Úvodná stránka
 • Povyšenie chrámu
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 15.11.
  Sv. Sv. Albert Veľký
 • 16.11.
  Sv. Gertrúda
 • 17.11.
  Sv. Alžbeta Uhorská
 • 18.11.
  Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla
 • 19.11.
  Sv. Mechtilda
 • 20.11.
  Sv. Félix z Vailos
 • 21.11.
  Obetovanie Panny Márie
 • 22.11.
  Sv. Cecília
Linky
ObrázokBSLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE DEKRÉTU
O POVÝŠENÍ CHRÁMU SV. JAKUBA
NA BAZILIKU MINOR
Slávnostné vyhlásenie Baziliky minor bude predchádzať
trojdňová duchovná obnova pod vedením bratov pallotínov zo Smižian
Štvrtok 26. 11. 2015

17.00 – Úvodná katechéza na témy Rok zasväteného života
a Mimoriadny rok milosrdenstva
18.00 – sv. omša v závere s moderovanou poklonou Sviatosti Oltárnej
Piatok 27. 11. 2015
17.00 – Katechéza mladých rodín v kostole so súbežným programom pre detí v priestoroch farského úradu
18.00 – sv. omša za účasti detí s homíliou zameranou na deti
Sobota 28. 11. 2015
18.00 – Katechéza pre seniorov a chorých s témou utrpenia a bolesti.
Po skončení katechézy spoločná modlitba sv. ruženca
19.00 – sv. omša za účasti mladých s homíliou zameranou na mládež
Nedeľa 29. 11. 2015
10.00 – slávnostná pontifikálna sv. omša spojená s prečítaním dekrétu o vyhlásení Baziliky sv. Jakuba, apoštola v Levoči.
Hlavný celebrant J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup.

...pozri celý plagát...

Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ:
Vo štvrtok 19. novembra bude vo farskom chráme celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v rámci celodiecéznej večnej poklony.
Vyloženie Sviatosti Oltárnej po skončení rannej sv. omše a odloženie s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním o 17.30 hodine.
OBETOVANIE PANNY MÁRIE:
V sobotu 21. novembra je spomienka na Obetovanie Panny Márie.
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00 hodine dopoludnia.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.