Úvodná stránka
 • Návšteva Iraku?
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 16.06.
  Sv. Neit
 • 17.06.
  Sv. Nikander a Marcián
 • 18.06.
  Sv. Gregor Barbarigo
 • 19.06.
  Rumund
 • 20.06.
  Sv. Margita Ebnerová
 • 21.06.
  Sv. Alojz Gonzága
 • 22.06.
  Sv. Paulín z Noly
 • 23.06.
  Sv. Jozef Cafasso
Linky

Svätý Otec František vyjadril svoj úmysel navštíviť na budúci rok Irak

Pápež František vyjadril svoj úmysel navštíviť Irak, a to konkrétne v budúcom roku 2020. Pri stretnutí s predstaviteľmi organizácie ROACO na podporu východných cirkví v pondelok 10. júna vo Vatikáne Svätý Otec zároveň ostro odsúdil pokrytectvo tých, ktorí na jednej strane hovoria o mieri, a na druhej strane predávajú zbrane, čím živia vojenské konflikty.
V úvodný deň 92. plenárneho zasadnutia ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) prijal jeho účastníkov pápež František. Povzbudil úsilie správcov diel fungujúcich v spojení s Kongregáciou pre východné cirkvi, aby „bolo vypočuté volanie tých, ktorí v týchto rokoch boli okradnutí o nádej“. Medzi stovkou prítomných boli aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonardo Sandri a sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE:
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI PÁNA:
PREDNÁŠKA NA TÉMU LEVOČSKÁ VZBURA:
PRÍPRAVA BAZILIKY A OKOLIA PRED HLAVNOU PÚŤOU:
LITURGICKÝ KALENDÁR:
BUDÚCA NEDEĽA – DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
Budúca nedeľa je Dvanásta nedeľa v cezročnom období.
V Bazilike sv. Jakuba sv. omša o 10.00 hodine bude venovaná spomienke na 70. výročie levočskej vzbury.
Po sv. omši bude pred bazilikou pietna spomienka na obete levočskej vzbury, ktoré s nasadením vlastného života bránili svojho duchovného otca.
Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
Púť na Mariánskej hore v roku 2019 bude v dňoch 30.6. - 7.7.2019
 

Púť seniorov 2019

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.