Úvodná stránka
 • Cyklopútnici
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

 • Virtuálna prehliadka Baziliky sv. Jakuba

Liturgické čítania na dnes

 • 21.08.
  Sv. Pius X.
 • 22.08.
  Panna Mária Kráľovná
 • 23.08.
  Sv. Sv. Ružena Limská
 • 24.08.
  Sv. Emília
 • 25.08.
  Sv. Ľudovít
 • 26.08.
  Sv. Anastáz
 • 27.08.
  Sv. Monika
 • 28.08.
  Sv. Augustín
Linky

Cyklopútnici Slovenského Orla pozvali pápeža Františka na Slovensko
Účastníci cyklopúte Slovenského Orla z Bratislavy do Ríma sa v stredu 17. augusta pri generálnej audiencii stretli so Svätým Otcom Františkom. V zaplnenej Aule Pavla VI. pápeža Františka osobne pozdravili ich zástupcovia.
Duchovný otec Marián Ondrejka, ktorý celých 1400 kilometrov absolvoval spolu s 25-člennou skupinou, v závere audiencie odovzdal Svätému Otcovi žltý dres s emblémom Slovenského Orla. Predseda kresťanskej telovýchovnej organizácie Jozef Gálik pápežovi odovzdal text pútnického posolstva a vtipný športový darček – gumenú postrehovú loptičku, ktorej je osobne patentovým autorom.
V posolstve cyklopúte Slovenského Orla Bratislava – Rím sa pod emblémom športovej organizácie a slovenskou vlajkou okrem iného uvádza:
„Vo fatálnom chaose hodnôt je dôležitá príprava obyvateľstva na nepredvídané situácie. K tomu je ale potrebná telesná, duchovná a duševná zdatnosť. Ak chceme pomôcť sebe aj svojim blížnym, potrebujeme silu. V tejto súvislosti si vysoko vážime rozhodnutie Vatikánu usporiadať „Globálnu konferenciu o športe“. Spojením športu, kultúry a výchovy sa vytvárajú predpoklady pre telesné, duchovné a duševné zdravie a tým aj pre „Božiu“ prosperitu spoločnosti. Naviac predĺženie priemerného veku dožitia človeka je opakom eutanázie, čo evokuje myšlienku „cielené pohybové aktivity ako súčasť náboženstva“. Táto odvážna myšlienka je výzvou pre pastoračnú teológiu.“

Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK:
MISIE V NAŠEJ FARNOSTI:
Sv. omšou o 8.00 hodine sme začali sv. misie v našej levočskej farnosti pod vedením bratov palotínov zo Smižian. Celý program misií je na výveskách našich kostolov, ale máte ho aj v menšom formáte v rukách s modlitbou za misie. Chceme len pripomenúť, že ranné sv. omše o 6.00 hodine budú viacmenej súkromného charakteru, pohrebné a podobne. Misijné sv. omše budú každý deň o 8.00 a 18.00 hodine (nie o 19.00).
Korunka milosrdenstva bude vždy o 15.00 hodine. O každodenných aktivitách misií budete vždy deň vopred oboznámení.
Misie zakončíme sv. omšou a požehnaním misijného kríža v nedeľu 4. septembra o 10.00 hodine.
PRVÝ PIATOK V MESIACI:
FATIMSKÁ SOBOTA:

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.