Úvodná stránka
 • František
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

 • Virtuálna prehliadka Baziliky sv. Jakuba

Liturgické čítania na dnes

 • 07.02.
  Sv. Anton
 • 08.02.
  Sv. Hieronym Emiliáni
 • 09.02.
  Sv. Apolónia
 • 10.02.
  Popolcová streda
 • 11.02.
  Panna Mária Lurdská
 • 12.02.
  Sv. Eulália
 • 13.02.
  Sv. Benignus
 • 14.02.
  Sv. Cyril
Linky
ObrázokNáboženstvo nie je „ľudskou investíciou“
Pri nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec František rozobral epizódu z Lukášovho evanjelia o odmietnutí Ježiša zo strany jeho rodákov v Nazaretskej synagóge (Lk 4, 21-30). Upozornil na nebezpečenstvo považovať náboženstvo za záležitosť „ľudských investícií“ a na vytváranie si falošnej predstavy Boha ako „divotvorcu“. Stretnutie pápeža s veriacimi tentoraz sprevádzala rušná atmosféra vďaka prítomnosti početných skupín detí v školskom veku, ktoré hromadne vypúšťali pestrofarebné balóny. Tradičné podujatie s názvom „Karavána pokoja“ zorganizovala detská Katolícka akcia Rímskej diecézy. Svätý Otec pripomenul aj dnešný Svetový deň chorých na malomocenstvo.
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
POPOLCOVÁ STREDA:
Popolcovou stredou začíname Veľký pôst, prípravu na tohoročné veľkonočné sviatky.
Na Popolcovú stredu sv. omše o 6.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola,
v Závade a Levočskej Doline o 17.00 hodine. Pri všetkých sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak pokánia a kajúcnosti.
V tento deň je prísny pôst, ktorý zaväzuje každého kresťana katolíka, ktorý dovršil 18. rok a neprekročil 60. rok života. Mladší ako 18 rokov a starší ako 60 rokov sú povinní v tento deň sa zdržať mäsitých pokrmov. V tento deň nie je možná náhrada iného kajúceho skutku za mäsitý pokrm.
SPOMIENKA NA LURDSKÚ PANNU MÁRIU:
DUCHOVNÁ OBNOVA LEVOČSKEJ FARNOSTI:
PRIHLÁŠKY DO KŇAZSKÉHO SEMINÁRA:
Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú.
Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 29.2.2016. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára.
Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára Spišská Kapitula.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.