1
 
1. aug. sobota Na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.
4. aug. utorok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza.
50. výročie úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
5. aug. streda Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme.
Naša bazilika na Mariánskej hore je duchovne spojená s touto rímskou bazilikou.
Pre Mariánsku horu je tento deň slávnosťou.
Na Mariánskej hore oslávime tento sviatok 4. augusta večer o 21.00 hodine modlitbou svätého ruženca a po nej sv. omšou. Dňa 5. augusta, v samotný sviatok, sv. omše na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
6. aug. štvrtok Sviatok Premenenia Pána.
7. aug. piatok Prvý piatok v mesiaci august.
Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 18.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštivíme v piatok 7. augusta od 8.00 hodiny.
9. aug. nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období.
V túto nedeľu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule a v Zákamennom, rodisku Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka budú spomienkové slávnosti z príležitosti 50. výročia úmrtia biskupa Jána.
V termíne od 10. augusta do 15. augusta (pondelok až sobota) budú sv. omše o 19.00 hod. v gymnaziálnom kostole.
10. aug. pondelok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok.
14. aug. piatok Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore o 21.00 hodine s týmto programom:
21.00 – modlitba sv. ruženca
21.45 – sviečkový sprievod okolo baziliky
22.00 – sv. omša v bazilike.
15. aug. sobota Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.
Je to cirkevne prikázaný sviatok, s povinnosťou účasti na sv. omši.
Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.30; 8.00 a o 19.00 hodine v gymnaziálnom kostole.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
V Závade a v Levočskej Doline súčasne o 8.00 hodine.
22. aug. sobota Panny Márie Kráľovnej.
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť.
Sv. omša o 17.00 hodine.
23. aug. nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období .
Na Mariánskej hore Púť kresťanských demokratov.
Sv. omša o 14.30 hodine.
24. aug. pondelok Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok.
 
29. aug. sobota Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.