Úvodná stránka
 • Ratzingerova cena
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 18.11.
  Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla
 • 19.11.
  Sv. Mechtilda
 • 20.11.
  Sv. Félix z Vailos
 • 21.11.
  Obetovanie Panny Márie
 • 22.11.
  Sv. Cecília
 • 23.11.
  Sv. Klement I
 • 24.11.
  Sv. Emília
 • 25.11.
  Sv. Katarína Alexandrijská
Linky

Svätý Otec odovzdal Ratzingerovu cenu teologičke a architektovi
V sobotu 17. novembra Vatikánska nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. usporiadala ceremóniu odovzdávania Ratzingerovej ceny tohtoročným laureátom. Ocenenie osobne odovzdal pápež František dvom osobnostiam: nemeckej teologičke Marianne Schlosserovej a švajčiarskemu architektovi Mariovi Bottovi.
Pri slávnosti s dvoma stovkami prítomných v Klementínskej sále Apoštolského paláca Svätý Otec František v príhovore vyjadril pocity vďačnosti a obdivu voči emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. a laureátov povzbudil pokračovať v štúdiu a rozvíjaní jeho diela:
„Ako obdivovatelia jeho kultúrneho a duchovného dedičstva, dostali ste misiu pestovať ho a robiť ho plodným, s tým silne cirkevným duchom, aký charakterizoval Josepha Ratzingera už od čias jeho plodnej teologickej aktivity v jeho mladosti, keď prispel cenným ovocím už na II. vatikánskom koncile a neskôr v stále náročnejších ďalších etapách jeho života služby, ako profesor, arcibiskup, hlava dikastéria a napokon pastier univerzálnej Cirkvi. Je mu vlastný duch, ktorý hľadí s povedomím a s odvahou na problémy našich čias a vie čerpať z načúvania Písma v živej tradícii Cirkvi múdrosť potrebnú pre konštruktívny dialóg s kultúrou dneška. V tejto línii vás povzbudzujem naďalej študovať jeho spisy, ale postaviť sa aj k novým témam, pri ktorých je viera vyzvaná k dialógu, ako sú tie, na ktoré ste vy sami poukázali a ktoré považujem za mimoriadne aktuálne: starostlivosť o stvorenstvo ako spoločný domov a obrana dôstojnosti ľudskej osoby.“

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK:
CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ:
OBETOVANIE PANNY MÁRIE:
BUDÚCA NEDEĽA – TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK A SÚČASNE SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018


Program púte 2018

Púť seniorov 2018

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.