Úvodná stránka
 • Urbi et orbi
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 21.04.
  Sv. Anzelm
 • 22.04.
  Sv. Soter
 • 23.04.
  Sv. Vojtech
 • 24.04.
  Sv. Juraj
 • 25.04.
  Sv. Marek
 • 26.04.
  Sv. Klétus
 • 27.04.
  Bl. Zita
 • 28.04.
  Sv. Peter Chanel
Linky

Príhovor Urbi et orbi Svätého Otca Františka na Veľkonočnú nedeľu
Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc!
Dnes Cirkev obnovuje ohlasovanie prvých učeníkov: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ A z úst do úst, od srdca k srdcu sa šíri ako ozvena pozvanie k oslave: „Aleluja! ... Aleluja!“ V toto veľkonočné ráno, [ktoré značí] večnú mladosť Cirkvi a celého ľudstva, by som rád zaslal každému z vás úvodné slová najnovšej apoštolskej exhortácie, venovanej najmä mladým:
«Kristus žije. On je našou nádejou a najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa on dotýka, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, ktorými sa chcem obrátiť na každého mladého [a každého] kresťana, sú: On žije a chce, aby si žil! On je v tebe, on je s tebou a nikdy neodchádza. Akokoľvek by si sa vzdialil, Vzkriesený je pri tebe, on ťa volá a čaká ťa, aby si začal odznovu. Keď sa cítiš starý kvôli smútku, zatrpknutosti, strachu, pochybnostiam alebo zlyhaniam, on bude tam, aby ti dal znovu silu a nádej» (Christus vivit, 1-2).
Drahí bratia a sestry, toto posolstvo sa obracia zároveň na každého jednotlivca i na svet. Vzkriesenie Krista je počiatkom nového života pre každého muža a každú ženu, pretože ozajstná obnova sa začína vždy v srdci, vo svedomí. No Veľká noc je aj počiatkom nového sveta, oslobodeného od otroctva hriechu a smrti: sveta konečne otvoreného pre Božie kráľovstvo, Kráľovstvo lásky, pokoja a bratstva.
Kristus žije a zostáva s nami. Ukazuje svetlo svojej vzkriesenej tváre a neopúšťa tých, čo sa nachádzajú v skúške, v bolesti a v zármutku. On, Živý, nech je nádejou milovaného sýrskeho národa, obete pretrvávajúceho konfliktu, pri ktorom hrozí, že nás nájde čoraz viac rezignovaných a dokonca ľahostajných. Je naopak chvíľa, aby sa obnovilo úsilie o politické riešenie, ktoré dá odpoveď na oprávnené ambície slobody, pokoja a spravodlivosti, bude čeliť humanitárnej kríze a napomôže bezpečný návrat vysídlených, ako aj tých, čo sa uchýlili do okolitých krajín, zvlášť Libanonu a Jordánska.
Veľká noc upriamuje náš pohľad na Blízky východ, trýznený neustálymi rozdeleniami a napätiami. Kresťania v tejto oblasti nech neprestávajú svedčiť s trpezlivou vytrvalosťou o vzkriesenom Pánovi a o víťazstve života nad smrťou. Zvlášť myslím na obyvateľstvo Jemenu, a najmä deti, vyčerpané hladom a vojnou. Veľkonočné svetlo nech osvieti všetkých vládnucich predstaviteľov a národy Blízkeho východu, počnúc Izraelčanmi a Palestínčanmi, a nech ich podnecuje uľaviť toľké bolesti a zasadzovať sa za budúcnosť pokoja a stability.
Nech zbrane prestanú skrvavovať Líbyu, kde v týchto posledných týždňoch bezbranné osoby opäť zomierajú a mnohé rodiny sú donútené opustiť svoje domovy. Povzbudzujem zainteresované strany, aby si zvolili dialóg namiesto útlaku, a vyhli sa tomu, aby sa znovu otvorili rany desaťročia konfliktov a politickej nestability.
