1
 
2. júl
streda
Sviatok Navštívenia Panny Márie.
Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.00 a 19.00 hodine.
3. júl
štvrtok
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok.
– Návšteva chorých a starých z príležitosti prvého piatku od 8.00 hod. dopoludnia.
4. júl
piatok
Prvý piatok v mesiaci júli.
Sv. spoveď pred prvým piatkom a levočskou púťou počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok od 18.00 hodiny, v piatok od 17.00 hodiny.
5. júl
sobota
Slávnosť sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestcov.
Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.30 a 19.00 hodine.
6. júl
nedeľa
Štrnásta nedeľa cez rok.
Na Mariánskej hore podľa programu púte.
V Chráme sv. Jakuba sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.
V iných kostoloch sv. omše nebudú.
10. júl
štvrtok
Púť seniorov na Mariánskej hore s celodenným programom od 8.00 do 15.00 hodiny.
11. júl
piatok
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok.
13. júl
nedeľa
Pätnásta nedeľa cez rok.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine v rámci oktávy levočského odpustu.
16. júl
streda
Panny Márie Karmelskej-škapuliarskej.
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
23. júl
streda
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok.
25. júl
piatok
Slávnosť sv. Jakuba apoštola.
Sv. omše o 6.00 a 19.00 hodine.
26. júl
sobota
Levočský festival Musica sacra v Chráme sv. Jakuba od 15.00 hodiny.
27. júl
nedeľa
Levočský festival Musica sacra v Chráme sv. Jakuba od 15.00 hodiny.
27. júl
nedeľa
Sedemnásta nedeľa cez rok – v Chráme sv. Jakuba o 8.00 a 10.00 hodine odpustová
slávnosť ku cti sv. Jakuba
27. júl
nedeľa
Odpustová slávnosť ku cti sv. Anny v Závade, slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.
30. júl
streda
Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a  a mučenice, spomienka.
31. júl
štvrtok
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.