Úvodná stránka
 • Poprad P15
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 02.08.
  Sv. Euzébius
 • 03.08.
  Sv. Peter
 • 04.08.
  Sv. Ján Mária Vianney
 • 05.08.
  Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Panny Márie Snežnej)
 • 06.08.
  Premenenie Pána
 • 07.08.
  Sv. Kajetán
 • 08.08.
  Sv. Dominik
 • 09.08.
  Sv. Terézia Benedikta z Kríža
Linky
ObrázokV Poprade prebieha Národné stretnutie mládeže P15 (aktualizované)
Špeciálny program šitý na mieru, v ktorom počas najbližších troch dní vystúpi viac než tristo profesionálnych a amatérskych hostí, je zameraný na odkrývanie pokladov. Láka na umelecké čísla, ale aj na slávenia a modlitby, ktoré sa mladým predstavia v netradičnom šate. Vyše tritisíc ľudí, ktorí sa na podujatie zaregistrovali, čaká expedícia s túžbou objaviť poklady živej Cirkvi. Na akcii, ktorú centrálny tím spolu s dobrovoľníkmi chystal jeden a pol roka, vyvrcholí špeciálna duchovná príprava Čistý rok. Mladí zaplnia celé mesto, najväčšia časť programu sa uskutoční v Aréne Poprad a v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Pod Tatrami mladí symbolicky odštartujú aj duchovnú prípravu na SDM, ktoré sa o rok uskutočnia o rok v Krakove. Prebiehať bude pod názvom "Milosrdný rok". Nadviaže na Jubilejný rok milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František.
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

DUCHOVNÝ PROGRAM K 50. VÝROČIU ÚMRTIA JÁNA VOJTAŠŠÁKA:
V Zákamennom 4. augusta 2015:
13.00 hod. – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii
14.00 hod. – Korunka Božieho milosrdenstva
15.00 hod. – Svätá omša
16.00 hod. – Spoločná modlitba pri hrobe biskupa Vojtaššáka
V Zákamennom 9. augusta 2015:
14.30 hod. – Slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka
V Spišskej Kapitule 9. augusta 2015:
15.00 hod. – Slávnostná svätá omša v Katedrále svätého Martina, ktorú bude celebrovať spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich
SNEŽNEJ PANNY MÁRIE:
PRVÝ PIATOK V MESIACI:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Povinnosť poznáš najmä podľa toho, že ti nedáva právo výberu inej možnosti."

Design downloaded from free website templates.