Úvodná stránka
 • Program slávení
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

 • Virtuálna prehliadka Baziliky sv. Jakuba

Liturgické čítania na dnes

 • 04.12.
  2. adventná nedeľa
 • 05.12.
  Sv. Sabás
 • 06.12.
  Sv. Mikuláš
 • 07.12.
  Sv. Ambroz
 • 08.12.
  Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
 • 09.12.
  Sv. Leokádia
 • 10.12.
  Sv. Eulália
 • 11.12.
  3. adventná nedeľa
Linky

Program decembrových a januárových liturgických slávení pápeža Františka
Svätý Otec bude aj tento rok sláviť vianočnú nočnú omšu vo Vatikánskej bazilike v predstihu o 21.30. Aj jeho novoročné a trojkráľové slávenia sa budú držať zaužívaných miest a časov. Napríklad ráno v Nedeľu Krstu Pána 8. januára tradične v Sixtínskej kaplnke udelí krst deťom vatikánskych zamestnancov. Oficiálny liturgický program Svätého Otca na mesiace december a január dnes zverejnil majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini. Prinášame ho v prehľadnej forme:

V pondelok 12. decembra na Sviatok Panny Márie Guadalupskej svätá omša o 18.00 vo Vatikánskej bazilike.
V sobotu 24. decembra vo svätej noci Narodenia Pána svätá omša o 21.30 hod. vo Vatikánskej bazilike.
V nedeľu 25. decembra na slávnosť Narodenia Pána apoštolské požehnanie Urbi et Orbi o 12.00 z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra.
V predvečer sviatku Panny Márie Bohorodičky v sobotu 31. decembra o 17.00 vo Svätopeterskej bazilike prvé vešpery a Te Deum ako poďakovanie za uplynulý rok.
V nedeľu 1. januára na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorá sa tiež slávi ako Svetový deň pokoja svätá omša so začiatkom o 10.00 v Bazilike sv. Petra.
V piatok 6. januára na sviatok Zjavenia Pána, známeho ako Traja králi, svätá omša o 10.00 vo Vatikánskej bazilike.
Nasledujúcu nedeľu 8. januára, pri ktorej sa slávi krst Krista Pána, svätá omša a krst niekoľkých detí o 9.30 v Sixtínskej kaplnke.
V stredu 25. januára, na slávnosť Obrátenia sv. Pavla apoštola slávenie druhých vešpier o 17.30 v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Vyvrcholenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA:
ZIMNÉ KANTROVÉ DNI:
V tomto týždni máme zimné kantrové dni v stredu, piatok a v sobotu.
Úmysel týchto kantrových dní: modlitby a obety za pokoj a spravodlivosť medzi ľuďmi.
SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE:
OZNAM RIADITEĽSTVA GYMNÁZIA:
Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského pozýva žiakov 5. a 9.
ročníka základných škôl a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2016 o 9.00 hodine.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.