1
 
31.dec. pondelok POSLEDNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU – SILVESTER (pondelok)
Večerná sv. omša o 18.00 hodine – ďakovná na konci občianskeho roku s chválospevom Teba Bože chválime a krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou, so sviatostným požehnaním.
1. jan.
utorok

OKTÁVA NARODENIA PÁNA.
– SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK.
Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu.

4. jan. piatok

PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Kto si vykonal vianočnú sv. spoveď, platí mu aj za prvopiatočnú.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.

5. jan.
sobota

FATIMSKÁ SOBOTA.
V Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9.30 hodine.
Večerná sv. omša zo slávnosti ZJAVENIA PÁNA.
V Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omše o 19.00 h. posvätenie Trojkráľovej vody.

6. jan.
nedeľa

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA.
Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu.

13. jan. nedeľa

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA KRST KRISTA PÁNA.
Touto nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré potrvá do začiatku Veľkého pôstu (Popolcová streda 6. marca 2019).
CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ.
Sviatosť Oltárna bude vyložená v Bazilike sv. Jakuba, apoštola po skončení sv. omše o 10.00 hodine.
Odloženie Sviatosti Oltárnej s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním bude o 18.30 hodine.

18. jan.
piatok
ZAČÍNA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.
25.jan.
piatok
OBRÁTENIE SV. PAVLA APOŠTOLA.
26.jan.
nedeľa
35 rokov od povýšenia pútnického kostola Navštívenia Panny Márie na Baziliku menšiu sv. Jánom Pavlom II. 26. januára 1984.
Spomienková sv. omša na túto milú udalosť bude v sobotu 26. januára 2019 o 10.00 hodine v bazilike na Mariánskej hore.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.