Úvodná stránka
 • Synoda
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 04.10.
  Sv. František Assiský
 • 05.10.
  Sv. Placidus
 • 06.10.
  Sv. Bruno
 • 07.10.
  Panna Mária Ružencová
 • 08.10.
  Sv. Pelágia
 • 09.10.
  Sv. Dionýz
 • 10.10.
  Sv. František Borgiáš
 • 11.10.
  Bl. Ján XXIII
Linky
ObrázokBiskupskú synodu o rodine otvorila svätá omša v Bazilike svätého Petra
V tomto dosť náročnom sociálnom a manželskom kontexte je Cirkev pozvaná žiť svoje poslanie vo vernosti, v pravde a v láske, povedal pápež František v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne pri eucharistickej slávnosti, ktorou začalo XIV. riadne generálne zasadanie Synody biskupov. Slávnostnej svätej omši predchádzala modlitbová vigília, ktorú zorganizovala Konferencia biskupov Talianska.
Námestie sv. Petra sa v sobotu 3. októbra večer ponorilo do žiary sviec veriacich. So Svätým Otcom sa prišli modliť za Synodu o rodine. Konala sa v predvečer jej otvorenia. Modlitbovú vigíliu s názvom: „Rodiny osvecujú synodu – modlitba za synodu so Svätým Otcom“, zorganizovala Konferencia biskupov Talianska. Program obsahoval svedectvá rodín, piesne, biblické čítania či videozáznamy z pápežových katechéz o rodine počas generálnych audiencií. V troch svedectvách sa o svoje skúsenosti podelili: mladý pár snúbencov odlišného etnického pôvodu, manželský pár žijúci evanjelium v každodennosti a manželský pár prežívajúci utrpenie.
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

BISKUPSKÁ SYNODA O RODINE:
V dňoch 4. – 25. októbra 2015 sa v Ríme uskutoční riadne zasadanie biskupskej synódy o rodine s témou: Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete.
Vnímajúc dôležitosť tejto synody, ako aj výzviev Svätého Otca Františka, diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vyzýva všetkých veriacich k modlitbe za toto podujatie. Spoločne sa budeme modliť v závere sv. omší 4., 11., 18. a 25. októbra a taktiež odporúča, aby sa na tieto úmysly venovali modlitby posvätného ruženca počas októbrových pobožností.
MODLITBA SV. RUŽENCA:
RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA:
SYMPÓZIUM KRUCIÁTY OSLOBODENIA ČLOVEKA:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.