Úvodná stránka
 • Duchovné cvičenia
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

 • Virtuálna prehliadka Baziliky sv. Jakuba

Liturgické čítania na dnes

 • 12.03.
  2. pôstna nedeľa
 • 13.03.
  Sv. Patrícia a Modesta
 • 14.03.
  Sv. Matilda
 • 15.03.
  Sv. Lujza de Marillac
 • 16.03.
  Sv. Tacián
 • 17.03.
  Sv. Patrik
 • 18.03.
  Sv. Cyril Jeruzalemský
 • 19.03.
  3. pôstna nedeľa
Linky

Svätý Otec pred odchodom na duchovné cvičenia poprosil o modlitbu
Z Vatikánu dnes vyrazili dva autobusy do Ariccie vzdialenej asi 30 km, aby o šiestej večer Svätý Otec František spolu s kardinálmi a ostatnými členmi kúrie mohol začať duchovné cvičenia v tamojšom Exercičnom dome Božského Majstra.
Pri zvyčajnom nedeľnom poludňajšom stretnutí s veriacimi vo Vatikáne Svätý Otec poprosil veriacich o modlitbové sprevádzanie. Tesne pred cestou rozoslal aj odkaz cez sociálnu sieť: „Prosím, spomeňte si v modlitbe na mňa a na mojich spolupracovníkov, ktorí si až do piatku budeme robiť duchovné cvičenia.“
Duchovné cvičenia v Ariccii v dňoch 5. – 10. marca povedie taliansky biblista páter Giulio Michelini OFM. Budú zamerané na Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie podľa Matúšovho evanjelia.
Medzi účastníkmi duchovných cvičení je aj kardinál Jozef Tomko, ktorý sa už zakrátko, 11. marca, dožíva 93 rokov.

Obrázok
Evanjelium podľa Matúša 6,24-34
Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo si oblečieme?«! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
1. DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA:
BUDÚCA NEDEĽA – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Tretia pôstna nedeľa.
O 11.00 hodine sv. omša v gymnaziálnom kostole s birmovnou katechézou.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.00 hodine.


Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.