Úvodná stránka
 • Omše s pápežom
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 14.09.
  24. nedeľa v cezročnom období
 • 15.09.
  Sedembolestná Panna Mária
 • 16.09.
  Sv. Kornel
 • 17.09.
  Sv. Hildegarda
 • 18.09.
  Sv. Viktor III.
 • 19.09.
  Sv. Január
 • 20.09.
  Sv. Eustach
 • 07.09.
  25. nedeľa v cezročnom období
Linky
Obrázok
Pápež na sviatok Sedembolestnej: Máme dve Matky - Máriu a Cirkev

Tak ako by bez Márie nebol Ježiš, tak ani bez Cirkvi nemožno ísť vpred. To sú slová Svätého Otca z rannej svätej omše v Dome sv. Marty pri príležitosti liturgickej spomienky Bolestnej Panny Márie. Pápež František pripomenul, že liturgia nám ukazuje pokornú a tichú Matku po tom, ako nám včera predostrela preslávny kríž.
V Liste Hebrejom z prvého čítania (Hebr 4,7-9) zdôraznil tri silné slová: Ježiš sa učil, poslúchal a trpel. Je to opak toho, čo sa prihodilo nášmu otcovi Adamovi, ktorý sa nechcel naučiť tomu, čo mu prikazoval Pán, nechcel trpieť, ani poslúchať. Ježiš, naopak, aj keď bol Bohom, ponížil sa, pokoril sa a stal sa sluhom.
 
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ A SÚČASNE POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA:
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE – PATRÓNKY SLOVENSKA, SLÁVNOSŤ:
JESENNÉ KANTROVÉ DNI:
LITURGICKÝ KALENDÁR:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Povinnosť poznáš najmä podľa toho, že ti nedáva právo výberu inej možnosti."

Design downloaded from free website templates.