Živý Kristus nech daruje svoj pokoj celému milovanému africkému kontinentu, ešte stále posiatemu sociálnymi napätiami, konfliktami a nezriedka násilnými extrémizmami, ktoré zanechávajú neistotu, ničenie a smrť, najmä v Burkine Faso, Mali, Nigeri, Nigérii a Kamerune. Myslím tiež na Sudán, ktorý prechádza momentom politickej neistoty a kde žičím tomu, aby sa všetky ustanovizne mohli dostať k slovu a každý sa nasadil za umožnenie toho, aby krajina našla slobodu, rozvoj a blaho, po čom už dlhú dobu túži.
Vzkriesený Pán nech sprevádza úsilie vynaložené občianskymi a náboženskými autoritami Južného Sudánu, posilňované ovocím duchovnej obnovy, ktorá sa konala pred niekoľkými dňami tu vo Vatikáne. Nech sa začne nová kapitola dejín krajiny, v ktorej sa všetky politické, sociálne a náboženské zložky aktívne zasadia za spoločné dobro a národné zmierenie.
Počas tejto Veľkej noci nech nájde útechu obyvateľstvo východných oblastí Ukrajiny, ktorá naďalej trpí ešte stále prebiehajúcim konfliktom. Pán nech dodá odvahy humanitárnym iniciatívam a tým, čo sú zamerané na dosiahnutie trváceho pokoja.
Radosť zo Vzkriesenia nech naplní srdcia tých, čo na americkom kontinente zakusujú dôsledky náročných politických a ekonomických situácií. Myslím obzvlášť na venezuelský ľud: na mnoho ľudí pozbavených základných podmienok pre dôstojný a bezpečný život, z dôvodu pretrvávajúcej a prehlbujúcej sa krízy. Pán nech dá tým, čo majú politickú zodpovednosť, aby sa zasadili za skoncovanie so sociálnymi nespravodlivosťami, zneužívaním a násilím, a podnikli konkrétne kroky, ktoré umožnia zaceliť rozdelenia a podať obyvateľstvu pomoc, ktorú potrebuje.
Vzkriesený Pán nech osvieti snahy, ktoré sa vynakladajú v Nikarague na čím skoršie nájdenie pokojného a vyjednaného riešenia na prospech všetkých Nikaragujčanov.
Zoči-voči toľkým utrpeniam nášho času, nech nás Pán života nenájde chladných a ľahostajných. Nech z nás utvorí budovateľov mostov a nie múrov. On, ktorý nám dáva svoj pokoj, nech dá utíchnuť hluku zbraní, tak v oblastiach vojny ako aj v našich mestách, a nech inšpiruje vodcov národov k angažovanosti za ukončenie pretekov v zbrojení a znepokojujúceho šírenia zbraní, zvlášť v krajinách ekonomicky rozvinutejších. Vzkriesený, ktorý dokorán otvoril brány hrobu, nech otvorí naše srdcia pre potreby núdznych, bezbranných, chudobných, nezamestnaných, tých, čo sú na okraji, čo búchajú na naše dvere hľadajúc chlieb, útočisko a uznanie vlastnej dôstojnosti.
Drahí bratia a sestry, Kristus žije! On je nádejou a mladosťou pre každého z nás a pre celý svet. Nechajme sa ním obnoviť! Požehnanú Veľkú noc!

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

VEĽKONOČNÝ PONDELOK:
OKTÁVA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA:
VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA:
 BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
O 13.30 hodine Korunka Božieho milosrdenstva pri Kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku Aleje sv. Jána Pavla II.
Táto modlitba bude obetovaná za fundatora tejto kaplnky pána Miroslava Tuščáka.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.
V Smižanoch v diecéznom centre slávnosť Božieho milosrdenstva.
Celý program tejto púte do Smižian je vyvesený na výveskách naších kostolov.

Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018


Program púte 2018

Púť seniorov 2018

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.