Úvodná stránka
 • Šaštín 2018
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 19.08.
  Sv. Ján Eudes
 • 20.08.
  Sv. Bernard
 • 21.08.
  Sv. Pius X.
 • 22.08.
  Panna Mária Kráľovná
 • 23.08.
  Sv. Ružena Limskáí
 • 24.08.
  Sv. Bartolomej
 • 25.08.
  Sv. Ľudovít
 • 26.08.
  Sv. Anastáz
Linky

Už o mesiac sa uskutoční Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii
Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2018 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska.
Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá tri dni. Začne sa v piatok 14. septembra napoludnie pešou púťou „Po stopách Titusa“ od rieky Moravy do Šaštína, kde sa program začne už tradične od 17:00 h mariánskou hodinkou. Peší pútnici sa do programu v Šaštíne zapoja približne o 21:00 h. Národná púť následne vyvrcholí v sobotu 15. septembra slávnostnou svätou omšou o 10:30 h a bude pokračovať do nedele 16. septembra viacerými svätými omšami, sprievodným programom a púťou seniorov.
Ústredným momentom národnej púte bude v sobotu 15. septembra o 10.30 h na sviatok Sedembolestnej Panny Márie svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude eparchiálny biskup Eparchie Parma (USA) Mons. Milan Lach SJ. Už pred svitaním a aj počas dňa budú slávené sväté omše o 0:00, 5:00, 7:00 a 8:00 h. O 14:00 h bude akatist k Bohorodičke. Po ňom odštartuje sprievodný program, ktorý potrvá až do polnoci.
V rámci sprievodného programu organizátori púte už v piatok ponúkajú modlitbové pásmo, divadlo komunity Cenacolo a modlitbu chvál Dominiky Gurbaľovej. V sobotu popoludní bude k dispozícii program pre rodiny s deťmi, vystúpenie komorného orchestra Zoe a pásmo Cliptime pre mladých, ale aj divadelná hra „Nepolepšiteľný svätec“ v podaní SND a večerné modlitby chvál spoločenstva Piar.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK:
PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ:
V stredu 22. augusta máme spomienku na PANNU MÁRIU KRÁĽOVNÚ.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť Panny Márie Kráľovnej, slávnostná sv. omša o 19.00 hodine.
BUDÚCA NEDEĽA – DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK:
Budúca nedeľa je Dvadsiata prvá nedeľa cez rok.
Na budúcu nedeľu na Mariánskej hore bude púť kresťanských demokratov.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná pontifikálna sv. omša o 14.30 hodine. Túto sv. omšu bude sláviť diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018


Program púte 2018

Púť seniorov 2018

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.