Úvodná stránka
 • Koncert
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 10.12.
  Sv. Eulália
 • 11.12.
  Sv. Damaz I.
 • 12.12.
  Bl. Otília Baumgarten
 • 13.12.
  Sv. Lucia
 • 14.12.
  Sv. Ján z Kríža
 • 15.12.
  Sv. Dušan
 • 16.12.
  Sv. Adelhaida
 • 17.12.
  Sv. Ján z Mathy
Linky

Katedra hudby PF KU v Ružomberku pozýva na Adventný koncert
Katedra hudby PF KU v Ružomberku Vás pozýva na Adventný koncert, na ktorom vystúpia pedagógovia a študenti Katedry hudby spolu so Sláčikovým orchestrom ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku. Koncert sa uskutoční v nedeľu 10. decembra 2017 o 18:00 v jezuitskom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku.

 

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA:
BIRMOVANECKÁ SV. OMŠA:
VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ CHORÝCH A STARÝCH:
ZIMNÉ KÁNTROVE DNI:
BUDÚCA NEDEĽA – TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
(NEDEĽA GAUDETE – RADUJTE SA):
Budúca nedeľa je Tretia adventná nedeľa, nedeľa GAUDETE – Radujte sa.
Na budúcu nedeľu bude hlavná vianočná sv. spoveď v Bazilike sv. Jakuba od 14.00 hodiny. Z tohto dôvodu sv. omša o 16.00 hodine v minoritskom kostole nebude.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
ObrázokLevočská púť 1247-2017 .... video
Program púte 2017


Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.