1
 
4 aug.
štvrtok
Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza. 51. výročie úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Od 8.00 hodiny navštívime chorých a starých z príležitosti prvého piatku, kvôli zajtrajšej slávnosti na Mariánskej hore.
5 aug. piatok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. Naša Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore je duchovne spojená s touto rímskou bazilikou. Pre Mariánsku horu je tento deň slávnosťou. Na Mariánskej hore oslávime tento sviatok 4. augusta večer o 21.00 hodine modlitbou svätého ruženca a po nej sv. omšou. Dňa 5. augusta, v samotný
sviatok sv. omše na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
Súčasne je to prvý piatok v mesiaci august.
6. aug. sobota Sviatok Premenenia Pána.
9. aug.
utorok
Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej) panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok. Slávnosť v kaplnke v Humanitári, sv. omša o 16.00 hodine.
10. aug. streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok.
14. aug. nedeľa DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Večer – Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore o 21.00 hodine s týmto programom:
21.00 – modlitba sv. ruženca
21.45 – sviečkový sprievod okolo baziliky
22.00 – sv. omša v bazilike.
15. aug.
pondelok
SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE.
Je to cirkevne prikázaný sviatok, s povinnosťou účasti na sv. omši.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00; 8.00 a 19.00 hodine. Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine. V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
19. a 20. aug. 19. a 20. augusta budú sv. omše o 19.00 v Gymnaziálnom kostole.
21. aug. nedeľa Púť kresťanských demokratov na Mariánskej hore.
Sv. omša o 14.30 hod.
22. aug. pondelok Panny Márie Kráľovnej.
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine. V gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť. Sv. omša o 19.00 hodine.
23. aug. utorok O 16.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba slávnostná sv. omša z príležitosti Sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule.
24. aug. streda Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok.
28. aug. nedeľa DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
29. aug. pondelok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.