Úvodná stránka
 • Národný pochod za život
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 23.08.
  Sv. Ružena Limska
 • 24.08.
  Sv. Bartolomej
 • 25.08.
  Sv. Ľudovít
 • 26.08.
  Sv. Anastáz
 • 27.08.
  Sv. Monika
 • 28.08.
  Sv. Augustín
 • 29.08.
  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
 • 30.08.
  Sv. Erik
Linky
ObrázokNárodný pochod za život
Už o mesiac sa 20. septembra 2015 uskutoční v Bratislave Národný pochod za život. Okrem pochodu centrom hlavného mesta Slovenska s odkazom radosti zo života každého človeka už od počatia, sa môžu účastníci tešiť na koncert Márie Čírovej, desiatky workshopov a diskusií, detský program, filmový pro-life festival a ďalšie lákadlá.
Už počas týždňa pred Národným pochodom za život pripravujú organizátori niekoľko aktivít, ktorými chcú „naladiť“ naše hlavné mesto na tému radosti zo života a pomoci tehotným mamám v núdzi, čo sú nosné témy tohtoročného pochodu. „Chceli sme, aby bol program pestrý ako je pestrý aj život. Kolegovia z programového tímu sa snažili poskladať taký festivalový typ programu, aby si tu každý našiel niečo zo svojho hudobného či tematického vkusu. Tým sme chceli dať dôraz na to, že každý má in ý vkus, inú povahu či záľuby. Zároveň ale program vyvrcholí spoločným pochodom za to, čo nás spája – túžba za ochranu života každého človeka,“ povedal Marek Michalčík z organizačného tímu Národného pochodu za život.
Sprievodný program vo väčšej intenzite začne už v piatok 18. 9. 2015 mládežníckym programom s názvom Cliptime. Začne sa tiež šnúra diskusií pripravovaná v partnerstve s Bratislavskými Hanusovými dňami na tému „Právo na život“ a „Pro-life patrí na titulku“. V piatok sa ešte uskutoční premietanie v rámci filmového pro-life festivalu, benefičný koncert „Spev za život“ a hraná krížová cesta.
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT:
V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život.
Program tohto pochodu pre účastníkov zo Spišskej diecézy začne sv. omšou o 10.30 h. v Kostole sv. Rodiny v Petržalke, na Nám. sv. Jána Pavla II. č. 1.
Kto chce podporiť národný pochod svojou účasťou, má tieto možností dopravy do Bratislavy:
– osobným súkromným autom, parkoviská budú zabezpečené,
– špeciálnym vlakom z Humenného do Bratislavy,
– alebo autobusmi z farnosti.
Záujemci o cestu autobusom nech sa prihlásia počas týchto týždňov v sakristii farského kostola po skončení ranných i večerných sv. omší.
Bližšie informácie si môžte prečítať na výveskách farského kostola a taktiež vám budú informácie podávané aj osobne počnúc touto nedeľou až do samotného národného pochodu.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.