Úvodná stránka
 • Týždeň modlitieb
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 20.01.
  Sv. Fabián
 • 21.01.
  Sv. Agnesa Rímska
 • 22.01.
  Sv. Vincent
 • 23.01.
  Sv. Ján Almužník
 • 24.01.
  Sv. František Saleský
 • 25.01.
  Obrátenie sv. Pavla
 • 26.01.
  Sv. Timotej a Titus
 • 27.01.
  Sv. Agnesa Merciová
Linky

Svätý Otec vešperami otvoril Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Vešperami v Bazilike sv. Pavla za hradbami Svätý Otec František otvoril v piatok týždeň modlitby za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí 25. januára, na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla. Téma tohto už 52. ročníka ekumenického podujatia znie: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Dt 16,18-20).
Svätý Otec inšpirovaný spomínanou témou v homílii hovoril o spravodlivosti spočívajúcej vo vzájomnom doceňovaní duchovných i materiálnych darov prijatých od Pána a ich zdieľaní. Nebezpečenstvom vždy zostáva hromadenie bohatstiev zabúdajúc na núdznych, upozornil pápež František. Pápež zvyčajne slávi vešpery v záverečný deň tejto ekumenickej oktávy, avšak z dôvodu svojej nastávajúcej apoštolskej cesty do Panamy sa v tomto roku liturgia vešpier presunula na jej úvodný deň.
Liturgia vešpier za účasti zástupcov viacerých denominácií
Na liturgickom slávení boli ako zvyčajne prítomní aj reprezentanti iných kresťanských cirkví a komunít – anglikánov, pravoslávnych, ako napríklad zástupca Konštantínopolského ekumenického patriarchátu, ďalej členovia Ekumenického inštitútu Bossey, či ekumenická delegácia z Fínska. Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov reprezentoval jej predseda kardinál Kurt Koch. Nechýbali ani benediktínski mnísi, ktorí spravujú Baziliku sv. Pavla, na čele s hlavným opátom rádu i opátom miestnej komunity.
Prosby veriacich odzneli v šiestich jazykoch – gréčtine, gruzínčine, francúzštine, v indickom jazyku malajalam, v arabčine a fínštine. Pri liturgii asistoval aj pápežský ceremoniár pôvodom zo Slovenska Mons. Ján Dubina.
Pápež František predniesol homíliu vychádzajúc z čítania z Knihy Deuteronómium (Dt 16,9-20), kde Mojžiš dáva izraelskému ľudu pokyny, ako má sláviť tri hlavné židovské sviatky roka. Slávenie týchto sviatkov si vyžaduje vďačnosť za dobrá prijaté od Pána a účasť všetkých bez výnimky. Svätý Otec poukázal na nebezpečenstvo, ktoré sa týka i kresťanov: „hromadiť bohatstvá zabúdajúc na slabých a núdznych“.
„Podľa Kristovho príkladu sa musíme skutočne usilovať o to, aby sme boli na povzbudenie tým, ktorí sú slabí. Solidarita a spoločná zodpovednosť musia byť zákonmi, ktorými sa riadi kresťanská rodina.“ Spravodlivosť si vyžaduje, aby prijaté dary od Pána boli prístupné všetkým a aby sme sa o ne vzájomne delili. Týka sa to aj duchovných darov a budovania jednoty – jeho súčasťou je i doceňovanie darov druhých:
„Je ľahké zabudnúť na základnú rovnosť, ktorá existuje medzi nami: že na začiatku sme boli všetci otrokmi hriechu a že nás Pán zachránil v krste, keď nás nazval svojimi deťmi. Je jednoduché si myslieť, že duchovná milosť, ktorú sme dostali ako dar, je naším majetkom, niečím, čo nám náleží a sme toho vlastníkmi. Je navyše možné, že dary prijaté od Boha nás urobia slepými voči tým darom, ktorých sa dostalo iným kresťanom.
Je ťažkým hriechom bagatelizovať alebo pohŕdať darmi, ktoré Pán udelil iným bratom, nazdávajúc sa, že oni sú pred Bohom menej privilegovaní. Ak v sebe živíme podobné myšlienky, pripúšťame, aby sa zo samotnej prijatej milosti stal zdroj pýchy, nespravodlivosti a rozdelenia. A ako potom môžeme vstúpiť do zasľúbeného Kráľovstva?“

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV:
VYSLUHOVANIE SVIATOSTI BIRMOVANIA V LEVOČI:
5. VÝROČIE VYHLÁSENIA BAZILIKY:
BUDÚCA NEDEĽA:
Budúca nedeľa je Tretia nedeľa v cezročnom období.

Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018


Program púte 2018

Púť seniorov 2018

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.