Úvodná stránka
 • Kvetná nedeľa
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 29.03.
  Kvetná nedeľa
 • 30.03.
  Sv. Ján Klimak
 • 31.03.
  Sv. Benjamín
 • 01.04.
  Sv. Hugo
 • 02.04.
  Zelený štvrtok
 • 03.04.
  Veľký piatok
 • 04.04.
  Biela sobota
 • 05.04.
  Veľkonočná nedeľa
Linky
Obrázok
Pápež František počas Kvetnej nedele: Oblak mučeníkov dneška
Pri slávení liturgie Kvetnej nedele na Námestí sv. Petra slávenej v červenej farbe mučeníctva pápež František pripomenul mnohých dnešných svedkov Krista, ktorí znášajú uponižovanie a diskrimináciu pre svoju vernosť evanjeliu. Hovoril o prenasledovaných kresťanoch, ktorí nezaprú Ježiša a dôstojne znášajú urážky a príkoria, nasledujúc ho po jeho ceste. „Môžeme hovoriť o «oblaku svedkov» (porov. Hebr. 12,1), mučeníkov dneška“, povedal pápež František.
Svoju homíliu sústredil na štýl Ježiša Krista, spočívajúci v pokore: „Boh sa upokoruje, aby kráčal so svojím ľudom, aby znášal jeho nevernosti.“ V duchu hymnu z Listu Filipanom (Flp 2,6-11) o Kristovi, ktorý sa „zriekol seba samého a vzal si prirodzenosť sluhu“, Svätý Otec vysvetlil, že pokora znamená aj službu, znamená dať priestor Bohu zrieknutím sa seba samých, „sebavyprázdnením“. Pripomenul príklady mnohých mužov a žien, ktorí sa ticho a v skrytosti zriekajú seba samých, aby slúžili druhým: chorému príbuznému, osamelému starému či postihnutému človeku, bezdomovcovi.
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

KVETNÁ NEDEĽA:
ZELENÝ ŠTVRTOK:
VEĽKÝ PIATOK:
BIELA SOBOTA:
SVÄTENIE VEĽKONOČNÝCH JEDÁL:
Svätenie veľkonočných jedál bude na Veľkonočnú nedeľu o 6.00 hodine vo farskom chráme.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA:
VEĽKONOČNÝ PONDELOK:
OZNAM RIADITEĽSTVA CIRKEVNÉHO GYMNÁZIA:
Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči oznamuje, že pre školský rok 2015/16 prijme
do prímy osemročného gymnázia jednu triedu s počtom 26 žiakov a do 1. ročník štvorročného gymnázia dve triedy. Prihlášky na štúdium treba podať riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 10. apríla 2015.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Povinnosť poznáš najmä podľa toho, že ti nedáva právo výberu inej možnosti."

Design downloaded from free website templates.