Úvodná stránka
 • Pápež študentom
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 24.03.
  3. pôstna nedeľa
 • 25.03.
  Sv. Dismas
 • 26.03.
  Sv. Emanuel
 • 27.03.
  Sv. Nikodém
 • 28.03.
  Sv. Renáta
 • 29.03.
  Sv. Ludolf
 • 30.03.
  Sv. Ján Klimak
 • 31.03.
  4. pôstna nedeľa
Linky

Pápež František študentom z padovského kolégia: Riskovať a modliť sa
Pápež Franišek v sobotu 23. marca prijal na audiencii vyše 1100 študentov z Kolégia Barbarigo v Padove. V Aule Pavla VI. spontánne odpovedal na ich otázky.
Padovské kolégium pozostáva z piatich odborných stredných a vyšších škôl. Traja vybratí študenti si pripravili pre pápeža otázky ohľadom ich študentského i osobného života, na ktoré im odpovedal bezprostrednou formou, ako je jeho zvykom v kontakte s mladými ľuďmi.
Prvú otázku položila stredoškolská študentka Sofia, ktorá sa rozhodovala pre výber strednej školy, v čom jej pomáhali rodičia aj učitelia, aby hľadala dôležité body, ale i tak nevedela, pretože je toho veľa, čo mladí potrebujú. Svätého Otca sa pýtala, ako sa to dá pochopiť, a komu môže dôverovať?

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA:
SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA:
SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETI A BIRMOVANCOV:
ZMENA ČASU:
V noci zo soboty 30. marca na nedeľu 31. marca sa mení zimný čas na letný.
O 2.00 hodine v noci sa posúva čas o jednu hodinu dopredu.
BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Štvrtá pôstna nedeľa (Laetare – Nedeľa radosti).

Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018


Program púte 2018

Púť seniorov 2018

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.