1
 
1. máj utorok

SV. JOZEFA, ROBOTNÍKA.
Májové pobožnosti počas týždňa o 19.00 hodine, v soboty, nedele a sviatky o 18.50 hodine.

3. máj štvrtok

Sv. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok.

4. máj
piatok

PRVÝ PIATOK V MESIACI MÁJI.
Sv. spoveď pred prvým piatkom vo štvrtok a v piatok od 18.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.

5. máj
sobota

FATIMSKÁ SOBOTA na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.

6. máj nedeľa

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

7.,8.,9. máj

PROSEBNÉ DNI – pondelok, utorok a v stredu.
mája V Bazilike sv. Jakuba prosebné modlitby v pondelok o 5.45 hodine.

8. máj utorok

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
Nácvik na prijatie sviatosti birmovania o 17.00 v Bazilike sv. Jakuba..

10. máj štvrtok

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V bazilike na Mariánskej hore o 14.30 hodine.

11. máj
piatok

ZAČÍNA NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU.

11. máj piatok

SPOVEĎ BIRMOVANCOV PRED PRIJATÍM SVIATOSTI BIRMOVANIA.
Sv. spoveď birmovancov, ich rodičov, birmovných rodičov a príbuzných pred prijatím sviatosti birmovania od 17.00 hodiny v Bazilike sv. Jakuba.
Sv. spoveď v piatok z dôvodu púte detí na Mariánsku horu v sobotu.

12. máj sobota

PÚŤ DETÍ NA MARIÁNSKU HORU.
V sobotu na Mariánskej hore púť detí pod vedením e-Rka. Celodenný program.

13. máj nedeľa

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.
Vysluhovanie sviatosti birmovania pre celú našu farnosť vo sv. omši o 10.00 hodine
v Bazilike sv. Jakuba.
52. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
Zbierka na katolícke masmédiá.

14. máj pondelok

SV. MATEJA, APOŠTOLA – SVIATOK.

20. máj nedeľa

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO.

21. máj pondelok

PANNA MÁRIA, MATKA CIRKVI – SPOMIENKA.
Od tohto roka sa bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu povinná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom bude pondelok po Turíčnej nedeli, tradične označovaný ako Svätodušný pondelok. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí to ustanovila zverejneným dekrétom s podpisom prefekta kardinála Roberta Saraha z 11. februára 2018.
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.

21. máj pondelok

ZAČIATOK BLÍZKEJ PRÍPRAVY PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ.
Začiatok blízkej prípravy prvoprijímajúcich detí o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

24. máj
štvrtok

SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA.

26. máj sobota

SV. SPOVEĎ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ.
Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, krstných rodičov a príbuzných bude v sobotu od 7.30 do 9.30 hodiny v Bazilike sv. Jakuba.

27. máj nedeľa

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.
Vo sv. omši o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA.

28. máj pondelok

DRUHÉ VÝROČIE KONSEKRÁCIE OBETNÉHO OLTÁRA A BAZILIKY SV. JAKUBA – SLÁVNOSŤ.

31. máj štvrtok

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V bazilike na Mariánskej hore o 14.30 hodine.
V dnešný deň si pripomenieme 32. výročie úmrtia vsdp. Štefana Kluberta, levočského dekana.


Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.