1
 
1. apr.
streda
STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
2. apr.
štvrtok
ZELENÝ ŠTVRTOK
V dopoludňajších hodinách sv. omša v Katedrále sv. Martina, pri ktorej budú posvätené tri oleje.
VEČERNÁ SV. OMŠA NA PAMIATKU PÁNOVEJ VEČERE V CHRÁME SV. JAKUBA O 19.00 HODINE.
3. apr. piatok VEĽKÝ PIATOK
Obrady Veľkého piatku sa začnú v Chráme sv. Jakuba o 17.00 hodine.
Vo Veľký piatok je prísny pôst.
4. apr.
sobota
BIELA SOBOTA
Ráno o 7.00 hodine vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe.
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Začiatok obradov v južnej predsieni Chrámu sv. Jakuba o 19.00 hodine.
5. apr.
nedeľa
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Slávnosť s oktávou.
Posvätenie jedál o 6.00 hodine ráno v Chráme sv. Jakuba.
Všetky sv. omše ako v nedeľu.
6. apr.
pondelok
VEĽKONOČNÝ PONDELOK-oktáva Veľkej noci
Všetky sv. omše ako v nedeľu, naviac aj na Mariánskej hore popoludní o 14.30 hodir Touto sv. omšou začíname tzv. letnú sezónu sv. omší každú nedeľu o 14.30 hodine až do konca októbra.
7. apr.
utorok
VEĽKONOČNÝ UTOROK - oktáva Veňcej noci
8. apr.
streda
VEĽKONOČNÁ STREDA - oktáva Veftej noci
9. apr.
štvrtok
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK - oktáva Veľkej noci
10. apr.
piatok
VEĽKONOČNÝ PIATOK-oktáva Veľkej noci
Návšteva chorých a starých z príležitosti prvého piatku od 8,00 hodiny dopoludnia. Je to náhradný termín, nakoľko prvý piatok v mesiaci apríli pripadol na Veľký piatok.
11. apr.
sobota
VEĽKONOČNÁ SOBOTA - oktáva Veľkej noci
- Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine na Mariánskej hore, ako náhradný termín za prvú sobotu, ktorá v tomto roku pripadla na Bielu sobotu.
12. apr.
nedeľa
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
V gymnaziálnom kostole sv. omša aj o 11.00 hodine s birmovnou katechézou. Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.
V Smižanoch v diecéznom centre slávnosť Božieho milosrdenstva.
19. apr.
nedeľa
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.
25. apr.
sobota
Sv. Marka, evanjelistu, sviatok.
26. apr.
nedeľa
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA-nedeľa Dobrého pastiera.
V dnešnú nedeľu sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. Na Mariánskej hore pobožnosť k Dobrému pastierovi o 14.00 hodine, sv. omša o 14.30 hodine.
29. apr.
streda
SV. KATARÍNY SIENSKEJ, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy, sviatok.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.