Úvodná stránka
 • Kňaz na ceste
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 18.03.
  Piata pôstna nedeľa
 • 19.03.
  Sv. Jozef
 • 20.03.
  Sv. Archip
 • 21.03.
  Sv. Serapion
 • 22.03.
  Sv. Lujza de Marillac
 • 23.03.
  Sv. Lea Rímska
 • 24.03.
  Sv. Turibius de Mongrevejo
 • 25.03.
  Kvetná nedeľa
Linky

Svätý Otec s kňazmi a seminaristami rímskych kolégií: Kňaz je vždy na ceste
Pápež František sa dnes venoval veľkej skupine kňazov a seminaristov z celého sveta, ktorí študujú v Ríme a sú členmi pápežských cirkevných kolégií. Na stretnutí v Aule Pavla VI. nechýbali ani alumni Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda.
S úvodným slovom sa prihovoril prefekt Kongregácie pre klerikov kardinál Beniamino Stella, ktorý sa pred vyše rokom pričinil o vydanie nových smerníc o kňazskej formácii Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Svätý Otec potom postupne odpovedal na päť otázok k téme kňazskej formácie a spirituality, ktoré si pre neho pripravili mladí kňazi a študenti teológie.
Na otázku francúzskeho klerika o zosúladení kňazskej úlohy vysluhovateľa s úlohou Kristovho učeníka a brata pápež odpovedal, že kňaz musí byť človekom, ktorý je vždy na ceste, muž počúvania, ktorý nekráča individualisticky sám, ale naopak má pokoru byť sprevádzaný. A aby kňaz vedel ako napredovať, je zásadne dôležité rozlišovanie, pripomenul Svätý Otec pri ďalšej otázke, tentoraz od sudánskeho bohoslovca.
Spoločníkom seminaristu na ceste jeho formácie musí byť Duch Svätý. Nestačí snažiť sa byť dobrým, ale zostávať pritom bez uvedomovania si kontaktu s podnetmi Ducha Svätého, upozornil pápež. Mexickému kňazovi naznačil, že kľúčom k vyváženosti kňaza po duchovnej, intelektuálnej i ľudskej stránke je usilovať sa o otcovský prístup. Pripomenul aj vzťah kňaza s biskupom a s diecézou, čo nazval „diecéznosťou“ ako charakteristikou spirituality diecézneho kňaza.
Napokon odpovedal pápež František filipínskemu kňazovi na otázku, ako sa udržať aj neskôr po vysviacke za pomoci permanentnej formácie. Pripomenul, že pre kňaza je potrebné poznať svoje limity a byť ostražitým napr. v používaní komunikačných prostriedkov či peňazí, aby človek dokázal odolávať pokušeniam proti čistote a uchrániť sa od pýchy, naviazanosti na peniaze a moc a od pohodlnosti.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

PIATA PÔSTNA NEDEĽA:
ZMENA ČASU:
KONZULTAČNÝ DEŇ NA GYMNÁZIU:
Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči pozýva rodičov žiakov 5. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o osemročné štúdium na gymnáziu sv. Františka Assiského, aby prišli v stredu 21. marca 2018 o 15.00 hodine na konzultáciu, kde budú bližšie oboznámení s podmienkami prijatia a štúdia ich detí na cirkevnom gymnáziu.
KVETNÁ NEDEĽA, ČIŽE NEDEĽA UTRPENIA PÁNA:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018

Levočská púť 1247-2017 .... video
Program púte 2017


Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.