1
 
1. máj nedeľa ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. Začína mariánsky mesiac. Je potrebné počas tohto mesiaca podporovať mariánske pobožnosti, ako sú mariánske litánie, modlitba posvätného
ruženca a podobne. Májové pobožnosti počas týždňa o 19.00 hodine, v soboty, nedele a sviatky o 18.50 hodine.
  2., 3. a 4. máj - PROSEBNÉ DNI – pondelok, utorok a v stredu.
V Bazilike sv. Jakuba prosebné modlitby v pondelok o 5.45 hodine.
3. máj utorok Sv. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok.
5. máj
štvrtok
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00, na Mariánskej hore o 14.30 hod., v Závade o 17.00
a Levočskej Doline o 18.00 hodine.
6. máj piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI MÁJ. Sv. spoveď pred prvým piatkom v stredu, štvrtok a v piatok od 18.00 hodiny. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.Dnes začina NOVENAk duchu svätému.
7. máj sobota FATIMSKÁ SOBOTA na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
8. máj nedeľa SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. Na Mariánskej hore púť veriacich z dekanátu Spišský Štiavnik, na čele s pánom dekanom Jozefom Siskom v roku Božieho milosrdenstva. Na
Siedmu nedeľu veľkonočnú bude zbierka na katolícke masmédiá.
  11., 13. a 14. máj - LETNÉ KANTROVÉ DNI. Úmysel kantrových dní: Prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
13. máj piatok PANNY MÁRIE FATIMSKEJ (piatok). Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.
14. máj sobota MISIJNÁ PÚŤ DETÍ NA MARIÁNSKEJ HORE (Sobota). Začiatok o 8.30 hodine, sv. omša o 13.00 hodine.
15. máj nedeľa NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, SLÁVNOSŤ.
Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie. Celodenná poklona k Sviatosti Oltárnej. Vyloženie Sviatosti Oltárnej po sv. omši o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba a odloženie o 18.30 hod., pred večernou sv. omšou.
16. máj pondelok SVÄTODUŠNÝ PONDELOK. Začiatok blízkej prípravy prvoprijímajúcich detí o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
18. máj streda DVADSIATE PIATE VÝROČIE založenia cirkevného Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. Slávnostná sv. omša o 9.00 hodine.
19. máj štvrtok SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA.
21. máj sobota Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, krstných rodičov a príbuzných bude od 7.30 do 10.30 hodiny v Bazilike sv. Jakuba.
22. máj nedeľa SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. Vo sv. omši o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba slávnosť prvého sv. prijímania.
24. máj utorok Záverečná náuka pre birmovancov v utorok o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
26. máj štvrtok NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00, na Mariánskej hore o 14.30 hod.,
v Závade o 17.00 a Levočskej Doline o 18.00 hodine.
Eucharistická procesia Božieho Tela v závere sv. omše o 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
28. máj sobota Sv. spoveď pred vysluhovaním sviatosti birmovania pre birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a príbuzných od 7.30 do 10.00 hodiny. O 16.00 hodine konsekrácia nového obetného oltára a liturgického priestoru v Bazilike sv. Jakuba. Súčasne spomienka na vsdp. Štefana Kluberta, bývalého levočského dekana a farára – 30 rokov od jeho smrti (31. mája 1986) a spomienka na Mons. prof. Františka Tondru, bývalého levočského dekana- farára a diecézneho biskupa – nedožitých 80 rokov života (4. 6. 1936).
29. máj nedeľa DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Vo sv. omši o 10.00 hodine vysluhovanie sviatosti birmovania.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.