1
 
1. aug.
piatok
Prvý piatok v mesiaci august.
Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok od 18.00 a v piatok od 18.00.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštivíme v piatok 1. augusta od 8.00 hodiny.
2. aug.
sobota
Na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.
Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplné odpustky „PORCIUNKULY,” samozrejme za splnenia všetkých podmienok k získaniu úplných odpustkov.
4. aug.
pondelok
Výročný deň smrti Božieho služobníka Jána Vojtaššáka, spišského biskupa.
5. aug.
utorok
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme a naša Mariánska hora je spojená duchovným pútom s touto bazilikou a z tohto dôvodu je v ten deň aj na Mariánskej hore povinná slávnosť. V pondelok večer 4. augusta na Mariánskej hore o 21.00 hodine modlitba sv. ruženca a po nej sv. omša.
Sv. omše na Mariánskej hore 5. augusta o 10.00 a 14.30 hodine.
6. aug.
streda
Sviatok Premenenia Pána.
9. aug.
sobota
Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej) panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok.
14. aug.
štvrtok
Večer – Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore o 21.00 hodine
s týmto programom:
21.00 – modlitba sv. ruženca
21.45 – sviečkový sprievod okolo baziliky
22.00 – sv. omša v bazilike.
15. aug.
piatok
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.
Cirkevne prikázaný sviatok.
Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.00; 8.00 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
22. aug.
piatok
Panny Márie Kráľovnej.
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť.
Sv. omša o 19.00 hodine.
24. aug.
nedeľa
Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období.
Na Mariánskej hore Púť kresťanských demokratov o 14.30 hodine.
26. aug.
utorok
Popoludní na Mariánskej hore slávnostná koncelebrovaná sv. omša biskupov a kňazov z príležitosti Sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule.
Presná hodina sv. omše bude uvedená vo farských oznamoch.
29. aug.
piatok
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka.
31. aug.
nedeľa
Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období.
Na Mariánskej hore Púť kresťanských demokratov.
Sv. omša o 14.30 hodine.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.