Úvodná stránka
 • Elixír mladosti
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 13.05.
  Panna Mária Fatimská
 • 14.05.
  Sv. Matej
 • 15.05.
  Sv. Žofia
 • 16.05.
  Sv. Ján Nepomucký
 • 17.05.
  Sv. Paschal Baylonský
 • 18.05.
  Sv. Ján I.
 • 19.05.
  Sv. Ján Celestín
 • 20.05.
  Zaslanie Ducha svätého
Linky

Pápež František mladým na ružencovej vigílii: Svätosť je elixír mladosti
„Svätosť je elixírom mladosti“ – túto myšlienku adresoval pápež František vo videoposolstve mladým zídeným na medzinárodnej mariánskej vigílii v talianskom Terame v Sanktuáriu sv. Gabriela od Sedembolestnej (San Gabriele dell´Addolorata) v sobotu 12. mája.
Vigília je súčasťou príprav na októbrovú synodu zameranú na generáciu mladých a okrem Talianov sa jej prostredníctvom videoprenosu zúčastnili aj mladí z diecéz Panamy, Ruska, Írska a Tajvanu. Modlitbová vigília, pri ktorej sa mladí piatich krajín spoločne modlili ruženec, vyvrcholila svätou omšou, ktorej predsedal kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Synody biskupov.
Panna Mária je „mladou uprostred mladých“
Svätý Otec upriamil pozornosť účastníkov vigílie na večne mladú Pannu Máriu, ktorej odkaz je dnes podľa neho „aktuálnejší než kedykoľvek predtým“. A to preto, dodal Petrov nástupca, že „je mladou uprostred mladých“. Je „ženou našich dní“, citoval pápež talianskeho biskupa Tonina Bella. Svätosť je totiž „skutočným „elixírom mladosti“, ktorý tak veľmi potrebujeme. Je obnovenou mladosťou, ktorú nám prinieslo zmŕtvychvstanie Pána“, uviedol Svätý Otec.
Sv. Gabriel od Sedembolestnej, oddaný Panne Márii
Toto pochopil aj sv. Gabriel od Sedembolestnej (1838-1862), ktorého pozostatky sa uchovávajú v spomínanom sanktuáriu v Terame, ležiacom v hornatej časti stredného Talianska. Ide o mladého talianskeho svätca z 19. storočia, patróna študentov, oddaného Panne Márii a modlitbe sv. ruženca, ktorý zomrel ako 24-ročný. Už ako dieťa stratil svoju matku. V osemnástich rokoch sa zasvätil Bohu v reholi pasionistov a k menu si pridal Sedembolestnú Pannu Máriu.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI:
CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ:
VIGÍLIA SLÁVNOSTI ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO:
V sobotu 19. mája večerná sv. omša o 19.00 hodine.
Druhá sv. omša z vigílie slávnosti zoslania Ducha Svätého o 21.00 hod. v Bazilike sv. Jakuba.
SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO:
Na budúcu nedeľu je SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO.
Touto slávnosťou sa končí tohoročné veľkonočné obdobie a od nasledujúceho pondelka začína obdobie cez rok, ktoré potrvá do začiatku adventu.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018

Levočská púť 1247-2017 .... video
Program púte 2017


Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.