1
 
1. júl
nedeľa

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Začiatok tohoročnej levočskej púte na Mariánskej hore.
Sv. omša o 14.30 hodine, ktorú bude slúžiť generálny vikár Spišskej diecézy Mons. prof. Anton Tyrol.
Príležitosť k sv. spovedi od 13.00 hodiny v pútnickom dome.

2. júl pondelok

NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE, na Mariánskej hore slávnosť – IPSA DIE.
O 9.00 modlitba sv. ruženca,
o 10.00 slávnostná sv. omša, ktorú bude sláviť a kázať diecézny biskup Mons. Štefan Sečka,
o 13.00 sv. liturgia východného obradu o. Vladimír Skyba, generálny vikár,
o 16.00 modlitba sv. ruženca,
o 17.00 slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Andrej Imrich, spišský emeritný pomocný biskup.
Príležitosť k sv. spovedi od 8.00 hodiny v pútnickom dome.
Kyvadlová doprava pre chorých a starých – autobusmi od zimného štadióna na Mariánsku horu a späť.

3. júl
utorok

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok.
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
Celebruje Mons. Jozef Bieľak.

4. júl
streda

NÁVŠTEVA CHORÝCH A STARÝCH Z PRÍLEŽITOSTI PRVÉHO PIATKU.
V stredu od 8.00 hodiny.
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
Celebruje prof. František Trstenský.

5. júl štvrtok

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine,
v Závade a Levočskej Doline o 8.00 hodine.
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00, celebruje biskup Mons. Andrej Imrich,
sv. omša o 17.00, celebruje Mons. Jozef Jarab.

6. júl
piatok
PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Sv. spoveď v piatok v Bazilike sv. Jakuba od 17.00 hodiny.
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00, celebruje biskupský vikár Marek Tomaga.
7. júl
sobota
O 9.00 – FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK,
o 10.00 – sv. omša, celebruje Amantius AKIMJAK.
o 17.00 – OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ
o 19.00 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbrojených síl a zborov SR
o 20.30 – sv. liturgia východného obradu Mons. Ľubomír PETRÍK
o 22.30 – Koncert komorného speváckeho zboru ku cti levočskej Božej Matke
SV. OMŠA V BAZILIKE SV. JAKUBA O 19.00 HODINE.
8. júl
nedeľa
Polnočná sv. omša za účasti mladých a novokňazov Spišskej diecézy
celebruje Mons. Marek FORGÁČ, pomocný košický biskup
o 1.30 – Eucharistická poklona s procesiou, vedie Martin PASIAR
o 3.30 – pobožnosť Krížovej cesty, vedie Štefan BELKO
o 5.30 – sv. omša celebruje Martin FERENC
o 7.00 – sv. liturgia východného obradu J. E. Mons. Ján BABJAK SJ, prešovský arcibiskup a metropolita
o 8.30 – Modlitba radostného sv. ruženca liturgicky vedie Samuel ŠTEFANIDES
o 10.00 – SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J.Em. Kardinál Gerhard Ludwig MÜLLER, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery
SV. OMŠE V BAZILIKE SV. JAKUBA O 6.00, 8.00 A 19.00 HODINE.
11. júl
streda
SV. BENDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, SVIATOK.
12. júl
štvrtok
PÚŤ SENIOROV NA MARIÁNSKU HORU.
Začiatok púte o 8.00 prednáškou, nasleduje o 8.30 modlitba sv. ruženca.
o 9.30 slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť a kázať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.
O 12.00 pobožnosť krížovej cesty.
15. júl
nedeľa
PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore oktáva hlavnej púte.
Sv. omša o 14.30 hodine.
16. júl
pondelok
PANNY MÁRIE ŠKAPULIARSKEJ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.
21. júl
sobota
MUSICA SACRA V BAZILIKE SV. JAKUBA.
Začiatok o 16.00 hodine.
22. júl
nedeľa
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KU CTI SV. SV. JAKUBA APOŠTOLA, patróna farnosti i mesta.
Sv. omše o 8.00, 10.00 a 19.00 hodine.
23. júl
pondelok
SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok.
25. júl
streda
SLÁVNOSŤ SV. JAKUBA APOŠTOLA, patróna farnosti i mesta.
Sv. omše o 6.00 a 19.00 hodine.
26. júl
štvrtok
 SV. ANNY, MATKY PANNY MÁRIE, spomienka, v Závade slávnosť.
V Závade sv. omša o 17.00 hodine.
29. júl
nedeľa
SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
V Závade odpustová slávnosť ku cti sv. Anny.
Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.