Úvodná stránka
 • Púť seniorov
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 15.07.
  Sv. Vladimír
 • 16.07.
  Sv. Panna Mária Karmelská
 • 17.07.
  Sv. Marcelína
 • 18.07.
  Sv. Fridrich
 • 19.07.
  Sv. Zlatica
 • 20.07.
  Sv. Apolinár
 • 21.07.
  Sv. Vavrinec
 • 22.07.
  Sv. Mária Magdaléna
Linky

Levočskou horou zazneli piesne a modlitby. Kresťanskí seniori putovali do Levoče
Neuplynul ani týždeň od skončenia tohtoročnej hlavnej levočskej púte a priestor Mariánskej hory vo štvrtok 12. augusta 2018 opäť zaplnili náboženské piesne a modlitby. Združenie kresťanských seniorov – územné centrum v Prešove a levočský Rímskokatolícky farský úrad zorganizovali 21. ročník tradičnej púte seniorov.
Generálny riaditeľ jubilujúceho katolíckeho Rádia Lumen Juraj Spuchľák vo svojom úvodnom príhovore upozornil na princípy viery a rozlišovania duchovných stanovísk. Uviedol niekoľko varovných príkladov dezinformácií a údajne nových vysvetlení cirkevnej náuky. Zdôraznil nevyhnutnosť pridržiavania sa najvyššej evanjeliovej pravdy aj učenia Magistéria Cirkvi v dnešných rozkolísaných časoch.
Modlitbu radostného posvätného ruženca liturgicky viedol levočský rodák a bývalý kaplán Martin Ferenc pôsobiaci na misii vo Švédsku. Jednotlivé desiatky sa modlili členovia klubov kresťanských seniorov.
Slávnostnej sv. omši predsedal rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Koncelebrovalo päťdesiat kňazov Spišskej, Košickej a Rožňavskej diecézy. Hlavný celebrant vo svojej homílii zdôraznil misiu služby, s akou prišla Panna Mária do hornatého kraja k sv. Alžbete. Pripomenul stovky dnešných slovenských žien, ktoré poskytujú podobnú službu blížnym v zahraničí. Ocenil obzvlášť cennú pridanú hodnotu ich misií, ak v nemeckých či rakúskych domácnostiach zažnú svetlo viery. Varoval však pred kritickými javmi súčasného katolicizmu na Slovensku, najmä vlažnosť duchovného života a ľahostajnosť v medziľudských vzťahoch. V závere kázne Mons. S. Stolárik poďakoval za deň seniorskej púte i za duchovných patrónov podujatia – blahoslavených Titusa Zemana a Anky Kolesárovej.
Rožňavský diecézny biskup a generálny riaditeľ Rádia Lumen si pripomínajú okrúhle výročia svojich kňazských vysviacok. Jubileá oboch hostí púte boli nosnou témou dialógov pri poľnom oltári.
Tohtoročná púť kresťanských seniorov na Mariánsku horu sa skončila pobožnosťou krížovej cesty pod liturgickým vedením kanonika Mons. Jozefa Šechného z farnosti Solivar. Jednotlivé meditácie prednášali zástupcovia regionálnych klubov.
Podľa údajov organizátorov sa na 21. ročníku celoslovenskej púte kresťanských seniorov Slovenska zúčastnilo vyše tridsaťtisíc osôb. Hodnotným duchovno-estetickým obohatením podujatia bolo účinkovanie spevokolu pri Chráme Nanebovstúpenia Panny Márie v Ľubici s dirigentkou Monikou Harnišovou a Miroslava Kopnického, regenschoriho levočskej Baziliky sv. Jakuba.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK:
POĎAKOVANIE:
Z úprimného srdca vyslovujeme srdečné poďakovanie všetkým mužom, ženám, mládencom i devám za veľkorysú pomoc a službu pri príprave, priebehu i uprataní baziliky, pútnického domu a priestranstva Mariánskej hory po tohoročnej namáhavej levočskej púti.
Nech vám všetkým vaše úsilie i námahu odmení sám nebeský Otec na príhovor levočskej Panny Márie.
Nech vás obdarí dobrým zdravím, svojím pokojom, láskou a úspechmi vo vašom rodinnom, manželskom i osobnom živote.
MUSICA SACRA:
V sobotu 21. a nedeľu 22. júla bude X. ročník levočského hudobného festivalu MUSICA SACRA.
Program začína v sobotu o 17.30 hod. ORGANOVÝM KONCERTOM pedagógov,
absolventov a študentov cirkevnej hudby.
O 19.00 hod. SVÄTÁ OMŠA, ktorú bude celebrovať Amantius Akimjak.
V nedeľu 22. júla o 10.00 hod. PONTIFIKÁLNA ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA ku cti sv. Jakuba, nášho nebeského patróna.
Pontifikálnu sv. omšu bude ako hlavný celebrovať J. Ex. Mons. Andrej Imrich.
Pri sv. omši bude účinkovať spevácky katedrálny zbor, sólisti a orchester sv. CECÍLIE pri Dóme sv. Alžbety z Košíc.
BUDÚCA NEDEĽA – ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -

MUSICA SACRA 2018 - (21. - 22. júl 2018) - Levočský festival - pozvánka

- - - - - - -

Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018


Program púte 2018

Púť seniorov 2018

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.