Úvodná stránka
 • Vojtaššák
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 19.11.
  Sv. Mechtilda
 • 20.10.
  Sv. Félix z Vailos
 • 21.10.
  Obetovanie Panny Márie
 • 22.11.
  Sv. Cecília
 • 23.11.
  Sv. Klement I.
 • 24.11.
  Sv. Emília
 • 25.11.
  Sv. Katarína Alexandrijská
 • 26.11.
  Sv. Silvester Guzzolini
Linky

V Spišskej Kapitule zorganizovali konferenciu o biskupovi Vojtaššákovi
Spišská diecéza spolu s Radou pre históriu KBS v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku usporiadala v dňoch 14. a 15. novembra 2017 v priestoroch kňazského seminára Spišskej Kapitule medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Podujatie sa konalo pri príležitosti 140. výročia narodenia J. Vojtaššáka. Hoci sa o J. Vojtaššákovi konali vedecké podujatia v roku 2003 a 2011, najnovšie dvojdňové podujatie ukázalo, že je stále čo nové priniesť k poznaniu tejto osobnosti.
Konferenciu otvoril úvodným pozdravom spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Po ňom sa prítomným prihovoril Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. V úvodnom bloku príhovorov prítomných pozdravil aj Mons. Giuliano Brugnotto dekan Fakulty Kánonického práva v Benátkach a predstavil zborník Mlčiaca Cirkev a Pápežská diplomacia 1945-1965, ktorý sa v nasledujúcich mesiacoch dostane do kníhkupectiev v edícií Pápežského výboru pre historické vedy a ktorý je zbierkou prednášok z Medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 27. októbra 2016 v Benátkach. Úvodný blok príhovorov ukončil pozdrav rektora Katolíckej univerzity Mons. Jozefa Jaraba a rektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí Petra Majdu.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA:
VEČERNÉ SV. OMŠE:
OBETOVANIE PANNY MÁRIE:
V utorok 21. novembra máme spomienku na Obetovanie Panny Márie. Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.
BIRMOVNÁ KATECHÉZA:
BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, súčasne SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA, Kráľa neba i zeme.
V závere každej sv. omše bude prednesená modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V Bazilike sv. Jakuba v závere sv. omše o 10.00 hodine táto modlitba bude spojená s adoráciou Najsvätejšej sviatosti.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
ObrázokLevočská púť 1247-2017 .... video
Program púte 2017


Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.