Úvodná stránka
 • Duchovné povolania
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 22.04.
  Sv. Sotér
 • 23.04.
  Sv. Vojtech
 • 24.04.
  Sv. Juraj
 • 25.04.
  Sv. Marek
 • 26.04.
  Sv. Klétus
 • 27.04.
  Bl. Zita
 • 28.04.
  Sv. Peter Chanel
 • 29.04.
  Sv. Katarína Sienská
Linky

Na Slovensku prebiehajú celý týždeň modlitby za duchovné povolania
Od pondelka do nedele (16. - 22. apríla 2018) prebieha na Slovensku Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Podkladom modlitieb za duchovné povolania sú slová Ježiša "Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). K modlitbe pozýva aj Svätý Otec František. Na záver týždňa budeme opäť sláviť Nedeľu Dobrého pastiera, ktorý získala svoj názov podľa liturgického čítania o Dobrom pastierovi, ktorý dáva svoj život za ovce (Jn 10, 11 - 18). Počas tohto víkendu sa na Slovensku konajú dni otvorených dverí v kňazských seminároch. Aj tento rok pozývajú na svoj program viaceré z nich. Časť seminaristov tiež navštívi farnosti.
Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri Konferencii biskupov Slovenska ponúka k týždňu modlitieb za duchovné povolania špeciálny zborník, ktorý prináša konkrétne podnety na to, ako ho sláviť. Využiť ho môžu farské spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania pre Cirkev. Brožúrka obsahuje napríklad ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou v adorácii na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania a list pápeža Františka mladým.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:
SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ A PRE BIRMOVANCOV V PIATOK:
LIST REKTORA KŇAZSKÉHO SEMINÁRA:
Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera a zároveň je to Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania.
Rektor kňazského seminára vám všetkým ďakuje za modlitby a milodary, ktorými zahŕňate bohoslovcov, budúcich kňazov. Aj naďalej prosí o modlitby pre svojich bohoslovcov, aby sa z nich stali dobrí kňazi.
V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 36 seminaristov, z toho 4 diakoni a do prvého ročníka sa hlási 10 nových uchádzačov.
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Piata veľkonočná nedeľa.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018

Levočská púť 1247-2017 .... video
Program púte 2017


Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.