Jakuba o 20.00 hodine.
20. apr.
nedeľa
Veľkonočná nedeľa pánovho zmŕtvychvstania
Slávnosť s oktávou.
Posvätenie jedál o 6.00 hodine ráno v Chráme sv. Jakuba.
Všetky sv. omše ako v nedeľu.
21. apr.
pondelok
VEĽKONOČNÝ PONDELOK – oktáva Veľkej noci.
Všetky sv. omše ako v nedeľu, naviac aj na Mariánskej hore popoludní o 14.30 h.
Touto sv. omšou začíname tzv. letnú sezónu sv. omší každú nedeľu o 14.30 hod.
až do konca októbra.
22. apr.
utorok
VEĽKONOČNÝ UTOROK – oktáva Veľkej noci
23. apr.
streda
VEĽKONOČNÁ STREDA – oktáva Veľkej noci
24. apr.
štvrtok
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK – oktáva Veľkej noci
25. apr.
piatok
VEĽKONOČNÝ PIATOK – oktáva Veľkej noci
26. apr.
sobota
VEĽKONOČNÁ SOBOTA – oktáva Veľkej noci
27. apr.
nedeľa
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
V gymnaziálnom kostole sv. omša aj o 11.00 hodine s birmovnou katechézou.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.
V Smižanoch v diecéznom centre Božieho milosrdenstva slávnostná sv. omša o 11.00 hodine.
V Ríme vyhlásenie pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. za svätých.
29. apr.
utorok
SV. KATARÍNY SIENSKEJ, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy, sviatok.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.