Úvodná stránka
 • Deň masmédií
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

 • Virtuálna prehliadka Baziliky sv. Jakuba

Liturgické čítania na dnes

 • 15.05.
  Sv. Žofia
 • 16.05.
  Sv. Ján Nepomucký
 • 17.05.
  Sv. Paschal Baylonský
 • 18.05.
  Sv. Ján I.
 • 19.05.
  Sv. Peter Celestín
 • 20.05.
  Sv. Bernardín Sienský
 • 21.05.
  Sv. Krištof Magallanes
 • 22.05.
  Najsvätejšia Trojica
Linky
Obrázok
Svetový deň masmédií slávi Cirkev po 50. raz: Komunikácia a milosrdenstvo
Cirkev Siedmu veľkonočnú nedeľu tradične slávi ako Deň masmédií. Tento deň, ku ktorému dal podnet II. vatikánsky koncil, si 8. mája 2016 pripomenieme už po 50. raz. Svätý Otec František pri tejto príležitosti vydal posolstvo s témou „Komunikácia a milosrdenstvo: plodné stretnutie“. Na Slovensku si tento deň pripomínajú púťou katolíckych masmédií.
Prefekt vatikánskeho Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Dario Edoardo Viganò v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas pri príležitosti slávenia 50. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov upozornil osobitne na myšlienku posolstva o úlohe milosrdenstva pri komunikácii:
„Milosrdenstvo má moc uzdraviť zranené vzťahy, prinavrátiť pokoj a súlad do rodín a komunít. A myslím si, že toto je úloha pre nás. Keď pápež zdôrazňuje, že komunikácia je jazyk, ktorý si nemôže osvojiť arogantný tón odvety, dobyvačnosti, ale skôr tú jemnosť, ktorá dokáže prijímať, to slovo, ktoré je schopné začleňovať. Myslím si, že toto je jeden z najzaujímavejších a najplodnejších vzťahov medzi Jubileom milosrdenstva a Svetovým dňom komunikácie.“
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO:
SVÄTODUŠNÝ PONDELOK:
BLÍZKA PRÍPRAVA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ:
DVADSIATE PIATE VÝROČIE ZALOŽENIA CIRKEVNÉHO GYMNÁZIA:
SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA:
SV. SPOVEĎ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ:
USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.