Úvodná stránka
 • Šaštín
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 17.09.
  Sv. Róbert Bellarmín
 • 18.09.
  Sv. Jozef
 • 19.09.
  Sv. Január
 • 20.09.
  Sv. Eustach
 • 21.09.
  Sv. Matúš
 • 22.09.
  Sv. Emerám
 • 23.09.
  Sv. Línius
 • 24.09.
  Sv. Gerard
Linky

Štyridsaťtisíc pútnikov oslávilo na národnej púti Sedembolestnú Pannu Máriu
Štyridsaťtisíc mariánskych ctiteľov sa 15. septembra stretlo v Šaštíne. K Sedembolestnej Panne Márii, ktorej národná svätyňa je práve v tomto meste, prišli opäť prosiť i ďakovať za svoje osobné i rodinné radosti a bolesti. Vyvrcholením celonárodnej púte k patrónke Slovenska, ku ktorej sa už niekoľko storočí utiekajú tisíce detí, mladých i dospelých, bola pontifikálna svätá omša za účasti nového apoštolského nuncia na Slovenského Mons. Giacoma Guida Ottonella, viacerých biskupov a kňazov zo Slovenska a zahraničia. Hlavným celebrantom a kazateľom bol prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak, ktorý Pannu Máriu Sedembolestnú označil za veľký príklad a vzor, ako trpieť a niesť svoje kríže.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
DVADSIATA ŠTRVTÁ NEDEĽA:
SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ:
SV. OMŠE PRE BIRMOVANCOV:
KANTROVÉ DNI:
SV. OMŠA NA JASNEJ HORE V ČENSTOCHOVEJ:
V stredu 20. septembra o 7.00 hodine ráno bude na Jasnej Hore v Čenstochovej v Poľsku
slávená sv. omša za všetkých kňazov a veriacich našej farnosti.
Túto sv. omšu zariadil náš bohoslovec Ján Závacký, za čo mu vopred srdečne ďakujeme.
BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období.
O 9.00 hodine sv. omša v gymnaziálnom kostole s príhovormi k manželom.
Na budúcu nedeľu bude dvadsiata tretia púť veriacich zo susedného Zakopaného z Poľska na Mariánsku horu.
Zakopané si v tomto roku pripomenulo 20. výročie apoštolskej návštevy sv. Jána Pavla II.
Spoločná poľsko-slovenská sv. omša na Mariánskej hore bude o 14.30 hodine.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
ObrázokLevočská púť 1247-2017 .... video
Program púte 2017


Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.