Úvodná stránka
 • Zomrel biskup
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 17.05.
  7. veľkonočná nedeľa
 • 18.05.
  Sv. Ján I.
 • 19.05.
  Sv. Urban I.
 • 20.05.
  Sv. Lýdia
 • 21.05.
  Sv. Krištof Magallanes
 • 22.05.
  Sv. Júlia
 • 23.05.
  Sv. Dezider
 • 24.05.
  8. veľkonočná nedeľa
Linky
Obrázok
So zosnulým biskupom Tóthom sa rozlúčia v piatok v Trnave a Kostolnom Seku

S emeritným biskupom Mons. Dominikom Tóthom, ktorý zomrel uplynulú sobotu vo veku nedožitých 90 rokov v Nitre, sa rozlúčia v piatok 22. mája 2015 v Trnave a Kostolnom Seku. V mene príbuzných v i mene svojom to na internetovej stránke oznámil Arcibiskupský úrad v Trnave.
Svätá omša za zosnulého sa začne o 10:00 h v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. "Pred touto svätou omšou budú môcť veriaci jednotlivo vzdať poslednú úctu telesným pozostatkom Mons. Dominika Tótha v trnavskej katedrále už od rána, od 8.15 h," informoval Arcibiskupský úrad v Trnave. Po svätej omši odprevadia pozostatky biskupa Tótha do Kostolného Seku (časť mesta Šurany), odkiaľ pochádzal. Na tomto mieste sa uskutočnia pohrebné obrady spojené s uložením tela do hrobu. Začnú sa začnú o 16:00 h. Bližšie informácie a liturgické inštrukcie k rozlúčke a pohrebným obradom zverejní arcidiecéza neskôr.
Biskup Tóth zomrel v sobotu 16. mája 2015 po krátkodobom akútnom zhoršení zdravotného stavu vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Titulárny biskup ubabský a bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup zomrel v 90. roku života, v 66. roku kňazstva a v 26. roku biskupskej služby.
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:
LETNÉ KANTROVÉ DNI:
V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme letné kantrové dni.
Obsah týchto dni, modlitby a obety za duchovné povolania.
NÁCVIK NA BIRMOVKU:
SVÄTÁ SPOVEĎ PRED BIRMOVKOU:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Povinnosť poznáš najmä podľa toho, že ti nedáva právo výberu inej možnosti."

Design downloaded from free website templates.