1
 
1. mar.
nedeľa
Druhá pôstna nedeľa.
Pobožnosť Krížovej cesty v Chráme sv. Jakuba o 17.00 hodine.
6. mar.
piatok
PRVÝ PIATOK V MESIACI MAREC
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho:
v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hodiny.
Návšteva starých a chorých na prvý piatok od 8.00 hodiny.
Chorým a starým v ich príbytkoch udelíme aj sviatosť pomazania chorých.
7. mar. sobota POMAZANIE CHORÝCH V KOSTOLE.
V sobotu v rannej sv. omši udelíme pomazanie chorých chorým a starým.
K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka.
Preto prosíme tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať, aby sa počas týždňa vyspovedali.
– FATIMSKÁ SOBOTA.
Na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.
8. mar.
nedeľa
TRETIA pôstna nedeľa.
V gymnaziálnom kostole sv. omša aj o 11.00 hodine pre birmovancov.
Pobožnosť Krížovej cesty v Chráme sv. Jakuba o 17.00 hodine.
15. mar.
nedeľa
ŠTVRTÁ pôstna nedeľa.
V gymnaziálnom kostole sv. omša aj o 11.00 hodine pre birmovancov.
Pobožnosť Krížovej cesty v Chráme sv. Jakuba o 17.00 hodine.
19. mar.
štvrtok
Sv. Jozefa , ženícha Panny Márie, slávnosť.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine vo farskom kostole.
20. mar.
piatok
NÁVŠTEVA CHORÝCH PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI.
Chorých a starých, ku ktorým nechodievame na prvé piatky, navštívime v piatok 20. marca, aby si mohli doma vykonať sv. spoveď, prijať Eucharistiu a sviatosť pomazania chorých.
22. mar.
nedeľa
PIATA pôstna nedeľa.
Pobožnosť Krížovej cesty v Chráme sv. Jakuba o 17.00 hodine.
25. mar.
streda
ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine vo farskom kostole.
 

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.