Úvodná stránka
 • Púť za kňazov
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 15.09.
  Sedembolestná Panna Mária
 • 16.09.
  Sv. Kornel
 • 17.09.
  Sv. Róbert Bellarmín
 • 18.09.
  Sv. Jozef Kupertínsky
 • 19.09.
  Sv. Január
 • 20.09.
  Sv. Ondrej Kim Taegon
 • 21.09.
  Sv. Matúš
 • 22.09.
  Sv. Emerám
Linky

Na sviatok Sedembolestnej sa začala reťaz pôstu a modlitieb za kňazov
Na Slovensku sa dnes začala 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Trvať bude do 24. októbra 2019. Za iniciatívou stojí Spoločenstvo Modlitby za kňazov (MZK).
„Modlitba za kňaza sa vzťahuje nielen na kňaza, za ktorého sa koná, ale na všetky duše, ktoré sú mu zverené. Keď sa teda modlíte za kňazov, modlíte sa za dobro celej Cirkvi, a tým tiež najlepšie potešujete Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti v jeho bolestnom zármutku.“ Sv. Terézia z Avily nás prostredníctvom týchto slov pozýva ešte intenzívnejšie sa zapojiť do služby dobru," hovorí pre TK KBS Samuel Brečka zo Spoločenstva Modlitby za kňazov (MZK).
"Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie," avizujú organizátori. Každý, kto má možnosť a túžbu zapojiť sa, môže si vybrať ľubovoľný deň (prípadne viac) a obetovať ho za našich duchovných otcov.
Spoločenstvo Modlitby za kňazov prosí aj samotných kňazov, aby sa k pôstu pripojili a odslúžili na tento úmysel sväté omše. "Svoje požehnanie a podporu akcii vyslovili obaja metropoliti Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku - bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak.
Súčasťou tejto iniciatívy bude opäť aj Púť za kňazov v Šaštíne. Uskutoční sa 26. októbra 2019 v Šaštíne. Hlavným celebrantom na svätej omši bude Mons. Daniel Ižold, generálny vikár pre klérus a sviatosti. Hosťom, ktorý bude mať prednášku, bude kňaz Faustyn Wesolowski CCG. V programe bude aj krížová cesta za kňazov, vystúpenie kapely MZK band so svedectvami. Počas celej bude bude v kaplnke prebiehať adorácia s úmyslom za posväcovanie kňazov.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA:
CELOSLOVENSKÁ ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY:
STRETNUTIE REKTOROV MARIÁNSKYCH SVÄTÝŇ:
JESENNÉ KANTROVÉ DNI:
BUDÚCA NEDEĽA DVADSIATA PIATA:
Budúca nedeľa je Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období.
Na budúcu nedeľu 22. septembra 2019 sa uskutoční tretí Národný pochod za život v Bratislave v čase od 15.00 do 17.30 hod.

Oznamy

STRETNUTIE REKTOROV EURÓPSKEJ MARIÁNSKEJ SIETE V LEVOČI 17. 9. – 20. 9. 2019

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM
ímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA LEVOČSKEJ HORE

„Na Mariánskej hore sa v dnešný deň stretajú dva rozmery duchovného života: stáročná mariánska úcta a dielo slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.“ Začal svoju homíliu dopoludňajšej slávnostnej svätej omše ku cti vierozvestov 5. júla 2019 v Bazilike Navštívenia Panny Márie generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton Tyrol. V historickom priereze zrekapituloval pápežské dokumenty venované apoštolom Slovanov. Zdôraznil myšlienku sv. Jána Pavla II. z úvodu encykliky Slavorum apostoli:
„V ich živote a v apoštolskej činnosti môžeme tiež čítať, čo Božia prozreteľnosť tam vpísala, aby sa v novej plnosti prejavili v našej dobe a priniesli nové ovocie.“
Mons. A. Tyrol zhrnul odkaz solúnskych bratov pre kresťanov našich čias do troch téz:
Zatiahnuť na hlbinu duchovného života. Nájsť odvahu opustiť falošné istoty. A pestovať živú mariánsku úctu. Takto budeme mať aj my účasť na jasavej radosti sv. Jána Pavla II., ktorú on prežíval vo svojom živote a prežíva ju aj v nebi.
Poldruha hodiny pred popoludňajšou sv. omšou o 17:00 hodine tohto dňa sa bazilika rýchlo i do posledného miesta zaplnila. Takmer štyridsať tisíc prítomných očakávalo príchod prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Pútnici vytvorili hustý špalier a sprevádzali pani prezidentku spontánnym potleskom i prejavmi úprimných sympatií.
Slávnostnej pontifikálnej sv. omši ku cti sv. Cyrila a Metoda predsedal Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Koncelebrovali: Peter Majcher, kancelár Biskupského úradu, Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Mons. František Dlugoš, dekan, farár a rektor levočských bazilík a kňazi Spišskej diecézy. Homíliu predniesol Ľubomír Vojtašák, farár farnosti Ferčekovce v Spišskonovoveskom dekanáte. Ako nosný tematický motív svojej kázne vybral modlitbovú prosbu: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ Načrtol cesty a spôsoby, ako sa dnešní kresťania môžu stať zveľaďovateľmi cyrilo-metodského dedičstva presahujúceho súčasnú dobu i časy budúcich pokolení.
Mons. František Dlugoš vníma účasť prezidentky Z. Čaputovej z viacerých hľadísk: „Ponajprv chcem zdôrazniť, že pani prezidentka prišla ako pútnička, ako jedna z nás. Nebola to oficiálna štátnická návšteva, hoci sme pochopiteľne museli rešpektovať určité zásady protokolu. Prítomnosť pani prezidentky vnímam ako vyznačenie našej levočskej mariánskej svätyne. Ale zároveň milé chvíle, čo sme s ňou prežili, boli symbolickým, lež krásnym uznaním obetavej práce našich farníkov, dobrovoľných brigádnikov, ktorí do príprav tohtoročnej púte vložili litre potu a nezrátateľné mozole.“
Prezidentka Slovenskej republiky svojou nenútenosťou, pôsobivou noblesou prvej dámy štátu, rozhojnila dve najcennejšie hodnoty, čo takmer osem storočí zdobia toto milostiplné miesto: pax et bonum – pokoj a dobro.

- - - - - - -

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.