Úvodná stránka
 • Púť za kňazov
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 15.10.
  Sv. Terézia od Ježiša
 • 16.10.
  Sv. Hedviga
 • 17.10.
  Sv. Ignác Antiochijský
 • 18.10.
  Sv. Lukáš
 • 19.10.
  Sv. Pavol z Kríža
 • 20.10.
  Sv. Vendelín
 • 21.10.
  Sv. Hilarión
 • 22.10.
  Sv. Salome
Linky

Blahoslavený Titus Zeman bol hlavnou postavou tohtoročnej Púte za kňazov
Blahoslavený Titus Zeman, mučeník za povolania, bol hlavnou postavou tohtoročnej Púte za kňazov. V sobotu 14. októbra ju v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pripravilo spoločenstvo Modlitby za kňazov. Púť je súčasťou 40-dňovej reťaze modlitieb a pôstu za kňazov, ktorá sa začala na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
V Národnej svätyni privítal pútnikov predstavený rehole Pavlínov Martin Lehončák, správca farnosti. Don Jozef Slivoň, vicepostulátor procesu blahorečenia, priniesol a pred zrakmi pútnikov vystavil relikviu dona Titusa Zemana. Išlo o prvé väčšie verejné stretnutie od blahorečenia Titusa Zemana 30. septembra, na ktorom sa uctievala relikvia.
Krížová cesta s mučeníkmi totality hovorila o premene prehry na víťazstvo. Víťazstvách tých, ktorí zjednotili svoje prehry s prehrou Krista a premenili ich na náš triumf. Jednotlivé zastavenia boli svedectvom zo života prenasledovaných za vieru v čase komunizmu: Silvestra Krčméryho, Ernesta Macáka, Pavla Uhorskaia či Pavla Gojdiča. Toho, kto je Život, nemožno uväzniť natrvalo. Vyjde aj spod skaly.
Po chválach v podaní kapely MZK band prehovoril k pútnikom don Jozef Slivoň, saleziánsky kňaz, ktorý prednáša na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme kánonické a medzinárodné právo. Hovoril o osobnosti Titusa Zemana, procese blahorečenia a budúcnosti s novým patrónom povolaní.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA:
POBOŽNOSŤ SV. RUŽENCA:
KATECHÉZA PRE BIRMOVANCOV:
Katechéza pre birmovancov so sv. omšou v piatok 20. októbra o 19.00 hodine.
BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, súčasne Misijná nedeľa, svetový deň modlitieb za ohlasovanie evanjelia vo svete, v zmysle slov Pána Ježiša: „Iďte do celého sveta
a učte všetky národy...”
Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach zbierka na misie.
Na Mariánsku horu si vykonajú púť k Panne Márii veriaci zo Spišskej Novej Vsi spolu so svojími duchovnými pastiermi.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
ObrázokLevočská púť 1247-2017 .... video
Program púte 2017


Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.