1
 
3. jún
piatok
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO.
Ranná sv. omša o 6.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba. Prvý piatok v mesiaci júni. Sv. spoveď od 17.00 hodiny. Chorých a starých navštívime od 8.00 hodiny dopoludnia. Večerná sv. omša bude tiež v Bazilike sv. Jakuba, ale o 18.00 hodine, z dôvodu štafetovej modlitby sv. ruženca, na Mariánskej hore. V závere večernej sv. omše odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu s možnosťou získania úplných odpustkov vo farskom chráme. Výročná celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov na Mariánskej hore v bazilike o 19.45. Po modlitbe radostného sv. ruženca, bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať spišský
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
4. jún sobota Fatimská Sobota.
Začiatok o 9.30 hodine na Mariánskej hore.
NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE, spomienka.
24. jún piatok SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA.
Sv. omše o 6.00 a 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
26. jún
nedeľa
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine, ktorou začneme týždeň tohtoročnej hlavnej púte. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
27. jún pondelok Sv. omša na Mariánskej hore o 17.00 hodine.
28. jún utorok Sv. omša na Mariánskej hore o 17.00 hodine.
29. jún streda SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV.
Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba. Sv. omša o 8.00 hodine bude spojená s poďakovaním na konci školského roku pre všetky tri cirkevné školy. Sv. omša o 19.00 hodine bude spojená s poďakovaním na konci školského roku pre všetky stredné a základné školy v našej farnosti. Na Mariánskej hore sv. omše v dnešnú slávnosť Petra a Pavla apoštolov o 10.00 a 17.00 hodine.
30. jún štvrtok NÁVŠTEVA CHORÝCH A STARÝCH PRED JÚLOVÝM PRVÝM PIATKOM od 8.00 dopoludnia. Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine v rámci pútnického týždňa.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.