Úvodná stránka
 • Pápež a vešpery
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 25.01.
  3. nedeľa v cezročnom období
 • 26.01.
  Sv. Timotej a Títus
 • 27.01.
  Sv. Angela Merciová
 • 28.01.
  Sv. Tomáš Akvinský
 • 29.01.
  Sv. Valér
 • 30.01.
  Sv. Martina
 • 31.01.
  Sv. Ján Bosco
 • 01.02.
  4. nedeľa v cezročnom období
Linky
Obrázok
Pápež na vešperách v Bazilike sv. Pavla za hradbami: Zastaviť sa a počúvať
Zastaviť sa počúvať. Túto cestu k plnej jednote naznačil pápež František v Bazilike sv. Pavla za hradbami, kde predsedal ekumenickej modlitbe vešpier zo slávnosti Obrátenia svätého apoštola Pavla. Podľa tradície, siahajúcej do čias záveru Druhého vatikánskeho koncilu a pontifikátu bl. pápeža Pavla VI., sa na tejto pobožnosti k ukončeniu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastňujú zástupcovia rozličných kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev.
Na slávení sa zúčastnili Metropolita Gennadios, zástupca Ekumenického patriarchátu, David Moxon, osobný zástupca arcibiskupa z Canterbury v Ríme, zástupcovia ďalších cirkví a cirkevných spoločenstiev, členovia Zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, študenti ekumenického inštitútu Bossey, tiež rehoľníci a rehoľníčky rozličných cirkví a cirkevných spoločenstiev, ktorí sa v týchto dňoch zúčastnili v Ríme na ekumenickom kolokviu v rámci Roka zasväteného života.
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

DEVIATNÍK K DUCHU SVÄTÉMU PRED REFERENDOM:
Vo štvrtok 29. januára začneme deviatník k Duchu Svätému pred referendom, ktoré sa bude konať 7. februára.
Spoločne sa budeme modliť v závere ranných i večerných sv. omší.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Povinnosť poznáš najmä podľa toho, že ti nedáva právo výberu inej možnosti."

Design downloaded from free website templates.