1
 
1. feb.
nedeľa
ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
2. feb.
pondelok
OBETOVANIE PÁNA, (HROMNICE) sviatok.
Sv. omše o 6.00; 8.00 a 18.00 hodine vo farskom kostole.
Obrad požehnania sviec a procesia v úvode sv. omše o 8.00 hodine v Chráme sv. Jakuba.
3. feb. utorok Spomienka na SV. BLAŽEJA A MUČENÍKA.
V závere každej sv. omše svätoblažejské požehnanie hrdiel.
6. feb.
piatok
PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Prvopiatočná spoveď v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hodiny v Chráme sv. Jakuba.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
7. feb.
sobota
FATIMSKÁ SOBOTA.
Na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9,30 hodine.
11. feb.
streda
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ.
Dnes je dvadsiaty tretí svetový deň chorých.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine
12. feb.
štvrtok
KŃAZSKÉ REKOLEKCIE.
V Chráme sv. Jakuba o 9.00 hodine slávnostná sv. omša z príležitosti kňazských rekolekcií Dolnospišských dekanátov.
14. feb.
sobota
SV. CYRILA, MNÍCHA, A SV. METODA, BISKUPA, PATRÓNOV EURÓPY.
18. feb.
streda
POPOLCOVÁ STREDA.
Dnešným dňom začíname Veľký pôst, prípravu na tohoročné veľkonočné sviatky.
Na Popolcovú stredu sv. omše o 6.00 a 18.00 hodine v Chráme sv. Jakuba, pri ktorých budeme poznačení popolom na znak pokánia a kajúcnosti.
V tento deň je prísny pôst.
Pobožnosť krížovej cesty počas celého pôstneho obdobia v piatok za účasti detí o 17.30 a v nedele o 17.00 hodine vo farskom kostole.
22. feb. nedeľa PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA.
Sv. omša na Mariánskej hore o 14.00 hodine z príležitosti sviatku KATEDRY SV. PETRA APOŠTOLA

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.