Úvodná stránka
 • Vyhlásenie
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 18.02.
  Prvá pôstna nedeľa
 • 19.01.
  Sv. Konrád z Piacenzy
 • 20.01.
  Sv. Eleuter
 • 21.01.
  Sv. Peter Damiáni
 • 22.02.
  Sv. Margita Kortonská
 • 23.02.
  Sv. Polykarp
 • 24.02.
  Sv. Modest
 • 25.02.
  Druhá pôstna nedeľa
Linky

Druhú pôstnu nedeľu sa bude v kostoloch čítať vyhlásenie o manželstve
Na Druhú pôstnu nedeľu (25. februára 2018) zaznie v slovenských kostoloch spoločné vyhlásenie k manželstvu, rodine a k tzv. Istanbulskému dohovoru. Dohodli sa na tom najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku, ktorí sa v utorok 13. februára stretli v prietoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.
Stretnutie začalo ekumenickou modlitbou. Vyše 40 zástupcov cirkví a náboženských spoločností privítal bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloš Klátik. Nasledovali tri prednášky. O úskaliach aplikácie európskeho práva v kontexte náboženskej slobody hovorila Jana Michaličková, o tzv. Istanbulskom dohovore Patrik Daniška a o mechanizmoch práce Európskeho súdu pre ľudské práva Marica Pirošíková. V diskusii sa predstavitelia jednotlivých kresťanských cirkví zaoberali aktuálnymi spoločenskými otázkami, predovšetkým témami rodiny a manželstva.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA:
NÁUKA PRE BIRMOVANCOV:
JARNÉ KANTROVÉ DNI:
KŇAZSKÉ REKOLEKCIE:
VÝZVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA:
PÔSTNA KVAPKA KRVI:
Transfúzne oddelenie našej levočskej nemocnice prosí štedrých darcov krvi s názvom „pôstna kvapka krvi”. Odber krvi, ktorým môžme tiež preukázať skutok lásky a kajúcnosti sa uskutoční v dňoch od 12. februára do 16. marca 2018. Registrácia darcov prebieha každý utorok a štvrtok o 7.30 hodine. V mene transfúzneho oddelenia vám vopred vyslovujeme srdečn Pán Boh zaplať.
PÔSTNE KRABIČKY PRE AFRIKU:
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Druhá pôstna nedeľa.
Dnes bola zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary v mene biskupského úradu a katolíckej charity ďakujeme.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018

Levočská púť 1247-2017 .... video
Program púte 2017


Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.