Úvodná stránka
 • Potraviny
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 19.05.
  Sv. Peter Celestín
 • 20.05.
  Sv. Lýdia
 • 21.05.
  Sv. Krištof Magallanes
 • 22.05.
  Sv. Júlia
 • 23.05.
  Sv. Dezider
 • 24.05.
  Panna Mária Pomocnica kresťanov
 • 25.05.
  Sv. Béda Ctihodný
 • 26.05.
  Sv. Filip Neri
Linky

Nie slovami, ale skutkami bojovať proti plytvaniu potravinami
Vatikán 18. mája (RV) O riešení bludného kruhu plytvania potravinami hovoril Svätý Otec pri stretnutí s dvoma stovkami zástupcov Európskej federácie potravinových bánk (FEBA). V sobotu 18. mája ich prijal na audiencii na záver ich stretnutia v Ríme pri 30. výročí založenia talianskej pobočky.
Európska federácia potravinových bánk má za svoj cieľ znížiť hlad a podvýživu prostredníctvom boja proti plytvaniu potravinami. Kľúčovým prvkom je darovanie prebytkov ľuďom v núdzi. Pápež František, ktorému tento problém leží veľmi na srdci, sa tešil, že po ukončení ich stretnutia v Ríme mohol privítať členov federácie, dobrovoľníkov usilujúcich sa o zmiernenie hladu takýmto spôsobom. Prirovnal ich prácu stromom, ktoré „dýchajú, ale nezadržujú kyslík, vracajú ho, rozdeľujú, čo je potrebné pre život tých, ktorí sú v núdzi.“
V príhovore Svätý Otec okrem iného uviedol, že „boj proti hroznému moru hladu tiež znamená boj proti plytvaniu, pretože plytvanie prejavuje nezáujem o veci a ľahostajnosť voči tým, ktorí ich nemajú“. A pripomenul ako Ježiš po rozdaní chlebov davu požiadal, aby pozbierali odrobinky, aby nič nevyšlo nazmar (porov. Jn 6,12):
„Zhromažďovať, aby sa znovu rozdelilo, nie produkovať, aby sa mrhalo. Vyhadzovať jedlo znamená vyraďovať ľudí. A dnes je pohoršujúce nevšimnúť si, koľko jedla by bolo drahocenným dobrom a ako veľa z toho dobra naopak skončí nedobre. Plytvanie je zlozvyk, ktorý môže preniknúť všade, dokonca aj do diel charity.“
Podľa pápeža Františka ekonomika dneška potrebuje práve prácu týchto potravinových bánk, preto ich povzbudil v tom, čo robia:
„To, čo robíte bez mnohých slov, dáva jasný odkaz: nie hľadaním vlastných výhod sa vytvára budúcnosť. Pokrok všetkých rastie sprevádzaním toho, kto zaostáva.“

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA:
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI:
BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Šiesta veľkonočná nedeľa.
Na Mariánskej hore o 14.20 májová pobožnosť a o 14.30 hod.
sv. omša, ktorú bude slúžiť vdp. Peter Pitoniak, farár v Pucove na Orave.

Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2019 bude v dňoch 30.6. - 7.7.2019

 

Púť seniorov 2019

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.